Čistec přímý Stachys recta


čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Čistec přímý je vytrvalá bylina. Roste na suchých teplých místech. V Praze je to hojný druh na stepních trávnících nad zdejšími skalami. (Horní fotografie 26. 5. 2016)
Je milován mnoha druhy hmyzu. Nejvíc ho upřednostňuje druh čmelák lesní (Bombus sylvarum).

/Čmelák lesní na čistci přímém.

Dělnice čmeláka lesního sbírá na čistci květní nektar a hnědý pyl.
/Čmelák lesní na květech čistce.
/Čmelák lesní, dělnice sbírá na čistci hnědý pyl.
Kvalitní nabídku pylu a nektaru si samozřejmě nenenchávají ujít ani další druhy čmeláků. Tady je čmelák skalní (Bombus lapidarius).
/Čistec přímý a čmelák skalní.
Detail kvítků.
/Čistec přímý, detail květů.

V Divoké Šárce se velmi vzácně vyskytuje malá samotářská včelka trnočelka čistcová (Rophites algirus). Je to mediteránní druh, u nás se vyskytuje vzácně jen na suchých stepních lokalitách a navštěvuje téměř výhradně pouze bíle kvetoucí čistec přímý. Podařilo se mi vyfotografovat jenom samečka.
Sameček trnočelky čistcové, portrét.
/Trnočelka čistcová, portrét samečka.
Na květu čistce.
/Trnočelka čistcová, sameček na rozkvetlém čistci přímém.
/Trnočelka čistcová, zadeček samečka.

Mák pochybný
Stulík žlutý
Lakušník vzplývavý (lakušník říční)
Rozchodník šestiřadý (tenkolistý)

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist