Bělotrn kulatohlavý Echinops sphaerocephalus


čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Bělotrn kulatohlavý je statná, vytrvalá bylina. V dobrých podmínkách schopná vyrůst do výšky až 260 cm, obvykle ale mnohem méně. Snadno se šíří na neudržované plochy, např. na silniční a železniční náspy. Včely medonosné i další druhy hmyzu bělotrn vyhledávají a milují.
Ve Středozemí a ve stepních a polopouštních oblastech Asie roste více než 150 různých druhů bělotrnů.

Některé druhy bělotrnů se pěstují v zahradách jako okrasné rostliny.

Bělotrn kulatohlavý snadno zplaňuje a rozrůstá se do přírody. Skupina u cesty na louku nad Šafránkou.
/Bělotrn kulatohlavý nad loukou nad Šafránkou.

Květní úbory bělotrnů botanici pojmenovávají strboul.
/Bělotrn, jednotlivý květní úbor.

Na každém květu je obvykle větší počet hmyzích jedinců. tady jsou na obrázku 2 včely medonosné a 2 samečci druhu ploskočelka chrastavcová (Halictus scabiosae).
/Květní úbor bělotrnu se včelami a ploskočelkami.

Tady jsem na květu zastihla i žahalku žlutou.
Žahalka žlutá (Scolia hirta) je v Praze vzácná, ale v poslední době přibývá. Vyvíjí se jako ektoparazit na larvách větších druhů brouků zlatohlávků a listokazů.
Samičky žahalek vyhledávají larvy velkých brouků podle vibračních signálů v zemi nebo v tlejícím dřevě. Aktivně se k nim prohrabávají a hostitelskou larvu trvale ochromí žihadlem. Po zhotovení prostorné komůrky, kam ochromenou larvu zatáhnou, vykladou na zadeček larvy vajíčko. Pak samička komůrku opustí a přístupovou chodbu zahrabe. Larva žahalky pak postupně stravuje tělo hostitele, rychle se vyvíjí a ve stadiu předkukly přezimuje.
Na fotografii je sameček žahalky žluté.
/Bělotrn a žahalka.

Rostlina i s listy.
/Bělotrn, rostlina i s listy.

Dvojice některého z mnoha našich druhů motýlů modrásků.
/Květ bělotrnu a dva motýli.

Bělotrny, a to i další, v zahradách pěstované druhy, vyhledávají i čmeláci. Na fotografii je sameček druhu čmelák skalní (Bombus lapidarius). (Foto čmeláka 18. 7. 2017 v zahradě v Praze.)
/Sameček čmeláka skalního saje nektar na bělotrnu.

Kutilka obecná (Sphex funerarius) a včela medonosná na květu bělotrnu v zahradě.
/Kutilka obecná a včela medonosná na květu bělotrnu.
Kutilka obecná je nápadně velký druh.
/Kutilka obecná na velkém kulatém květu bělotrnu.

V zahradách bývá pěstován bělotrn modrý.
/Bělotrn modrý je mohutná rostlina.

Čilimník černající (čilimníkovec černající)
Bolševník velkolepý (obrovský)
Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist