Krvavec toten Sanguisorba officinalis


čeleď: Růžovité - Rosaceae

Krvavec toten je vytrvalá bylina, může být až 120 cm vysoká. Je to častý druh na vlhčích loukách a pastvinách.
Květenství je hustý, od vrcholu rozkvétající klas. Kvítky mají 4 kališní lístky, květní koruna chybí.
Ve květech sbírají nektar a pyl včely medonosné i řada dalších druhů hmyzu. Krvavec toten je živnou rostlinou malých housenek modráska očkovaného (Phengaris teleius) a modráska bahenního (Phengaris nausithous), vývoj housenky dokončují u mravenců. Housenka v mraveništi přezimuje a zjara ještě pokračuje v krmení a růstu.

/Krvavec toten, poupata a kvítky.
Listy jsou lichozpeřené.
/Krvavec toten, zelený list.
Modrásek bahenní, samička klade vajíčka do velké květní hlávky.
/Modrásek bahenní na krvavci.
Malé housenky první 2 až 3 týdny vyžírají květní hlávku totenu, potom spadají na zem, a pokud jim přeje štěstí, tak je najde mravenčí dělnice a odnese do mraveniště. Důležitým hostitelským druhem je mravenec žahavý (Myrmica rubra), pravděpodobně i některé další druhy rodu Myrmica. Pokud se housenka nedostane včas do mraveniště, tak brzy zahyne, právě tak špatně dopadne, pokud housenku najde jiný než hostitelský druh mravence, protože ostatní druhy mravenců nalezenou housenku obyčejně sežerou.
V mraveništi správného hostitelského druhu se housenka modráska bahenního živí mravenčími larvami, částečně se dokonce nechává krmit mravenčími dělnicemi, chemickými signály napodobuje mravenčí larvu.
Část housenek se pak v květnu a v červnu zakuklí, a následně v červenci a v srpnu se z mraveniště vyhrabe dospělý motýl. Část housenek přečkává v mraveništi ještě další zimu a kuklí se až na jaře a v létě následujícího roku.

List v podzimním zbarvení.
/Krvavec toten, list v podzimním zbarvení.

Na květech krvavce bývá i celá řada dalších druhů hmyzu. Tady se živí sáním nektaru dva samečkové ploskočelek. Menší sameček (v dolní části fotografie) s červenými znaky na zadečku je druh ploskočelka velkohlavá (Lasioglossum laticeps). V době fotografování jich bylo na lokalitě velmi mnoho. U většího samečka ploskočelky je určení pouze podle fotografie obtížné, snad by to mohl být některý druh rodu Halictus.
/Krvavec toten, květ s různými druhy ploskočelek.
Nejčastěji jsou na květech dělnice včel medonosných.
/Krvavec toten, čerstvě rozvinuté světlé kvítky a včela medonosná.
/Krvavec toten, starší tmavé kvítky a na nich včela medonosná.

Ostrožka stračka
Jetel rolní
Svída krvavá
Hlošina úzkolistá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist