Křivatec český Gagea bohemica


čeleď: Liliovité - Liliaceae Juss.

Křivatec český je drobná vytrvalá cibulovitá bylina. Kvetoucí rostliny mají 2 niťovité přízemní listy a 2 až 6 střídavých lodyžních listů. Mívá mnoho vedlejších cibulek. Listy nekvetoucích rostlin jsou niťovité a tvoří pouze jakýsi "trávníček".
Semena se u našich rostlin netvoří.

/Křivatce rostou na skále.
/Křivatce české v trávě mezi skalami.
/Křivatec český
Křivatec český se množí pouze tvorbou vedlejších cibulek. Nemá tedy možnost šířit se na nějaké nové vzdálenější lokality.
Je to zajímavý druh. Dostal se k nám do Čech už v poslední době meziledové, tedy přesněji jeho prarodiče. Přežil u nás dobu ledovou, a od té doby roste na stejných místech.
Odborníci píšou, že u nás roste pouze tzv. pentaploidní typ. Ten ovšem není schopen vytvářet životachopná semena. Jeho praprarodiče byli normálně diploidní a semena tvořili, ale vzdorovat dlouhé době ledové dokázal ve střední Evropě jen ten jejich "nepovedený" potomek pentaploid.
/před rozkvětem
Jako rostlina přizpůsobená době ledové ukazuje svá poupata už na začátku února.
Než začnou křivatce kvést, jsou téměř neviditelní. Proto je užitečné nechodit příliš brzy v předjaří na místa, kde očekáváme, že budou, abychom je nepošlapali. V této vývojové fázi by jim to ublížilo.
Křivatce mívají na jedné rostlině více poupat, která rozkvétají postupně ještě během celého března. Brzy po odkvětu zatahují do cibulek a už je na lokalitě nenajdeme.
Později, když už jsou křivatce zatažené do cibulek, jim velmi prospívá, když lidi sešlapem ničí jiné druhy rostlin v jejich okolí.
/Na odkvétajícím květu je dobře vidět spodní strana okvětních lístků.
Okvětní lístky jsou na vrcholu zaokrouhlené.
/pohled na lokalitu křivatce
Křivatec český roste pouze na nevápnitých podkladech. Bývá na skalách, skalních teráskách, na velmi suchých stepích. Potřebuje slunce, škodí mu zastínění jinými rostlinami.
Na území Prahy roste křivatec český na skalách nad Vltavou na několika místech, také roste v roklích některých pražských potoků.

Fotografie z 20. 3. 2018. Skupina.
/Skupina křivatců českých v PP Baba 2018.

Detailní jednotlivé rostlinky.
/Kvetoucí skupinka křivatců českých 20. 3. 2018.

Pohled do květů shora.
/Křivatce české, fotografie květů shora.

Zarůstání trávou křivatcům neprospívá.
/Kvetoucí křivatce české v trávě.

A takhle jsem fotografovala křivatce v březnu 2019.
/Křivatec český, skupina kvetoucích rostlin.
Zdá se, že sucho předchozích roků poškodilo jiné druhy rostlin, které křivatce zastiňovaly a byly konkurenčně silnější. Letos se květy křivatců českých objevily i na takových místech, kde dřív přežívaly jen v nekvetoucím stavu.
/Křivatec český roste kolem skály.

Pomněnkovec velkolistý
Čimišník stromovitý
Lopuch hajní
Rozchodník ostrý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist