Dub bahenní Quercus palustris


čeleď: Bukovité - Fagaceae

Dub bahenní pochází z východu Severní Ameriky. U nás je pěstován v parcích spíš vyjímečně. Je to rychle rostoucí dub, obvykle vysoký až 25 m, vyjímečně víc. Zahradníci od tohoto druhu vyšlechtili řadu kultivarů, které se liší tvarem koruny, případně barvou listů. Je to druh značně přizpůsobivý různým podmínkám růstu. Patří do sekce dubů šarlatových. Duby v této sekci obvykle potřebují růst v suchém prostředí. Dub bahenní je vyjímečný v tom, že je přizpůsobivý všemu a dokáže růst nejen v suchu, ale umí se vyrovnat i se zamokřením - pokud tam roste od semene a má čas si zvyknout.

Několik pěkných exemplářů dubů bahenních roste v pražské Stromovce.

Žaludy dubu bahenního se tvarem podobají žaludům dubu červeného, jsou ale mnohem menší. Ze všech druhů dubů, s jakými se lze ve Stromovce setkat, má dub bahenní nejmenší žaludy. Přitom se jeho žaludy vyvíjejí skoro 2 roky (rok a půl).
/Dub bahenní stojí v mokřině.
Charakteristickým znakem dubu bahenního jsou spodní větve, které směřují kolem kmene dolů.
Foto stromu s červenavým podzimním zbarvením je z podzimu roku 2013.
Na další fotografii je stejný strom ze 16. 10. 2016 - a kupodivu na podzim spíš žloutne. Vysvětlení může být několik. Jistě má vliv stáří stromu, některé druhy této sekce mají červené podzimní zbarvení listů jen u mladých jedinců, starší stromy na podzim jen žloutnou. A také má vliv stupeň kyselosti půdy. V roce 2013 byl tento dub v podmáčené ploše. Letos probíhají ve Stromovce velké přeměny, budují se zde už jsou skoro hotové) nové vodní plochy, a současně s tím je zbývající část louky trochu odvodněná. Taková změna se asi ukázala i v podzimním zbarvením listů. Stromu to jistě prospělo.
/Dub bahenní, velký strom.

Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký
Prvosenka
Ladoňka sibiřská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist