Devaterník šedý Helianthemum canum


čeleď: Cistovité - Cistaceae

Devaterník šedý je drobný polokeř. Je to teplomilný, suchomilný a vápnomilný druh. Roste na skalách a na skalních stepích. V Čechách se vyskytuje vzácně, jen v Českém krasu na Karlštejnsku a v oblasti Radotínského a Prokopského údolí v Praze a v okolí Roudnice nad Labem.

Jeho květy rády navštěvují samotářské včely pískorypky. Během chladných jarních dnů využívají pískorypky okolnosti, že na suchých, k jihu obrácených skalách je tepleji než na jiných loukách nebo vysoko na stromech. Pískorypky nejsou schopné létat při chladném počasí, jsou závislé na teplotě okolí a na možnosti zahřát si letové svaly v hrudi na slunci.

Detail kvítků.
/Devaterník šedý, detail květů.
Pískorypka popelavá (Andrena cineraria), samička.
/Pískorypka popelavá na devaterníku.
Kdykoliv pískorypka dosedne na kvítek, tak ten se pod její váhou skloní dolů. (Obtížná situace pro fotografování.)
/Pískorypka popelavá s nasbíraným pylem.
/Pískorypka popelavá před odletem.

/Devaterník šedý, keříček.
/Devaterník šedý ve skalní suti.
/Devaterník šedý v malé skalní skulině.

Trnovník srstnatý (trnovník huňatý)
Pryskyřník prudký
Prvosenka
Ladoňka sibiřská

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist