V době velikonoc rozkvetly v Praze třešně, hrušně a švestky.

3.4.2024 od Hanka

Letos bylo v březnu neobvykle teplo, o velikonocích k nám dokonce teplý vítr navál písek až ze Sahary. Ovocné stromy vykvetly snad o 3 nebo i 4 týdny dřív než v předchozích letech. Tak velké množství květů najednou budou včely medonosky opylovat ztěžka. Čmeláci se sice také snaží, ale ani to zřejmě stačit nebude. Včely samotářky většinou nepočítají s tak brzkým nástupem jara, většina druhů se teprve chystá vylíhnout z kukel v podzemí. Zatím jsem viděla létat na ovocné dřeviny jen pelonosky hluchavkové (Anthophora plumipes), zednice rohaté (Osmia cornuta) a zednice rezavé (Osmia bicornis), někdy se na nich ukáže i hedvábnice jarní (Colletes cunicularius) a pískorypky druhů pískorypka dvoubarvá (Andrena bicolor) a pískorypka páskovaná (Andrena gravida), jednotlivě se začínají ukazovat pískorypky popelavé (Andrena cineraria). Vysoko v koruně hrušně jsem zahlédla také jednu pískorypku ryšavou (Andrena fulva), která začíná být v Praze spíš vzácná.

Na horní fotografii je pohled na část parku Hanspaulka v Praze 6.

Čmelák rokytový má na konci zadečku světlé chloupky. Tady pracuje na květech slivoně.
/Čmelák rokytový na květech slivoně. Foto Radim Herman.
Na květech se ukázala i drobná hrabalka. (Hrabalek existuje větší druhů, které jsou podle fotografií těžko rozlišitelné.)
/Drobná hrabalka na květech. Foto Radim Herman.

V minulém století lidé vysazovali na Hanspaulce hlavně hrušně. Hrušně jsou dlouhověké stromy, nyní tu můžeme vidět krásné staré exempláře. (Daleko na obzoru je vidět sídliště Bohnice, které je až na protějším břehu Vltavy.)
/Stará hrušeň a daleký výhled na obzor.
Samička čmeláka zemního pracuje na hrušňových květech.
/Čmelák zemní na květech hrušně.
Staré hrušně ve stromořadí v ulici Na Hanspaulce.
/Staré hrušně ve stromořadí na Hanspaulace.
Je to dobře, že se pražský magistrát stará o obnovování starých sadů a mezi dožívající stromy vysazuje mladé hrušně. V jednom období zde nově vysazovali jen okrasné odrůdy hrušní. Místní starousedlíci se ale úspěšně vzbouřili a nyní budou na Hanspaulce doplňované staré ovocné odrůdy hrušek. Místní tradice tu zůstane zachovaná.
/Výsadby mladých hrušní mezi staré stromy.

Blízko Hanspaulky je kaple Nejsvětější Trojice a před ní je vysazené stromořadí mladých okrasných hrušní.
/Kaple Nejsvětější Trojice a stromořadí okrasných hrušní.
Na kmenech hrušní jsou vidět přivázané malé bílé cedulky. Takhle jsme zvyklí vídat na vysazených stromech označení odrůdy stromu. Tady je to ale jinak.

Na cestě ke kapli jsou malé papírové cedulky s texty křížové cesty k obřadům Velkého pátku. Dnes už většina lidí v Čechách neví, proč slavíme velikonoce. Proto se mi takové skromné připomenutí líbilo a cedulky jsem vyfotografovala.
/1. Ježíš souzen.
/2. Ježíš přijímá kříž.
/3. Ježíš padá pod křížem poprvé.
/4. Ježíš se potkává se svou matkou.
/5. Šimon pomáhá nést kříž.
/6. Veronika podává Ježíšovi roušku.
/7. Ježíš padá pod křížem podruhé.
/8. Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem.
/9. Ježíš padá pod křížem potřetí.
/10. Ježíš svlečen ze šatů.
/11. Ježíš ukřižován.
/12. Ježíš na kříži umírá.
/13. Ježíš sňat z kříže.
/14. Ježíš uložen do hrobu.
Z minulosti vím, že tyhle drobné cedulky během roku někdo mění. Lze se tu tedy dočíst i další pokračování velikonočního příběhu:
I. Ježíš, který z mrtvých vstal.
II. Ježíš, který na nebe vstoupil.
III. Ježíš, který Ducha svatého seslal.
. . . . . . . . . .
Velikonoce jsou oslavou Pána Ježíše, který zvítězil nad smrtí. A nám lidem dal naději, že i my spolu s ním také po smrti vstaneme.

V Divoké Šárce kvete na skále šalvěj hajní a čistec přímý a začíná kvést vikev huňatá.
Drobné obyvatelky hmyzích hotýlků na zvětšených fotografiích.
Mrazivé dny skončily, oteplilo se a hmyz opět létá na květy.
Na autech byla námraza z jinovatky už včera před půlnocí a dnes ráno na teploměru -3°C.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist