Květy nad skalami v přírodní památce Baba v Praze 6.

16.6.2021 od Hanka

Cesta nad skalami je plná zajímavých druhů rostlin.
V travnatých plochách je tu velmi hojný modřenec tenkokvětý. Modrý vrchol rostlin má za úkol upoutávat pozornost hmyzích opylovatelů, nektar a pyl ale mají jen ty světlé kvítky pod modrým chocholem.
Modřence tenkolisté lze vidět jen tam, kde probíhá dobrá a správně načasovaná péče o sečení trávy. Aby sekáči nepoškodili květní hrozny modřenců na počátku jarního rašení, musí se pustit do sečení trávy brzy zjara a nesmí sekat trávu nízko u země. To není vůbec jednoduché. Tady v PP Baba se to povedlo, nyní zde na celé ploše kvetou stovky modřenců.

/Modřence mezi trávou.
/Modřenec tenkokvětý, červen 2021.
/Porost s modřenci.

Plně rozkvetlé jsou teď divizny. V PP Baba je rozšířená divizna knotovitá.
/Divizna kvete mezi skalami.
Květy divizen lákají jen drobné druhy hmyzu. Pro zdejší přírodu jsou velmi prospěšné z jiného důvodu. Divizny jsou dvouleté rostliny. Po odkvětu a po vytvoření semen uhynou. A na jejich místě vznikne kus volné země, kde není tráva, a proto tu snadno vyrůstají ze semen jiné byliny z okolí. V husté trávě by se semenáčky neprosadily.
/Rozkvetlé divizny.

Na některých místech kvete kolem skal kakost krvavý.
/Kakost krvavý v přírodní památce Baba.
Kakost krvavý mají jako svojí živnou rostlinu housenice paličatky kakostové.
Paličatka kakostová (Corynis obscura) je dlouhá jen 6 až 8 mm.
/Paličatka kakostová - Corynis obscura.
Na některých místech roste kakost krvavý společně s rozrazilem.
/Rozrazil, v pozadí květy kakostu.
Rozrazil ožankový.
/Rozrazil ožankový - Veronica-teucrium.
Překvapila mne tu pískorypka Andrena curvungula. Těchto pískorypek tu byl větší počet a létaly střídavě mezi květy kakostů a rozrazilů. Podle literatury se má tahle pískorypka živit pouze ve květech zvonků. Ve skutečnosti je to asi jinak.
/Andrena curvungula, samička na květu kakostu.
Při sání nektaru z květu kakostu ukazují pískorypky jenom zadeček.
/Andrena curvungula, zadeček.
Na květech rozrazilu samičky sály nektar a současně sbíraly pyl.
/Andrena curvungula, samička s pylem.
/Andrena curvungula, samička na rozrazilu.
S fotoaparátem jsem zastihla i jejich samečka.
/Andrena curvungula, sameček.
Pískorypky Andrena curvungula se zajímají o kakosty a rozrazily ale jenom do doby, než jim začnou kvést jejich nejmilejší zvonky broskvolisté. (Zvonky rostou v PP Baba v tak prudkém svahu, kam se nedokážu s fotoaparátem přiblížit.)
/Zvonky broskvolisté ve svahu.

Sousední skálu obrůstá růže galská.
/Růže galská obrůstá skálu.

Na jiném místě kvetl plamének přímý.
/Plamének přímý, květy.

Na mnoha místech se rozrůstá do plochy oman německý, ten má ale zatím jenom poupata.
/Oman německý, poupata.

Vikev tenkolistá. Lodyhy vikve tenkolisté se opírají samy o sebe, neproplétají se s okolní vegetací - tím se liší vikev tenkolistá od podobné vikve ptačí.
/Vikev tenkolistá, lodyhy s květy.
Vikev tenkolistá má v květech hodně nektaru, kolem jejích porostů vždy bzučí hodně včel medonosných i včel samotářek. Samotářská včela stepnice jarní (Eucera nigrescens) může sbírat nektar a pyl na mnoha druzích rostlin, vikev tenkolistá je ale její nejoblíbenější první volba.
/Vikev tenkolistá a samička stepnice jarní s nasbíraným pylem.
Lokalita s rozkvetlou vikví tenkolistou.
/Vikev tenkolistá mezi skalami v PP Baba.
Překvapilo mne, že na květy vikve přiletěla sát nektar i veliká dlouhozobka.
/Dlouhozobka saje nektar z květů vikve.
/Dlouhozobka ve stojatém letu.
Řada zajímavých rostlin kvete na takových místech, kam se nejde s fotoaparátem dostat.
Třemdava bílá kolem skal.
/Skály s třemdavou.
/Třemdava bílá kvete před skálou.

A kde je hodně hmyzu, tam bývají i pavouci. Běžník skvostný (Synema globosum).
/Pavouk běžník skvostný.

Na svazích kolem Šáreckého potoka jsou nyní ozdobou motýli.
Na břehu Vltavy.
Co se povedlo vyfotografovat kolem pražských skal na začátku července.
Lípa velkolistá rozkvétá jako první ze všech našich druhů lip.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist