Sporýš lékařský Verbena officinalis


čeleď: Sporýšovité - Verbenaceae

Sporýš lékařský je původní ve Středozemí a v oblastech odtud na východ. K nám se rozšířil už v dávných dobách. Je to teplomilná a světlomilná vytrvalá bylina. V minulosti rostla často podél cest a jako plevel na úhorech, v současnosti je k vidění jen vzácně.
Drobné kvítky vyrůstají v dlouhých mnohokvětých klasech.

/Sporýš lékařský, lodyha s květy.
Její lodyhy si oblíbili plži druhu keřovka plavá.
/Keřovka plavá na sporýši.
Keřovky plavé tu sedí na lodyhách sporýšů ve velkém množství.
/Sporýš lékařský, obsypaný plži keřovkami.

Silenka ušnice
Mléč rolní
Mléč drsný
Mléč zelinný

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist