Lopuch hajní Arctium nemorosum


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Lopuch hajní je mohutná dvouletá bylina. Může vyrůst až dva metry vysoký, většinou je ale menší, pokud byla jeho hlavní lodyha zjara posečená a z kořenu se pak obnovila náhradní lodyha s květy. Ve srovnání s ostatními druhy našich lopuchů je lopuch hajní stínomilný druh. Bývá na okrajích lesních cest nebo kolem lesních pasek.
Pokud roste v sousedství jiných druhů lopuchů, tak se s nimi snadno kříží a vzniklé potomstvo je dál normálně plodné. Proto je vzhled lopuchu hajního dost variabilní a na lokalitách s porosty lopuchu hajního bývá současně i mnoho jednotlivých rostlin intermediárního vzhledu s částečnou genovou výbavou jiných druhů lopuchů.
Charakteristickým znakem lopuchu hajního jsou lodyžní větvě, které se obloukem sklánějí dolů.

/Lopuch hajní, větev je obloukem dolů skloněná.
Lopuch hajní má řídce pavučinatý zákrov.
/Lopuch hajní má řídce pavučinatý zákrov.
Květy vyhledává mnoho hmyzu.
/Lopuch s motýly a letící včelou v pozadí.
Okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) je kolem lopuchů častý.
/Lopuch hajní a motýl okáč.
Na louce nad přírodní památkou Baba v Praze 6 jsem s fotoaparátem zastihla i u nás vzácnou formu okáče poháňkového. Takové formy se zdvojeným očkem se v letních měsících dají najít hlavně v jižní Evropě.
/Lopuch hajní s motýlem okáčem.

Zákrov květních úborů je v době tvorby plodů nahoře částečně otevřený. Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus) v dolní části fotografie saje nektar z kvetoucích úborů.
/Lopuch hajní s modráskem.
Motýl perleťovec na lopuchu.
/Lopuch a motýl perleťovec - 11. 8. 2023.

Lopuch hajní, rostlina ve stínu mezi stromy. Na obrázku je vidět přímá lodyha se sehnutými větvemi. Lopuch hajní si zachoval tento tvar, ačkoliv to jsou jeho náhradní lodyhy, zdejší plocha totiž byla zjara komplet vysečená.
/Lopuch hajní v lesním stínu.

I na květech může docházet k životním dramatům. Žlutě pruhovaná uzlatka obecná (Cerceris rybyensis) ulovila na lopuchu ploskočelku.
/Uzlatka obecná a ulovená ploskočelka.
/Uzlatka obecná s úlovkem.

Čilimník černající (čilimníkovec černající)
Bolševník velkolepý (obrovský)
Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist