Leknín Nymphaea sp.


čeleď: Leknínovité - Nymphaeaceae

Lekníny jsou dlouhověké vodní rostliny. V české přírodě jsou původní druhy
leknín bílý - Nymphaea alba
leknín bělostný - Nymphaea candida

Do Evropy okrajově zasahuje také leknín čínský (severský) - Nymphaea tetragona. Ten se dokázal přizpůsobit i chladnu a klimatickým poměrům blízko polárního kruhu.
Leknín bílý a leknín bělostný jsou navzájem velmi podobné druhy. Leknín bělostný je totiž potomkem historické hybridizace mezi leknínem bílým a leknínem čínským.
Křížením s dalšími druhy leknínů, které pocházejí z jiných kontinentů, lidi vyšlechtili velké množství zahradních kultivarů leknínů. Ty bývají také často vysazované i na přírodní stanoviště.

Kultivary bývají robustnější než naše původní druhy leknínů, proto se stává, že domácí druhy jsou vytlačované a jejich existence na stanovištích je ohrožená.

My dnes nevíme, jak vypadaly první krytosemenné rostliny, které se na zemi objevily před více než 100 miliony roků. Jisté je, že v české květeně jsou leknínovité vývojově nejpůvodnější krytosemenné rostliny.
Na starobylost rodu leknínů ukazuje několik znaků: Květní části vyrůstají ve šroubovici.Květy mají velký a nestálý počet korunních lístků a tyčinek. Tyčinky mají široké nitky, je to postupný morfologický přechod mezi korunními lístky a tyčinkami.
Květy našich druhů leknínů mohou být i širší než 10 cm. To je mezi našimi původními druhy rostlin rekordní hodnota.

/Květ leknínu a žabák na leknínovém listu.
Květy leknínů navštěvuje mnoho hmyzu, nejvíc brouci. Přitahuje je hlavně bohatá produkce pylu.
Aby nedocházelo k opylení vlastním pylem (samoopylení by snižovalo vitalitu potomstva), ve květech dozrává nejdříve blizna. Jednotlivý květ bývá rozkvetlý pouze 2 dny. První den je schopná opylení blizna, druhý den pukají tyčinky a uvolňují pylová zrna.
/Lekníny, květy zblízka.

Krabilice mámivá
Lopuch menší
Lopuch větší
Rozrazil dlouholistý

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist