Ořechovec srdčitý (hořký) Carya cordiformis


čeleď: Ořešákovité - Juglandaceae

Ořechovec srdčitý pochází z východu USA. Roste tam zejména ve vlhkých horských údolích. V dobrých podmínkách, to znamená na slunci a na půdách s dostatkem vláhy dokáže vyrůst až 50 m vysoký a s průměrem kmene 1 metr. Má kvalitní tvrdé a trvanlivé dřevo, proto by bylo vhodné vyzkoušet jeho pěstování i v našich českých hospodářských lesích, úspěšně by rostl zejména v záplavových lokalitách podél velkých řek.
Mohutný krásný exemplář je např. v pražské Stromovce.

V jeho původní vlasti ho lidé často pojmenovávají výrazy hořký ořechovec nebo bažinový ořechovec. V úplných bažinách ale neroste, naopak se dokáže přizpůsobit i trochu sušším podmínkám.

Listy koncem října žloutnou.
/Ořechovec srdčitý, list v podzimním zbarvení.
/Ořechovec srdčitý, listy na zemi.
Plody jsou malé, nápadně světlé oříšky s hořkou chutí.
Oříšky pod stromem v trávě.
/Ořechovec srdčitý, malé oříšky v trávě.
Ořechovec srdčitý patří ve Stromovce k nejmohutnějším stromům. Kolem něj jsou vysazené i různé menší stromy, které během roku brání ve výhledu na tenhle krásný ořechovec. Teprve když okolním menším stromům opadá listí, vynikne krásně žluté podzimní zbarvení obrovského ořechovce.
/Ořechovec srdčitý, mohutný strom ve Stromovce.
Na americkém kontinentě roste větší počet různých druhů ořechovců. Většina z nich je náročná na teplo a u nás v Čechách by mohly mít potíže s přezimováním. Pouze druh ořechovec srdčitý je otužilejší a v přírodě roste i mnohem severněji než jeho příbuzní.
Různé druhy ořechovců se mezi sebou snadno kříží. Lidi vyšlechtili i některé pěstované odrůdy zkřížením ořechovce srdčitého a ořechovce pekanu s jedlými ořechy.

Zimní pupeny jsou nápadně žluté.
/Ořechovec srdčitý, koncový pupen.
/Ořechovec srdčitý, koncový pupen a kulaté květní pupeny.
Ve Stromovce jsou vysazené i mladší ořechovce, dokonce různé druhy.
Mladý strom ořechovec srdčitý.
/Ořechovec srdčitý, mladý strom.

Sléz přehlížený
Líska turecká
Silenka ušnice
Mléč rolní

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist