Borovice lesní Pinus sylvestris (ve starší literatuře - Pinus silvestris)


čeleď: Borovicovitě - Pinaceae

Borovice lesní na horním obrázku má obrysy zvýrazněné zimní jinovatkou.
Je to náš domácí druh borovice - a je ze všech druhů borovic nejkrásnější. Ona tedy roste nejenom u nás, ale je to borovice s nejrozsáhlejším areálem na světě, odborníci tento druh rozčleňují na řadu geografických ras.
U nás se dělí na dva základní typy:
1. Náhorní ekotyp vyšších poloh, roste v horských a podhorských lesích.
2. Chlumní ekotyp nízkých poloh, přirozeně roste na skalních výchozech, na chudých půdách a snadno se samovolně rozšiřuje na lidmi devastované plochy.

V Praze převládá ekotyp nižších poloh.

V roce 2021 začaly kvést první borovice lesní 20. května. Na obrázku jsou pylové (samčí) šištice. Ty vyrůstají u základu letorostu.
/Borovice lesní, pylové šištice.
Pod mikroskopem je vidět, že pylová zrna borovic na sobě mají polokulovité vzdušné váčky. Nevím proč, ale pyl se vzdušnými váčky je včelám nesympatický, dělnice včel medonosných se o borovicový pyl nezajímají.

Na dalších obrázcích jsou vidět větvičky borovice lesní se třemi generacemi šišek. Nejstarší šišky už jsou otevřené a semena z nich už jsou většinou vypadlá. Loňské nedozrálé šišky jsou zelené. Na vrcholcích letorostů jsou vidět červené základy budoucích šišek.
/Borovice lesní  -  3 generace šišek na větvi.
/Borovice lesní, větev se šiškami v květnu.
/Borovice lesní, větvička v květnu.
U borovice lesní vyrůstají samičí šištice (základy budoucích šišek) na konci letorostů pod vrcholovým pupenem. Obvykle mají načervenalou barvu.
/Borovice lesní, základy budoucích šišek.
Šišky na větvičce.
/Borovice lesní, šišky na větvi.
Loňská šiška v detailu.
/Borovice lesní, loňská šiška.

Na výhoncích borovice se vzácně najdou i slunéčka čtyřtečná (Harmonia quadripunctata). Ty se potravně specializují na mšice na borovicích, případně i na dalších jehličnanech.
/Harmonia quadripunctata, dvojice na mladém výhonku borovice.
/Slunéčko čtyřtečné, dvojice na výhonku borovice.

Na borovicích se občas vyskytuje ploskohřbetka borová (Acantholyda erythrocephala).
Larvy ploskohřbetek se živí borovicovým jehličím.
/Ploskohřbetka borová na jehličí.
/Acantholyda erythrocephala, hlava.

Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký
Prvosenka
Ladoňka sibiřská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist