Jestřabina lékařská Galega officinalis


čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jestřabina lékařská se nyní objevuje v Praze na více místech. Zdá se, že někde byla záměrně vysévaná, a následně se odtud dokázala sama šířit na místa v okolí.
Květy má obvykle světle fialové, ale mnoho rostlin je i s bílými květy. A hmyz má z jejích květů radost.

Čmelák skalní (Bombus lapidarius), dělnice za letu před květy jestřabiny.
/Čmelák skalní, za letu s viditelnými křídly.
/Jestřabina a čmelák skalní v letu před květy.

Čmeláčí dělnice s velkou hrudkou pylu, který na jestřabině nasbírala. Na fotografii je vidět i to, jak mají čmeláci dlouhé nohy, když je natáhnou. Obvykle je totiž vidíme jen s nohama skrčenýma u těla.
/Jestřabina a čmelák skalní v práci na květech.

Jestřabina, kvetoucí porost.
/Jestřabina, kvetoucí porost.

Najdete za květy čmeláka?
/Jestřabina s květy. Najdete čmeláka?

Kvítky v detailu.
/Jestřabina, květy v detailu.

Každý druh rostliny má jiný tvar květů. A hmyz se musí naučit, jak se dostat ke sladkému nektaru.
/Motýl babočka na květech jestřabiny.

Pro správnou výživu larviček čmeláků je potřeba směs pylů z více druhů rostlin. Pro čmeláčí kolonii je ekonomicky výhodnější, když se jednotlivé čmeláčí dělnice naučí specializovat se pouze na určitý typ květu, a teprve ve čmeláčím hnízdečku se pyl a nektar od různých dělnic smíchá dohromady.
Naopak pískorypka obecná zásobuje svoje hnízdečko pylem a nektarem úplně sama. Také potřebuje pro svoje larvičky pestrou směs pylu z různých druhů rostlin. A dělá to tak, že si v terénu najde místo, kde jsou různé rostliny blízko sebe, a pak přeletuje mezi nimi. Proto na čmeláčích dělnicích jsou vidět oranžové pylové rousky, stejně jako má oranžový pyl jestřabina. Naopak pískorypka obecná má na fotografiích žluté pylové rousky, protože v jejích rouskách je směs pylů z květů více druhů rostlin.

Na jestřabině bývají v hojném počtu i pískorypky obecné (Andrena flavipes).
/Pískorypka obecná na jestřabině.

/Jestřabina s pískorypkou obecnou.

Pískorypka obecná při práci v květu.
/Pískorypka obecná v květu jestřabiny.

Je zajímavé, že při práci v květech jestřabin, při sběru pylu a nektaru, zaujímají pískorypky zvláštní polohu.
/Pískorypka obecná, sosáček v květu jestřabiny.
/Pískorypka obecná má v květu jestřabiny zvláštní pracovní polohu.

Lodyha s listy a květy.
/Jestřabina, lodyha s listy a květy.

Nedozrálé lusky.
/Jestřabina, nezralé lusky.

Květní hrozen.
/Jestřabina, květní hrozen.
/Jestřabina, květní hrozen s bílými květy.

Pomněnkovec velkolistý
Čimišník stromovitý
Lopuch hajní
Rozchodník ostrý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist