Pýr plazivý Elymus repens (Agropyron repens)


čeleď: Lipnicovité - Poaceae

Pýr plazivý je víceletý plevelný druh. V zemi úporně přetrvává pevnými článkovanými oddenky. Na každé uzlině článku je patrný stonkový pupen. Plodná stébla mohou vyrůst až do výšky 1,20 m. Květenství je dvouřadý lichoklas s tuhým vřetenem. Klásky jsou přirostlé k drsnému vřetenu širší ploškou (to je důležitý rozlišovací znak od podobných jílků).
Oddenky obsahují hodně škrobu. V minulosti je lidé v obdobích nouze používali jako krmení pro zvířata.

Detail klásku v době kvetení.
/Pýr plazivý, kvetoucí klásek, detail.
/Pýr plazivý, porost.
Během zrání vyrůstají osiny.
/Pýr, klas před dozráním.
Lichoklas je obvykle tvořen z tříkvětých až pětikvětých klásků. V klásku jsou vyvinuté dvě plevy a osinaté kožovité pluchy. Plodem je pluchatá obilka, na jednom stéble může dozrát až 100 obilek.
/Pýr, detail klásku.

Poznámka: V Praze na suchých stepních svazích je rozšířen příbuzný druh pýr prostřední (Elysmus hispidus). Ten se v literatuře objevuje i pod celou řadou jiných vědeckých jmen, např. je uváděný jako Thinopyrum intermedium. Pýr prostřední je nápadný zejména zjara kvůli svojí šedozelené až modrozelené barvě, vypadá jako ojíněný. S pýrem plazivým se dokáže křížit a vytváří pak na stanovišti různé přechodné formy.
Porost pýru prostředního a květy modřenců.
/Modřence kvetou mezi pýrem.
/Porost pýru prostředního a květy modřenců.

Tady je na stéblu pýru fotografovaný motýlek soumračník rodu Thymelicus. Jeho housenky se vyvíjejí na mnoha různých druzích trávy.
/Motýlek soumračník v PP Baba.

Na mnoha různých travách se vyvíjejí také housenky motýla okáče pýrového (Pararge aegeria).
/Motýl okáč pýrový.

Sesel sivý
Mochna přímá
Bolehlav plamatý
Krabilice hlíznatá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist