Rozrazil rozprostřený Veronica prostrata


čeleď: Jitrocelovité - Plantaginaceae (dříve krtičníkovité - Scrophulariaceae)

Rozrazil rozprostřený je drobná vytrvalá bylina. Z oddenku v zemi mu vyrůstají kruhovitě rozložené lodyhy. Sterilní lodyhy mívá poléhavé až plazivé, květní lodyhy jsou vystoupavé. Je to teplomilný druh, v Praze roste na suchých stepních lokalitách, obvykle je nahoře nad skalami. Daří se mu na vápnitých podkladech, na severu Prahy roste převážně na místech, která byla obohacená vápencem díky činnosti lidí.

Kvítek v detailu.
/Veronica prostrata, kvítek v detailu.
Lodyhy s květy. Prostřední lodyha je nejmenší a sterilní.
/Veronica prostrata, lodyha s květy.
Blanokřídlý hmyz obvykle dává přednost květům jiných druhů rostlin a rozrazil rozprostřený s návštěvami květů vynechává. Zastihla jsem ale na květech brouka zlatohlávka.
Zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta) je na stepních lokalitách velmi hojný. Vyskytuje se tu na květech mnoha druhů rostlin. V květech nevyhledává pouze sladký nektar, ale žere květy celé. Proto bývá k zastižení i na květech takových druhů rostlin, které vytvářejí jen maloučko sladkého nektaru a o které se blanokřídlý hmyz téměř nezajímá.
/Veronica, květy s broukem.
Lodyžní listy.
/Veronica prostrata, lodyžní listy.
Rozrazil rozprostřený v plném květu.
/Veronica prostrata, rostlina v plném květu.
Foto 9. 5. 2022 v lokalitě PP Duchonská.

Chrpa modrá
Čistec bahenní
Čistec lesní
Tolice srpovitá

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist