Topol osika Populus tremula


čeleď: Vrbovité - Salicaceae

Topol osika je strom středních rozměrů. Její kořeny sahají do vzdálenosti až 30 m od kmene, a tvoří hodně kořenových výmladků. Proto v přírodě vídáme většinou skupinku osik vedle sebe. Z našich domácích druhů topolů má nejkvalitnější dřevo.
Je to dřevina velmi světlomilná. K přirozenému uchycení potřebuje holou plochu. Proto bývá na opuštěných pastvinách, na náspech komunikací, na lesních okrajích.
Osikové listí a kůra velmi chutná zvěři, mladé stromky bývají okusem dost poškozované.

Jako všechny topoly, i osika je dřevina dvoudomá. Na jiných stromech rostou prašníkové jehnědy s pylem, na jiných jsou samičí jehnědy, kde se vytvoří semena.
/Jehněda se samičími květy.
Tady je vyfotografovaná samičí jehněda, na které se později budou tvořit semena.
Osiky opyluje vítr. Včely medonosné pyl na osikách někdy sbírají, ale jen pokud nemají blízko svých úlů nějakou jinou rozkvetlou dřevinu (např. jívu), které dají přednost.
Ještě detail samčí jehnědy před rozkvetením.
/Samčí květ osiky v detailu.

Na osikách obdivuji jejich krásné, světlé a hladké kmeny.
/Topol osika, krásný světlý kmen a jehnědy na větvích.
Kvetoucí osika, pohled dovnitř do koruny.
/Topol osika, pohled do kvetoucího stromu.

List v září.
/Topol osika, list.

Větvička s listy a pupeny. Květní pupeny se zakládají už koncem léta a na podzim, jsou nápadně kulaté. Naopak pupeny, ze kterých příští rok porostou jen listy nebo nové výhony jsou štíhlé.
/Topol osika, větvička s listy a pupeny v září.

Květní pupeny v detailu.
/Topol osika, květní pupeny na podzim v detailu.

Na osikách se vyvíjejí housenky motýla druhu batolec červený (Apatura ilia).
/Batolec červený, forma clytie.
Osiky chutnají housenkám více druhů motýlů. Na osikách také žijí housenky druhu bělopásek topolový. Na obrázku je tmavší forma - bělopásek topolový (Limenitis populi f. tremulae).
/Bělopásek topolový - Limenitis populi.
Bělopásek topolový je barevně variabilní.
/Bělopásek topolový, foto Karel Netsch.
/Bělopásek topolový, motýl se složenými křídly.
Obrázky motýlů bělopásků a batolce fotografoval Karel Netsch.

V kůře kořenů topolů a vrb se vyvíjí také larvy nesytek sršňových. Topol osika je pro ně nejchutnější, ale když není osika k dispozici, spokojí se i s jiným topolem nebo vrbou.
Nesytka sršňová (Sesia apiformis) - sameček.
/Nesytka sršňová s rozevřenými křídly.
V mém okolí nemáme osiky, ale nesytky se mi na zahrádce u domku hojně líhnou z paty kmene vrby lýkovcové. Proto jsem nesytku fotografovala na vrbě.
/Nesytka sršňová, zadeček samečka.
Samečkové mají hřebenitá tykadla.
/Nesytka sršňová, sameček má hřebenitá tykadla.

Lopuch hajní
Rozchodník ostrý
Tavolník japonský
Borůvka černá (brusnice borůvka)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist