Líska obecná Corylus avellana


čeleď: Lískovité - Corylaceae

Líska obecná obvykle roste jako středně velký keř. Má výbornou výmladnost z pařezu a bohatě obráží na kořenových nábězích, keře jsou pak tvořené mnoha kmínky.
V dávné minulosti (asi 7 000 let př. n. l.) byla na našem území převládající dřevinou. Dnes je v lesnictví považovaná za plevelnou dřevinu. V porostech ale působí příznivě, její listový opad se dobře rozkládá a brzy vytváří vrstvu dobrého humusu. A co je na ní nejlepší? No přece chutné oříšky.

/Rozkvetlá líska
Líska rozkvétá hned jak se v zimě na pár dnů oteplí. U nás v Praze je to obvykle už v lednu, při mrazivější zimě až v březnu.
Lidi dobře znají její pylové jehnědy. Naopak většinou unikají pozornosti samičí květy v pupenovitých obalech, ze kterých vyčnívají jen červenavé blizny.
/Samičí kvítek lísky je drobný.
Detail lískových květů fotografoval Karel Netsch.
Lísky opyluje vítr.
Někdy se i v zimě na chvilku oteplí a včely medonosné dokážou vyletovat z úlů. Potom mají včely z rozkvetlé lísky radost a její pyl z jehněd sbírají. (Na opylení plodů lísky to nemá žádný vliv, na samičí květy včely nelétají.)
/Včela sbírá pyl na lískové jehnědě.
/Kvete líska obecná, jehnědy a drobný samičí kvítek.
/Líska, samičí kvítek v detailu.

V oříšcích se vyvíjejí larvy nosatce lískového.
Brouk nosatec lískový (Curculio nucum) na listu.
/Nosatec lískový, brouk na listu.
/Nosatec lískový je brouk s nápadně velkýma očima.
Zobonoska lísková (Apoderus coryli) je častou ozdobou lískových porostů.
/Zobonoska lísková v červenci 2022.
Fotografovala jsem jí 9. července 2022 v Praze v Dejvicích.
/Zobonoska na listu lísky.
V roce 2013 byl článek o zobonoskách v časopisu Živa. Psali tam:
"Samička zjara dlouze „zkoumá“ jednotlivé listy lísek nebo olší, tu a tam se do nich zakousne a zkouší jejich tuhost. Když vybere správný list, vykouše při bázi čepele dlouhý příčný řez sahající od okraje listu až za
středovou žilku. Tím, že překouše napříč středovou žilku, vrcholová část čepele začne zavadat. K tomu ještě napomáhá nakousání otvorů v pravidelných odstupech po celé délce středové žilky, případně i na silnějších bočních žilkách, stejně jako rozdrásání povrchu listu trny na předních holeních. Obě poloviny listu brouk postupně přeloží přes sebe a smotá do podoby soudku, do jehož nitra pak naklade samička vajíčko. Za den dokáže jedna samička vytvořit i několik smotků. Když práci dokončí, přeruší napojení smotku a ten
padá k zemi. Larva se živí uvnitř smotku a začátkem léta se v něm kuklí."
/Zobonoska lísková, foto z boku.
/Zobonoska lísková v Praze v Dejvicích.
Červenou barvu krovek má také brouk červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea). Jeho dravé larvy žijí za kůrou pařezů nebo padlých stromů mnoha druhů dřevin. Jednoho brouka červenáčka jsem našla i na lísce.
/Brouk červenáček na lísce.

Zelenopláštík trnkový (Hemithea aestivaria) je můra ze čeledi píďalkovití. Na fotografii sedí na listu lísky. Dospělý motýl létá jen v noci, ve dne se ukrývá, snaží se být neviditelný. Líska je živnou rostlinou jeho housenek. Ty ale nejsou specializované jenom na lísku, mohou se úspěšně živit na mnoha druzích nízkých dřevin.
/Zelenopláštník trnkový na listu lísky.
Motýl má neobvykle malou hlavu.
/Zelenopláštník trnkový, portrét.
Na spodní straně listu je motýl prakticky neviditelný. (Foto 15. 6. 2022 v Praze v Dejvicích.)
/Zelenopláštník trnkový na spodní straně listu.

Na listech lískových keřů bývají k vidění kněžice trávozelené.
/Kněžice trávozelená na listu lískového keře.
/Kněžice trávozelená na listu lísky.

Lidi vyšlechtili i červenolisté kultivary lísek. Takové mívají tmavočervené i jehnědy (nikoliv žluté, jako je v přírodě u lísek obvyklé).
/Červenolistá líska s květy v detailu.

Oblíbený je také kroucený kultivar lísek.
/Kroucený kultivar lísky  -  23. 3. 2022.
Kroucená odrůda má pro včely výhodu, že její jehnědy kvetou později. Proto mohou na jehnědách sbírat pyl včely medonosné - foto 23. 3. 2022. Normální lísky kvetou už v zimě, to kvůli chladnu včely nemohou létat.
/Kroucený kultivar lísky a včely na jehnědách.

Často mne napadá, že slova les a líska si jsou hodně podobné. Možná po mnoho století to bývalo tak, že v oblastech, kde žili lidé, byly lísky hlavními dřevinami v lese. Líska dokáže vytvářet z pařezů dlouhé, rovné a silné letorosty. Pro chudší vrsty obyvatel byly lískové pruty hlavní stavební materiál.

Pomněnkovec velkolistý
Čimišník stromovitý
Lopuch hajní
Rozchodník ostrý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist