Kakost pyrenejský Geranium pyrenaicum


čeleď: Kakostovité - Geraniaceae

Kakost pyrenejský je dvouletá nebo až víceletá bylina. Původně rostl pravděpodobně v horských oblastech Středozemí. U nás byl pěstovaný v zámeckých zahradách a parcích už od 19. století. Snadno zplaňuje, nyní je to v teplejších lokalitách hojný druh. Častý je v parkových trávnících.

Kakost pyrenejský má v květech hodně nektaru a navštěvuje ho mnoho druhů hmyzu. Některé se mi podařilo fotografovat.

Tady je na květu sameček olejnice žlutonohé (Macropis fulvipes).
/Olejnice žlutonohá, sameček, portrét.
/Olejnice, sameček saje nektar v květu kakostu.

Olejnice se na květech setkávaly i s jejich hnízdními parazity, zdobenkami.
Zdobenka červená (Epeoloides coecutiens), sameček.
/Zdobenka červená, sameček má dlouhé nohy.
/Zdobenka červená, sameček na květu kakostu.

Dřevobytka (Chelostoma sp. ) - samička s chloupky na sběr pylu na bříšku.
/Dřevobytka v květu kakostu.

Pískorypka jestřábníková (Andrena fulvago), sameček.
/Pískorypka jestřábníková, sameček na kakostu pyrenejském.

Hrnčířka prýtová (Gymnomerus laevipes), sameček.
/Hrnčířka prýtová, sameček, portrét.
/Hrnčířka prýtová, sameček na květu kakostu.
/Hrnčířka prýtová, sameček saje nektar z květu kakostu.

Listy.
/Kakost pyrenejský, listy.
Poupata.
/Kakost pyrenejský, poupata.
Plody.
/Kakost pyrenejský, plody.
Listy ze spodní části lodyhy.
/Kakost pyrenejský, spodní list.
/Kakost pyrenejský, list ze spodní části lodyhy.

Devaterník velkokvětý tmavý
Zvonek řepkovitý
Rákos obecný
Oman srstnatý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist