Rostliny Seznam

Šalvěj přeslenitá Salvia verticillata

od Hanka

čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Šalvěj přeslenitá je trvalka náročná na dostatek světla, a také na živinami bohatší půdy. V květech tvoří pro hmyz mnoho nektaru, je velmi milovaná zejména čmeláky.

Číst více

Lípa srdčitá Tilia cordata

od Hanka

čeleď: Slézovité - Malvaceae (dříve Lípovité - Tiliaceae)

Lípa srdčitá a lípa velkolistá patřily od starověku k nejdůležitějším zdejším dřevinám. Lidi používali lipové lýko na mnoho užitečných výrobků, zelené větve byly vynikajícím krmivem pro dobytek v létě a ještě víc hodnocené byly mladé větve v zimě jako krmivo pro zvířata. (V obdobích válek a hladomorů i jídlo pro lidi.)
V Čechách to jsou to nejvýznamnější včelařské dřeviny. Sladký nektar poskytují včelám květy, ale také bývá v některých letech na listech mnoho medovice od mšic, a tu včely také vydatně sbírají.

Číst více

Kaštanovník jedlý Castanea sativa

od Hanka

čeleď: Bukovité - Fagaceae

Kaštanovník jedlý je strom, se kterým se v Čechách lze setkat spíš vzácně.
Lidi dobře znají plody - jedlé kaštany, méně se mezi lidmi ví, jak kaštanovníky kvetou. V jižní a jihovýchodní Evropě, odkud kaštanovníky pocházejí, to jsou i velmi důležité včelařské dřeviny. U nás nejsme na kaštanovníkový med zvyklí, tak našim lidem takový med nechutná. Jinde je ale včelí med, který včely vytvořily z nektaru kaštanovníkových květů, velmi ceněn.

Kaštan, který právě spadl ze stromu, je nádherný.

Číst více

Starček úzkolistý Senecio inaequidens

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteracea

Starček úzkolistý je nebezpečný invazní druh. Pochází z Jihoafrické republiky, ale už se v Evropě aklimatizoval, a jsou s ním potíže. Je odolný vůči solení silnic i vůči mnoha herbicidům, v západní Evropě proto často tvoří monokulturní porosty kolem dálnic. Je to rostlina jedovatá, na pastvinách způsobuje zvířatům chronické otravy, které u dobytka vedou ke vzniku cirhózy jater.
Vypadá jako vytrvalá bylina, ale podle botanického hodnocení je to polokeř.

Číst více

Chrpa latnatá Centaurea stoebe

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Chrpa latnatá je dvouletá nebo krátce vytrvalá bylina. Často roste na skalách, na kamenitých svazích, na výslunných a suchých stanovištích, na mělkých půdách.
Její květy navštěvuje mnoho hmyzu.

Číst více

Ocún jesenní Colchicum autumnale

od Hanka

čeleď: Ocúnovité - Colchicaceae

Ocún jesenní je vytrvalá, až 45 cm vysoká bylina, se stonkovou hlízou, která bývá uložená hluboko pod zemí. Zvláštností jsou květy, které vyrůstají na podzim, listy a plody rostou až od následujícího jara.

Celá rostlina obsahuje prudce jedovaté alkaloidy, nejvyšší obsah je v semenech.

Číst více

Čistec přímý Stachys recta

od Hanka

čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Čistec přímý je vytrvalá bylina. Roste na suchých teplých místech. V Praze je to hojný druh na stepních trávnících nad zdejšími skalami. (Horní fotografie 26. 5. 2016)
Je milován mnoha druhy hmyzu. Nejvíc ho upřednostňuje druh čmelák lesní (Bombus sylvarum).

Číst více

Mák vlčí Papaver rhoeas

od Hanka

čeleď: Makovité - Papaveraceae

Mák vlčí byl kdysi jeden z nejhojnějších polních plevelů, zejména zapleveloval ozimou pšenici. Dnes díky používání herbicidů bývá jen na okrajích polí. Nyní roste hlavně na plochách ovlivněných člověkem, na skládkách zemin apod.
Zatímco většina rostlin má pyl v různých odstínech žluté barvy, vlčí mák má pyl tmavě šedozelený, skoro černý. Včely medonosné i další druhy hmyzu pyl z vlčích máků hodně sbírají. Pro včelaře začátečníky bývá překvapením, že v době kvetení vlčího máku mají včely v plástech tmavě zbarvené pylové zásoby.

Číst více

Kozinec cizrnovitý Astragalus cicer

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Kozinec cizrnovitý je vytrvalá rostlina. Lodyhy má obvykle poléhavé. Roste na suchých místech v teplejších oblastech.
V současnosti se šíří zejména na lokality ovlivněné lidmi, na navážky zemin.

Číst více

Trnovník akát Robinia pseudoacacia

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Trnovník akát pochází ze Severní Ameriky, z východní a střední části USA, tedy z jižnějších zeměpisných šířek než je ČR.
A samozřejmě akáty milují včelaři. Trnovník akát je v Praze a okolí nejdůležitější včelařská rostlina.
Je důležitý jako zdroj nektaru i pro mnoho dalších druhů hmyzu.
Kvete totiž v termínu, kdy je většina českých stromů už odkvetlá (naopak lípy v termínu kvetení akátů mají teprve poupata), a současně nastává období intenzivního sečení travnatých ploch, takže je o květy nouze.

Číst více