Štětka laločnatá Dipsacus laciniatus


čeleď: Zimolezovité - Caprifoliaceae (dříve štětkovité - Dipsacaceae)

Štětka laločnatá je dvouletá bylina. Na Moravě je častější než v Čechách, proto mne její výskyt v Praze u silnice na Roztoky překvapil. Velmi se podobá svojí příbuzné štětce plané (lesní), liší se od ní bílými květy, rozestálými zákrovními listeny, a peřenolaločnými lodyžními listy. Ve stupni členění listů je to značně proměnlivá rostlina.
Na jejích květech bývá mnoho čmeláků i dalšího hmyzu.

Zákrovní listeny pod nerozkvetlými strbouly bývají skoro vodorovné.
/Štětka laločnatá, rozestálé zákrovní listeny.
V době kvetení zůstávají zákrovní listeny rozestálé, je v horní části obloukem nahoru zahnuté. Bývají kratší nebo nanejvýš stejně dlouhé jako strboul.
/Štětka laločnatá kvete bíle.
Květy milují hlavně čmeláci.
/Štětka laločnatá se čmelákem na květech.
Lodyžní listy jsou na bázi vzájemně srostlé a vytvářejí nádržku, ve které se zadržuje dešťová voda.
/Štětka laločnatá, srostlé listy.
Je to velmi proměnivá rostlina, co se týká stupně členění listů. Pražské rostliny mají, jak se zdá, členění málo zřetelné.
Celá rostlina.
/Štětka laločnatá, celá kvetoucí rostlina.

Meruzalka krvavá
Kamejka rolní
Turanka kanadská (turan kanadský)
Borovice pokroucená

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist