Modřín opadavý Larix decidua


čeleď: Borovicovité - Pinaceae

Modřín opadavý patří v pražských lesích k nejkrásnějším stromům. Bohužel jsou obvykle vysazené velmi hustě, a to jim nesvědčí, zastíněním trpí. Modříny jsou velmi náročné na světlo.
V Divoké Šárce se pravděpodobně sám uchytává v sutích mezi skalami, kde je přirozeně omezená konkurence jiných dřevin.
V evropské přírodě je modřín původní na horách (v podhůří). V Alpách a Karpatech často tvoří horní hranici lesa. Náš jesenický modřín dokáže růst i ve směsi s jinými dřevinami, přecejen snáší slabé zastínění.

/Modřínová šiška.

Na krátkých výhoncích jsou jehlice směstnané do svazečků.
/Modřín, svazeček jehlic v detailu.

Modříny jsou zajímavé zjara při rašení jehličí. Samičí šištice bývají karmínově červené nebo hnědočervené, ale mohou být i zelenavé.
/Modřín zjara při rašení jehličí.
/Modřín, nejmladší šišky jsou růžovočervené.
/Modřín, mladá žlutavá šištička.
/Modřín, mladá šištička v dubnu.
Nedozrálé samčí šištice jsou zelené.
/Modřín, nedozrálé, zelené samčí šištice.
Samčí šištice s pylem jsou žlutavé, převislé.
/Modřn, samčí šištice s pylem.
Pylová zrna jsou bez vzdušných váčků. Pro včely medonosné má modřínový pyl malou výživnou hodnotu, přesto ho občas včely sbírají.
Na modřínech ale během vegetační sezony žijí 3 druhy producentů medovice, a to
medovnice černoskvrnná - Cinara laricis
medovnice modřínová - Cinara laricicola
medovnice prýtová - Cinara kochiana


Na podzim zůstává jehličí modřínů dlouho zelené, začíná žloutnout až koncem listopadu.
/Modřín, pohled do vrcholu stromu.

V zimě jsou modříny bez jehličí. Dají se ale na nich fotografovat havrani.
/Havrani na modřínové větvi v zimě.

Modřínová větev se šiškami a havranem.
/Modřínová větev v zimě se šiškami a havranem.

Strom obalený zimní jinovatkou.
/Modřín v zimě, obalený jinovatkou.


Modřínové dřevo je kvalitní, má dobrou trvanlivost i pod vodou.

Modříny v parku Hvězda, zobrazené perspektivou fotoaparátu.
/Modřín na podzim zobrazený perspektivou fotoaparátu.

Různé, navzájem podobné druhy modřínů rostou po celé severní polokouli. V pražských parcích je občas k vidění modřín japonský (Larix kaempferi), a to nejen základní druh, ale zahradníci prodávají i mnoho kultivarů, odvozených od modřínu japonského. Pyl modřínů odnáší vítr daleko, samovolně může docházet k vzájemnému křížení různých druhů modřínu.
Šišky modřínu japonského mají plodní šupiny na okraji zpět zavinuté.
/Modřín japonský, šišky a jehličí.

Čilimník černající (čilimníkovec černající)
Bolševník velkolepý (obrovský)
Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist