Krabilice mámivá Chaerophyllum temulum


čeleď: Miříkovité - Apiaceae

Krabilice mámivá je jednoletá, případně i dvouletá bylina. Je to hojný druh se zřetelnou tendencí k rozšiřování areálu. Daří se jí na polostinných místech na půdách bohatých na živiny, bývá v akátových porostech. Rychle obsazuje stanoviště, která byla změněná lidskou činností.
Na jejích květech bývá dost brouků, těm určitě prospívají. Pro lidi je krabilice mámivá JEDOVATÁ!!
Pozor na záměnu s jedlým a podobným kerblíkem třebule (Anthriscus cerefolium)!
Krabilice mámivá a kerblík třebule často rostou těsně vedle sebe na stejné ploše.

Krabilice mámivá má někdy hnědě skvrnité listy.
/Krabilice mámivá, list se skvrnitou čepelí.
Mnohé listy ale skvrny nemají.
/Krabilice mámivá, lodyžní list.
Nedozrálé plody.
/Krabilice mámivá, nedozrálé plody.
Překvapil mne brouk tesařík Stenurella bifasciata. Larvy tohoto tesaříka se vyvíjejí ve dřevě různých druhů stromů. Foto 25. 6. 2020 nad přírodní památkou Baba v Praze 6.
/Tesařík Stenurella bifasciata.

Brouk bradavičník dvojskvrnný (Malachius bipustulatus) a tesařík.
/Brouci bradavičník a tesařík.
Tesařík, foto z boku.
/Stenurella bifasciata, foto z boku.

Dymnivka nízká
Dymnivka bobovitá
Dymnivka plná
Dymnivka dutá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist