Kerblík obecný Anthriscus caucalis


čeleď: Miříkovité - Apiaceae

Kerblík obecný je krátkověká jednoletá bylina. V literatuře je popisován jako vzácná a ubývající bylina, ale na teplých (jižních a jihozápadních) svazích v Praze 6 je kerblík obecný překvapivě hojný druh. Zjara vyniká velmi rychlým růstem, ze všech zdejších druhů kerblíků rozkvétá jako první. Daří se mu na polostinných místech v sousedství různých keřů, podél pěšin a na půdách s dostatkem živin. Rychlé dozrávání semen mu zřejmě umožňuje, že se trvale udrží i na plochách, které jsou pravidelně sečené.
drobné kvítky, korunní lístky jsou dlouhé jen 0,5 až 0,7 mm.

Listy má jemně dvakrát až třikrát zpeřené.
/Kerblík obecný, lodyžní list.
Plody jsou drobné, dlouhé jen 3 až 5 mm. Jsou háčkovitě osténkaté.
/Kerblík obecný, nedozrálé plody.
Vrchol kvetoucí lodyhy. Lodyhy se rozvětvují neobvyklým způsobem, nejstarší květní okolík vyrůstá jakoby z boku hlavního silného výhonu.
/Kerblík obecný, vrchol lodyhy s květy a poupaty.

Kerblík obecný patří mezi tzv. fotosenzibilizující rostliny. Ve šťávě obsahuje látky, které na pokožce mohou vyvolat puchýře, jestli se kůže dostane na sluníčko. Podobně škodí i zvířatům, kdyby zvířata kerblíkové porosty spásala.

O květní nektar se zajímají hlavně mravenci. V dolní části obrázku je zaostřeně vidět zvětšený jednotlivý kvítek.
/Kerblík obecný, detail kvítků a mravenec.
Zaostřeno na mravence. Na obrázcích je pravděpodobně mravenec Formica rufibarbis ze skupiny druhů Serviformica. Je to teplomilný druh mravence, proto se s ním lze setkávat na stejných stanovištích jako kde roste teplomilný kerblík obecný.
/Kerblík obecný, zaostřeno na mravence.
Vyjímečně jsem s fotoaparátem zastihla na květech kerblíku obecného malou muchnici rodu Bibio.
/Kerblík obecný a muchnice rodu Bibio.
/Muchnice na kerblíku obecném.

Sesel sivý
Mochna přímá
Bolehlav plamatý
Krabilice hlíznatá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist