Topol osika Populus tremula


čeleď: Vrbovité - Salicaceae

Topol osika je strom středních rozměrů. Její kořeny sahají do vzdálenosti až 30 m od kmene, a tvoří hodně kořenových výmladků. Proto v přírodě vídáme většinou skupinku osik vedle sebe. Z našich domácích druhů topolů má nejkvalitnější dřevo.
Je to dřevina velmi světlomilná. K přirozenému uchycení potřebuje holou plochu. Proto bývá na opuštěných pastvinách, na náspech komunikací, na lesních okrajích.
Osikové listí a kůra velmi chutná zvěři, mladé stromky bývají okusem dost poškozované.

Jako všechny topoly, i osika je dřevina dvoudomá. Na jiných stromech rostou prašníkové jehnědy s pylem, na jiných jsou samičí jehnědy, kde se vytvoří semena.
/Jehněda se samičími květy.
Tady je vyfotografovaná samičí jehněda, na které se později budou tvořit semena.
Osiky opyluje vítr. Včely medonosné pyl na osikách někdy sbírají, ale jen pokud nemají blízko svých úlů nějakou jinou rozkvetlou dřevinu (např. jívu), které dají přednost.
/Osika je dvoudomá dřevina, na obrázku je jehněda se samčími květy.
Ještě detail samčí jehnědy před rozkvetením.
/Samčí květ osiky v detailu.

Na osikách obdivuji jejich krásné, světlé a hladké kmeny.
/Topol osika, krásný světlý kmen a jehnědy na větvích.
Kvetoucí osika, pohled dovnitř do koruny.
/Topol osika, pohled do kvetoucího stromu.
Po odkvětu samčí jehnědy opadají, na samičích jehnědách začnou vyrůstat tobolky se semeny.
/Topol osika, jehnědy s dozrávajícími plody.
/Topol osika, dozrávající tobolky v samičí jehnědě, detail.
Už v polovině dubna začnou droboučká semena dozrávat a vítr roznáší do okolí mnoho jejich bílého chmýří.
/Topol osika má zralá semena - 11. 4. 2024

List v září.
/Topol osika, list.

Větvička s listy a pupeny. Květní pupeny se zakládají už koncem léta a na podzim, jsou nápadně kulaté. Naopak pupeny, ze kterých příští rok porostou jen listy nebo nové výhony jsou štíhlé.
/Topol osika, květní pupeny na podzim v detailu.

Topol osika se šíří do okolí díky svým podzemním výběžkům. Proto jsou v přírodě často vidět kmeny osiky, které rostou blízko sebe. Původní mateřský strom zřejmě v minulosti uhynul nebo ho lidé pokáceli, z jeho kořenů ale vyrostlo několik nových kmenů. Ty mladé osiky už mají svoje vlastní kořeny, částečně jim ale stále fungují staré kořeny původní osiky a spolu s nimi mají i původní mykorhizní symbiózu.
/Sousední kmeny topolu osiky.
Spadlý list topolu osiky v podzimním zbarvení.
/Spadlý list osiky v podzimním zbarvení.

Na osikách se vyvíjejí housenky motýla druhu batolec červený (Apatura ilia).
/Batolec červený, forma clytie.
Osiky chutnají housenkám více druhů motýlů. Na osikách také žijí housenky druhu bělopásek topolový. Na obrázku je tmavší forma - bělopásek topolový (Limenitis populi f. tremulae).
/Bělopásek topolový - Limenitis populi.
Bělopásek topolový je barevně variabilní.
/Bělopásek topolový, foto Karel Netsch.
/Bělopásek topolový, motýl se složenými křídly.
Obrázky motýlů bělopásků a batolce fotografoval Karel Netsch.

V kůře kořenů topolů a vrb se vyvíjí také larvy nesytek sršňových. Topol osika je pro ně nejchutnější, ale když není osika k dispozici, spokojí se i s jiným topolem nebo vrbou.
Nesytka sršňová (Sesia apiformis) - sameček.
/Nesytka sršňová s rozevřenými křídly.
V mém okolí nemáme osiky, ale nesytky se mi na zahrádce u domku hojně líhnou z paty kmene vrby lýkovcové. Proto jsem nesytku fotografovala na vrbě.
/Nesytka sršňová, zadeček samečka.
Samečkové mají hřebenitá tykadla.
/Nesytka sršňová, sameček má hřebenitá tykadla.

Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký
Prvosenka
Ladoňka sibiřská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist