Jetel alpínský Trifolium alpestre


čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jetel alpínský je vytrvalá bylina s dlouhým kůlovým kořenem a rozvětvenými plazivými oddenky. Daří se mu zejména na suchých okrajích lesů a na výslunných křovinatých stráních, často na kamenitých půdách. Důležitým rozlišovacím znakem jsou úzce eliptické lístky.
Včely medonosné a včely samotářky obvykle dávají přednost květům jiných druhů rostlin. Jetel alpínský ale vyhledávají dělnice druhu čmelák rolní, které mají velmi dlouhý sosák.

Okraje lesů má rád i brouk vrbař uhlazený (Clytra laeviuscula). Dospělí brouci se živí listím různých druhů stromů a také květy a pylem květin. Vývoj larev probíhá alespoň zčásti u mravenců rodu Formica. Proto jsou dospělí brouci často vidět na bylinách v blízkosti mravenišť.
/Jetel alpínský a brouk vrbař uhlazený.

/Jetel alpínský, lodyha s květem.

Ostrožka stračka
Jetel rolní
Svída krvavá
Hlošina úzkolistá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist