Květy nad skalami v přírodní památce Baba v Praze 6.

16.6.2021 od Hanka

Cesta nad skalami je plná zajímavých druhů rostlin.
V travnatých plochách je tu velmi hojný modřenec tenkokvětý. Modrý vrchol rostlin má za úkol upoutávat pozornost hmyzích opylovatelů, nektar a pyl ale mají jen ty světlé kvítky pod modrým chocholem.
Modřence tenkolisté lze vidět jen tam, kde probíhá dobrá a správně načasovaná péče o sečení trávy. Aby sekáči nepoškodili květní hrozny modřenců na počátku jarního rašení, musí se pustit do sečení trávy brzy zjara a nesmí sekat trávu nízko u země. To není vůbec jednoduché. Tady v PP Baba se to povedlo, nyní zde na celé ploše kvetou stovky modřenců.

/Modřence mezi trávou.
/Modřenec tenkokvětý, červen 2021.
/Porost s modřenci.

Plně rozkvetlé jsou teď divizny. V PP Baba je rozšířená divizna knotovitá.
/Divizna kvete mezi skalami.
Květy divizen lákají jen drobné druhy hmyzu. Pro zdejší přírodu jsou velmi prospěšné z jiného důvodu. Divizny jsou dvouleté rostliny. Po odkvětu a po vytvoření semen uhynou. A na jejich místě vznikne kus volné země, kde není tráva, a proto tu snadno vyrůstají ze semen jiné byliny z okolí. V husté trávě by se semenáčky neprosadily.
/Rozkvetlé divizny.

Na některých místech kvete kolem skal kakost krvavý.
/Kakost krvavý v přírodní památce Baba.
Kakost krvavý mají jako svojí živnou rostlinu housenice paličatky kakostové.
Paličatka kakostová (Corynis obscura) je dlouhá jen 6 až 8 mm.
/Paličatka kakostová - Corynis obscura.
Na některých místech roste kakost krvavý společně s rozrazilem.
/Rozrazil, v pozadí květy kakostu.
Rozrazil ožankový.
/Rozrazil ožankový - Veronica-teucrium.
Překvapila mne tu pískorypka Andrena curvungula. Těchto pískorypek tu byl větší počet a létaly střídavě mezi květy kakostů a rozrazilů. Podle literatury se má tahle pískorypka živit pouze ve květech zvonků. Ve skutečnosti je to asi jinak.
/Andrena curvungula, samička na květu kakostu.
Při sání nektaru z květu kakostu ukazují pískorypky jenom zadeček.
/Andrena curvungula, zadeček.
Na květech rozrazilu samičky sály nektar a současně sbíraly pyl.
/Andrena curvungula, samička s pylem.
/Andrena curvungula, samička na rozrazilu.
S fotoaparátem jsem zastihla i jejich samečka.
/Andrena curvungula, sameček.
Pískorypky Andrena curvungula se zajímají o kakosty a rozrazily ale jenom do doby, než jim začnou kvést jejich nejmilejší zvonky broskvolisté. (Zvonky rostou v PP Baba v tak prudkém svahu, kam se nedokážu s fotoaparátem přiblížit.)
/Zvonky broskvolisté ve svahu.

Sousední skálu obrůstá růže galská.
/Růže galská obrůstá skálu.

Na jiném místě kvetl plamének přímý.
/Plamének přímý, květy.

Na mnoha místech se rozrůstá do plochy oman německý, ten má ale zatím jenom poupata.
/Oman německý, poupata.

Vikev tenkolistá. Lodyhy vikve tenkolisté se opírají samy o sebe, neproplétají se s okolní vegetací - tím se liší vikev tenkolistá od podobné vikve ptačí.
/Vikev tenkolistá, lodyhy s květy.
Vikev tenkolistá má v květech hodně nektaru, kolem jejích porostů vždy bzučí hodně včel medonosných i včel samotářek. Samotářská včela stepnice jarní (Eucera nigrescens) může sbírat nektar a pyl na mnoha druzích rostlin, vikev tenkolistá je ale její nejoblíbenější první volba.
/Vikev tenkolistá a samička stepnice jarní s nasbíraným pylem.
Lokalita s rozkvetlou vikví tenkolistou.
/Vikev tenkolistá mezi skalami v PP Baba.
Překvapilo mne, že na květy vikve přiletěla sát nektar i veliká dlouhozobka.
/Dlouhozobka saje nektar z květů vikve.
/Dlouhozobka ve stojatém letu.
Řada zajímavých rostlin kvete na takových místech, kam se nejde s fotoaparátem dostat.
Třemdava bílá kolem skal.
/Skály s třemdavou.
/Třemdava bílá kvete před skálou.

A kde je hodně hmyzu, tam bývají i pavouci. Běžník skvostný (Synema globosum).
/Pavouk běžník skvostný.

Pastva ovcí a koz může udržovat pásy travnatých ploch uvnitř zalesněné krajiny. To by zpomalovalo šíření případných lesních požárů.
Včely medonosné v létě vychovávají mladou generaci včel, která bude žít až do jara.
Z okolí Říčanského potoka na východě Prahy.
Přijďte na louku na Hůrce.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist