Dub letní Quercus robur


čeleď: Bukovité - Fagaceae

Dub letní patří k našim nejmohutnějším dřevinám, dožívá se asi 500 roků (pokud má v životě štěstí a lidi ho nepokáceli na výrobu trámů).
Má silný kůlový kořen, nedochází proto k vývratům. Je náročný na dostatek světla.
Rozlišují se dva ekotypy. Běžně rozšířený typ má velké nároky na vláhu, snáší jarní záplavy. Roste v lužních lesích, bývá vysazován na hráze rybníků.
Druhý typ má schopnost růst na mělkých, v létě silně vysýchavých půdách - tady má nízký a křivý vzrůst.

V dřívějších stoletích měly žaludy velký význam jako krmivo pro domácí vepře i pro další domácí zvířata. Dnes už je to hodnotné krmení jen pro mnoho druhů divoké zvěře.
/Dub letní má žaludy na dlouhých stopkách.

Pohled do koruny památného dubu v jižních Čechách.
/Pohled do koruny starého dubu.

Dub letní v období květu.
/Dub letní, květy.
Nápadné jsou samčí prašníky. Naopak květy, ze kterých vyrostou žaludy, jsou maličké, na zdejší fotografii jsou červené.

Na dubech vytvářejí různé hálky mnohé druhy žlabatek.

Úroda žaludů.
/Dub letní, úroda žaludů ve Stromovce.

Na listech dubů se často objevuje napadení houbovým padlím. Hyfy a spory padlí seškrabávají brouci, slunéčka druhu Psyllobora vigintiduopunctata.
/slunéčko rodu Psyllobora na listu dubu.
/Slunéčko rodu Psyllobora seškrabuje hyfy padlí z dubového listu.

V dutinách starých stromů a v jejich ztrouchnivělých kořenech vzácně žijí brouci nosorožíci.
Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis), sameček.
/Brouk nosorožík na ztrouchnivělém dřevu.
V Čechách je nosorožík kapucínek nejmohutnější ze všech zdejších brouků. Někteří tesaříci jsou ještě delší, ale ti jsou štíhlí, nosorožík kapucínek je ve srovnání s nimi těžká váha.

Brouk nosorožík kapucínek na ruce.
/Brouk nosorožík na ruce.
Brouka nosorožíka kapucínka jsem s fotoaparátem zastihla v sousedství pražské Stromovky. Bylo to vzácné setkání. Naši nosorožíci jsou totiž aktivní večer za soumraku a v noci, ve dne jsou ukrytí a neviditelní.
/Nosorožík, foto z boku.
Hlava nosorožíka v detailu.
/Brouk nosorožík, hlava v detailu.

Kokotice povázka
Lupina bílá
Černýš hřebenitý
Kručinka barvířská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist