Skokani v pražských tůních.

30.3.2022 od Hanka

Skokani hnědí využili několik teplých dnů před koncem března a sešli se na vhodných místech kvůli kladení vajíček. Skokan hnědý (Rana temporaria) je velmi otužilý druh, je to jedna z našich nejdříve se rozmnožujících žab. Jejich rozmnožování probíhá hromadně. Nejdřív se na vhodném místě scházejí samečkové. Vyhlédnou si obvykle nějakou mělčinu, která je zarostlá vodní vegetací. Samečkové tam pak lákají samičky tak, že hromadně vydávají oznamovací hlas. Ten na člověka působí dojmem jako slabé mručení. Samičky se orientují podle volání samců a přicházejí do vody za samečky.

Skokan hnědý má na zadních nohách dobře vyvinuté plovací blány.
/Skokan hnědý má na zadních nohách plovací blány.
Ve zbarvení skokanů hnědých převažuje hnědá barva, ale u jednotlivých žab je barva velmi velmi variabilní. V době rozmnožování bývá jejich zbarvení méně výrazné.
Snůšky vajíček jsou pak ve vodě ve velkých seskupeních.
/Skokani hnědí a jejich vajíčka.
Vajíčka bývají v úrovni hladiny nebo i nad ní.
/Skokani hnědí v březnu.
Samečkové mají v době rozmnožování světlá hrdla.
/Samečkové skokanů hnědých mají bílé hrdlo.
Čekání na příchod samičky.
/Skokani hnědí. Samečkové mají v době rozmnožování bílá hrdla.
/Skokan hnědý ve vodě.

Snůška vajíček skokanů hnědých.
/Vajíčka skokanů hnědých.
Pohled na hladinu tůně se skokany hnědými a na jejich hromadnou snůšku vajec. V březnu bývá počasí velmi proměnlivé, mohou přijít i mrazy. Vůči zamrznutí jsou vajíčka skokanů odolná, jen při velkém mrazu uhyne pouze horní vrstva vajíček.
/Skokani hnědí a jejich snůška vajec.

Zdá se, že na ropuchy je zatím zima, objevují se jen vzácně.
Na dalším obrázku je vlevo skokan, který trochu vykukuje z vody, a vpravo je ve vodě malá ropucha.
/Skokan a malá ropucha ve vodě vedle sebe.
Ropuchy ve dvojici.
/Ropuchy ve dvojici.
Všechny fotografie jsou z 27. 3. 2022 u tůně v Praze 6. (Přesnou lokalitu je potřeba neuveřejňovat.)

Pastva ovcí a koz může udržovat pásy travnatých ploch uvnitř zalesněné krajiny. To by zpomalovalo šíření případných lesních požárů.
Včely medonosné v létě vychovávají mladou generaci včel, která bude žít až do jara.
Z okolí Říčanského potoka na východě Prahy.
Přijďte na louku na Hůrce.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist