Jedle ojíněná (stejnobarvá) Abies concolor


čeleď: Borovicovité - Pinaceae

Jedle ojíněná, v zahradnické mluvě nazývaná konkorolka, je v pražských zahradách a parcích nejčastěji pěstovaná jedle. Ve srovnání s jinými druhy jedlí má totiž menší nároky na vzdušnou a půdní vlhkost.
Pochází z jižní části Skalnatých hor v Severní Americe.
Jehlice jsou dlouhé 4 až 8 cm, tedy nejdelší ze všech u nás pěstovaných jedlí. Bývají srpovitě prohnuté a nejsou uspořádány dvouřadě.
Zbarvení jehlic je matně šedozelené. zahradníci ale vypěstovali i kultivary s tzv. stříbrným jehličím.

/Jedle ojíněná, srpovitě ohnuté jehlice.

/Jedle ojíněná, větvička, stříbrný kultivar.
Jehlice jsou při bázi rozšířené jako diskovitý terč. Po opadu jehličí zůstávají na větvičce okrouhlé stopy.
/Jedle ojíněná, na starší větvičce jsou okrouhlé stopy po opadu jehlic.

Významným poddruhem jedle ojíněné je jedle ojíněná Lowova (Abies concolor var. Lowiana). Tento podruh dokáže ve své domovině dorůst až do výšky 80 m. V Praze jsou tyhle stromy menší (taky mladší), ale přesto patří k nejvyšším stromům, s jakými se lze v Praze setkat. Rozdíl oproti základnímu druhu je, že má dvouřadě postavené jehlice, které nejsou tolik srpovitě zahnuté. Ovšem nejpodstatnější rozdíl je v nárocích. Jedle Lowova je méně odolná k suchu, v Praze se jí daří pouze v místech s trvale vlhkou zemí, např. v dolních částech roklí.
/Jedle ojíněná, typ jedle Lowova, vysoký strom.
Jedle v soukromé zahradě. V pozadí je vidět kostel sv. Gottharda.

Šišky se rozpadají na stromě, na zemi na sněhu lze najít jen jednotlivé šiškové šupiny. Pro jedli ojíněnou je charakteristické, že krycí šupiny jsou kratší než plodní. Ze šišky na stromě tedy nevyčnívají.
/Jedle ojíněná, jednotlivá šupina z rozpadlé šišky.

Zahradníci si rádi vybírají pro další pěstování takové semenáčky, které se nějak barevně liší od průměru. Proto lze v zahradách vidět stromy s odlišnou barvou samčích šištic. Tady jsou nápadně červené:
/Jedle ojíněná s červenými samčími šišticemi.

Tady jsou samčí šištice před dozráním žlutozelené.
/Jedle ojíněná se žlutozelenými samšími šišticemi.
/Jedle ojíněná, samčí (pylové) šištice a pupeny.

Okrouhlé stopy na starších větvičkách po opadu jehlic jsou důležitým rozlišovacím znakem všech druhů jedlí, proto přidám víc fotografií.
/Jedle ojíněná, větvička bez jehlic.

/Jedle ojíněná, okrouhlé stopy po opadu jehlic.

Někdy má jehlice stočené nahoru. Naspodu větvičky jsou neotevřené prašníky.
/Jedle ojíněná s jehlicemi stočenými nahoru.Kokotice povázka
Lupina bílá
Černýš hřebenitý
Kručinka barvířská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist