Srdečník obecný (buřina srdečník) Leonorus cardiaca


čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Srdečník obecný je vytrvalá bylina, lodyha vyrůstá až do výšky 150 cm. V Praze je to častý druh, roste zejména podél málo udržovaných cest a na skládkách. Naopak v přírodním prostředí, které je málo ovlivněné lidskou činností, se srdečník prakticky nevyskytuje. Kvete od června do září. Ve květech se tvoří nektar pro včely a další druhy hmyzu i v suchých obdobích, kdy jiným rostlinám nektar v květech zasychá. Ve druhé polovině léta je proto srdečník důležitou včelařskou bylinou. Naopak za vlhka hmyz upřednostňuje květy jiných druhů rostlin.

Včela za letu před kvetoucí lodyhou srdečníku.
/Včela za letu před květy srdečníku.
V dolní části lodyhy jsou listy okrouhlé a dlanitoklané. Na obrázku je na květu pod listem také vidět čmelák rolní.
/Srdečník, spodní část lodyhy se čmelákem na květech.
Směrem vzhůru se listy na lodyze zmenšují, bývají kopinaté a třílaločné.
/Srdečník, lodyha s květy a listy.
Čmelák rolní na květech srdečníku.
/Čmelák rolní na květech srdečníku.
Srdečníky rostou podél cesty.
/Srdečníky rostou u cesty.
Dozrávající plody na lodyze.
/Na lodyze srdečníku dozrávají plody.

Kdoulovec
Plicník lékařský
Rozrazil laločnatý
Dymnivka nízká

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist