Rdesno blešník Persicaria lapathifolia


čeleď: Rdesnovité - Polygonaceae

Rdesno blešník je jednoletá bylina. Daří se mu na vlhkých místech, roste podél vodních toků a na obnažených dnech rybníků, je to i častý plevel v okopaninách. Okvětí drobných kvítků bývá bělavé nebo s růžovými cípy.
Rdesno blešník je velmi proměnlivý druh, odborníci ho rozčleňují na řadu subspecií. Blanokřídlý hmyz se o květy rdesna blešníku obvykle nezajímá. To ale rdesnu nevadí, často tvoří semena samoopylením. Proto se na mnoha lokalitách vyskytuje v rozsáhlých velmi jednotných populacích. Pokud ale rostou vedle sebe různé druhy rdesen rodu Persicaria, snadno dochází ke vzniku kříženců.

/Rdesno blešník, porost.
Palisty srůstají v tzv. botku, která objímá stonek. Právě tvar botky je důležitý rozlišovací znak mezi různými druhy rdesna. Rdesno blešník má botky válcovité, v mládí přitisklé k lodyze a na vrcholu uťaté.
/Rdesno blešník má uťaté botky.
Rdesno je oblíbenou potravou ploštice vroubenky smrduté.
/Vroubenka smrdutá na listu rdesna.
Vroubenka smrdutá (Coreus marginatus) vyhledává prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Její larvy vyrůstají hlavně na šťovících, ale také na rdesnech, a mohou se vyvíjet i na dalších druzích rostlin. Na začátku podzimu dospělci vroubenky smrduté hromadně přelétávají na rdesno blešník. Jiné druhy rostlin totiž bývají v září dávno odkvetlé a již zaschlé, ale někteří jedinci rdesna blešníku kvetou až do října a vroubenky na něm mohou sát kvalitní rostlinné šťávy i do začátku zimy.
/Vroubenka smrdutá, foto z boku.
/Rdesno blešník, listy s vroubenkou.
Jednotlivé kvítky jsou v květenství rdesna blešníku hustě nahloučené.
/Rdesno blešník, květenství.

Čilimník černající (čilimníkovec černající)
Bolševník velkolepý (obrovský)
Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist