Rostliny Seznam

Dymnivka plná Corydalis solida

od Hanka

čeleď: Makovité - Papaveraceae (dříve zemědýmovité - Fumariaceae)

Dymnivka plná roste ve světlých lesích. V ČR není v přírodě příliš hojná. Zahradníci od tohoto druhu vyšlechtili okrasné typy, občas se prodávají kvetoucí rostliny v květináčích pro velikonoční výzdobu na hrobech. Proto se nyní dymnivka plná začala šířit s pomocí semen do okolí pražských hřbitovů a také do lesa v sousedství zahrad. Různé druhy dymnivek se mezi sebou snadno kříží, v okolí zahrádkářských skládek bývá k vidění pestrá směs odlišně vypadajících jedinců.
Rozlišovacím znakem jsou dlanitolaločné listeny v úžlabí vyrůstajících květů, přímý květní hrozen a delší stopky květů.

Číst více

Dymnivka dutá Corydalis cava

od Hanka

čeleď: Makovité - Papaveraceae (dříve zemědýmovité - Fumariaceae)

Dymnivka dutá je vytrvalá bylina. Daří se jí v teplých oblastech, na humusem bohatých půdách. V lužních lesích roste často pospolitě na velkých plochách. Dokáže vytvářet nápadně pestře zbarvené porosty, květy mohou být světle nachové, bílé, žlutobílé, růžové nebo tmavomodré.
Rozlišovacím znakem dymnivky duté jsou celokrajné listeny v úžlabí vyrůstajících květů a přímý květní hrozen.

O květy dymnivek se zajímají hlavně čmeláci, také samotářská včela pelonoska hluchavková.

Číst více

Krabilice mámivá Chaerophyllum temulum

od Hanka

čeleď: Miříkovité - Apiaceae

Krabilice mámivá je jednoletá, případně i dvouletá bylina. Je to hojný druh se zřetelnou tendencí k rozšiřování areálu. Daří se jí na polostinných místech na půdách bohatých na živiny, je častá v akátových porostech. Rychle obsazuje stanoviště, která byla změněná lidskou činností.
Na jejích květech bývá dost brouků, těm určitě krabilice prospívají. Pro lidi je krabilice mámivá JEDOVATÁ!!
Pozor na záměnu s jedlým a podobným kerblíkem třebule (Anthriscus cerefolium)!
Krabilice mámivá a kerblík třebule často rostou těsně vedle sebe na stejné ploše.

Číst více

Lopuch menší Arctium minus

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Lopuch menší roste jako dvouletá, někdy i víceletá bylina. Bývá častý na vlhčích místech uvnitř obcí na okrajích cest nebo na zanedbaných trávnících.
Květenství má kulovitý zákrov, ten bývá červenofialově naběhlý. Kvítky jsou delší než vnitřní zákrovní listeny.

Číst více

Lopuch větší Arctium lappa

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Lopuch větší je mohutná dvouletá bylina (někdy může být i víceletá). Daří se mu na živinami dobře zásobených půdách, např. v silničních příkopech nebo na skládkách. V teplých oblastech je to hojný druh. Kvete od června do července, pokud lidi květní lodyhu posečou, tak vykvétá opakovaně až do října. Na jeho květy hojně létají včely a čmeláci.
V ČR rostou 4 druhy lopuchů. Rozlišovací znaky lopuchu většího jsou zejména: Lysý zákrov a všechny zákrovní listeny jsou zelené a s háčkovitou špičkou. Trubkovité květy jsou kratší než zákrovní listeny.

Číst více

Rozrazil dlouholistý Veronica maritima (Pseudolysimachion longifolium)

od Hanka

čeleď: Jitrocelovité - Plantaginaceae

Rozrazil dlouholistý je vytrvalá bylina. V přírodě roste zejména na březích větších řek, na zaplavovaných loukách v říčních nivách. Snáší i mírné zastínění. Původní přírodní druh není příliš hojný.
Zahradníci vyšlechtili od tohoto druhu mnoho kultivarů, které se liší vzrůstem, barevností a taky odolností vůči vnějším podmínkám.
Osivo rozrazilu dlouholistého je nyní často součástí směsí semen pro výsevy květnatých travnatých porostů. Proto se v posledních letech vyskytuje v pražských parcích čím dál častěji.

Číst více

Šťavel kyselý Oxalis acetosella

od Hanka

čeleď: Šťavelovité - Oxalidaceae

Šťavel kyselý je vytrvalá bylina. Je to stínomilný druh, častý od nížin až do hor v podrostu vlhčích lesů.
Je to drobná rostlinka, svoje bílé květy ukazuje v dubnu a v květnu.
V listech je více než 1% kyseliny šťavelové.
Květy šťavele kyselého navštěvují především drobné druhy včeliček.

Číst více

Prlina rolní Lycopsis arvensis (Anchusa arvensis)

od Hanka

čeleď: Brutnákovité - Boraginaceae

Prlina rolní u nás roste jako jednoletý ozimý plevel, případně jako dvouletá bylina. Lze se s ní setkávat zejména na okrajích polí. Kvete od května až do podzimu.
Podobá se pilátu lékařskému, má ale výrazně světleji modré květy. Společně s pilátem lékařským je i prlina rolní mezihostitelem houbové nemoci hnědé rzivosti žita (Puccinia recondita). Přezimování rzi na prlině a pilátu nemá hospodářský význam, rez úspěšně přezimuje i na ozimých oblininách nebo na některých trávách. Na prlině a na pilátu ale probíhá pohlavní fáze vývoje této rzi. Může při tom docházet k vývoji takových populací rzi, které jsou rezistentní k používaným fungicidům. Nově vznikající kmeny rzí mohou také napadat takové odrůdy obilnin, které byly dříve úspěšně vyšlechtěné na odolnost ke starším typům rzí.

Číst více

Pilát lékařský Anchusa officinalis

od Hanka

čeleď: Brutnákovité - Boraginaceae

Pilát lékařský u nás roste jako dvouletá bylina, může být i krátce vytrvalá. Daří se mu v teplých oblastech, na travnatých stráních, na výslunných a sušších stanovištích.
Při rozevírání poupat má květní koruna tmavě nachovou barvu, později se barva mění na výrazně modrou. Uvnitř květu je nápadná bílá pakorunka.
Květní nektar je uložený na dně dlouhé korunní trubky, včely se musejí hodně namáhat, aby na něj dosáhly. Tyčinky s pylovými prašníky jsou krátké a zůstávají uzavřené v korunní trubce.

Číst více

Křehovětvec žlutý Cladrastis kentukea (lutea)

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Křehovětvec žlutý pochází z jihovýchodu Spojených států. Nyní je častěji vysazován do parků i v ČR.
Je to včelařsky významná dřevina. Kvete ve stejném termínu jako trnovník akát.
Ozdobou je i nádherně žluté podzimní zbarvení listů.
Jak ale napovídá jméno, má tento strom křehké větve. Proto není vhodné ho vysazovat tam, kudy chodí hodně lidí.

Číst více