Krtičník křídlatý Scrophularia umbrosa


čeleď: Krtičníkovité - Scrophulariaceae

Krtičník křídlatý je vytrvalá bylina. Roste na březích vodních toků, na prameništích a dalších zamokřených místech, obvykle na plném slunci. Čtyřhranné lodyhy má zřetelně křídlaté.
Drobné a barevně nenápadné květy často lákají jako opylovatele hmyz z čeledi vosovití. Květy totiž vydávají podobný pach jako rostliny, které jsou napadené listožravými housenkami nebo larvami brouků, a to láká vosí predátory.
Na horní fotografii je hrnčířka prýtová (Gymnomerus laevipes), se žlutým pylem vpředu na hlavě. Ve květech krtičníků získává energii sáním nektaru.

Rostliny se snaží, aby ke květům přilákaly svoje správné hmyzí opylovatele, a naopak aby nepřitahovaly takové druhy hmyzu, co nejsou na opylení jejich tvaru květu stavění. Proto má krtičník nenápadnou barvu květů, aby jeho květy nelákali čmeláky a dělnice včel medonosných.
/Krtičník křídlatý, kvítky a plody.
V porostu krtičníků bývají hojní vosíci (Polistes dominula).
/Vosík na květu krtičníku.
Vosík francouzský, portrét samečka.
/Vosík francouzský, sameček, na plodu rostliny krtičníku.

Tady saje nektar z květu krtičníku jízlivka obecná (Eumenes pedunculatus).
/Jízlivka obecná se živí v květu krtičníku.

Tobolka se semeny po dozrání puká.
/Krtičník křídlatý, plod po uzrání.

Lodyhy.
/Krtičník křídlatý, lodyhy.

Krabilice mámivá
Lopuch menší
Lopuch větší
Rozrazil dlouholistý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist