Jabloň Malus sp.

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve jabloňovité - Malaceae)

Jabloň patří k nejčastěji pěstovaným druhům stromů. V zahradách jsou hlavně vyšlechtěné kulturní odrůdy kvůli kvalitnímu ovoci, v pražských parcích je k vidění mnoho okrasných typů jabloní. Většina jabloní je cizosprašná, potřebují opylení hmyzem. Včely medonosné létají na kvetoucí jabloně často a rády. Potíž nastává při suchém a horkém počasí, to potom nektar v jabloňových květech zasychá, a hmyz ztrácí o jabloně zájem. Naopak při chladném a deštivém počasí hmyz nelétá, a pak může být opylení také nedostatečné.

Číst více

Jahodník zahradní Fragaria sp.

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae

Jahodník zahradní je často pěstovaná rostlina. Aby nám vyrostly pěkné veliké jahody, potřebují být opylené. Přitom včelám medonosným se na kvetoucí jahodníky zrovna moc nechce, pokud jim v okolí kvetou jiné, včelařsky lepší rostliny. A teď toho všude kvete spousta, jírovce, dřišťály, jabloně, hlohy. . . . Včely medonosné nestíhají, a kvetení jahodníků je teď nezajímá.
Pískorypka páskovaná (Andrena gravida) má jahodníky jako svou nejlepší pochoutku.

Číst více

Jalovec čínský Juniperus chinensis

od Hanka

čeleď: Cypřišovité - Cupressaceae

Jalovec čínský (Juniperus chinensis) může růst jako strom nebo keř. V zahradách se pěstuje velké množství jeho okrasných forem. Mnoho kultivarů vzniká křížením s druhem jalovec klášterský - chvojka (Juniperus sabina), takové rostliny se prodávají pod jménem Juniperus Pfitzeriana nebo jako jalovec prostřední - Juniperus x media.
Důležité je vědět, že právě na těchto jalovcích přezimuje choroba REZ HRUŠŇOVÁ (Gymnosporangium sabinae).
Tato rez napadá jalovec čínský, jalovec klášterský (chvojku) a jejich křížence a z nich vytvořené kultivary.

Číst více

Jalovec obecný Juniperus communis

od Hanka

čeleď: Cypřišovité - Cupressaceae

Jalovec obecný je výrazně světlomilná dřevina. Náš domácí druh, umí se přizpůsobit různému geologickému podloží, snese vysýchavé půdy právě tak dobře jako nadbytek mokra, nevadí mu ani kruté zimy ani horká léta.
V pražských zahradách je to často pěstovaná okrasná dřevina. JALOVEC OBECNÝ JE ODOLNÝ VŮČI CHOROBÁM.
Přirozeně roste na krajích Prahy obvykle na skalách a na svazích s mělkou půdou, kde nemá konkurenci jiných dřevin.

Číst více

Jasan pensylvánský Fraxinus pennsylvanica

od Hanka

čeleď: Olivovníkovité - Oleaceae

Jasan pensylvánský pochází z východní části Severní Ameriky. V ČR je často vysazován v parcích, někdy i v lesních porostech. Je to v parcích okrasný druh, protože na podzim mají jeho listy krásně žluté zbarvení. Vůči suchu a mrazu je ale málo odolný.
Je to dvoudomá dřevina.
Rozlišování jednotlivých druhů jasanů a jejich kultivarů je nesnadné. Ke správnému určení druhu je potřeba si prohlížet letorosty a pupeny. Jasan pensylvánský má letorosty pýřité i v dospělosti a pupeny hnědorezavé.

Číst více

Jasan zimnář (jasan manový) Fraxinus ornus

od Hanka

čeleď: Olivivníkovité - Oleaceae

Jasan zimnář je menší strom, bývá vysoký 6 až 15 metrů. V Evropě rozšířený v jižnějších oblastech. V Praze se s ním lze občas setkat v parkových výsadbách. Zahradnické prodejny nabízejí pro okrasné účely zejména málo vzrůstné kultivary. Daří se mu na půdách, které jsou bohaté na vápník.
Na rozdíl od jiných druhů jasanů tvoří nápadné bílé květy, které vyrůstají na větvích v koncových latách. Jednotlivé kvítky mají kalich a korunu ze čtyř bílých korunních lístků. Květy opyluje hmyz. V době kvetení bývá pod jasanem zimnářem slyšet shora od větví bzukot včel medonosných.

Číst více

Jasan ztepilý Fraxinus excelsior

od Hanka

čeleď: Olivovníkovité - Oleaceae

Jasan ztepilý je náš původní český druh. Může vyrůst až 40 m vysoko a mít průměr kmene široký víc než 1,5 m. Může se dožít věku až 250 roků.
Odborníci rozlišují 3 ekotypy jasanu - lužní, horský, a vápencový. Jednotlivé ekotypy se podstatně liší v nárocích na vláhu. Vápencový jasan je přizpůsobený růst v suchých podmínkách, lužní a horský jasan potřebují dostatek vláhy. Podle jiných názorů odborníků se kterýkoliv typ jasanu ztepilého schopen se přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám. Má velmi kvalitní dřevo.
Opylování jasanů ztepilých zajišťuje vítr.
Na horní fotografii je větvička jasanu, fotografovaná při západu slunce.

Číst více

Jasmín nahokvětý (zimní) Jasminum nudiflorum

od Hanka

čeleď: Olivovníkovité - Oleaceae

Jasmín nahokvětý (zimní) pochází z Tibetu. V současnosti začíná být v Čechách často pěstovaný. Kvete totiž hned po skončení zimy, případně během zimy.
V přírodě je to nízký poléhavý keřík, který se samovolně velmi rozrůstá doširoka, protože jeho větvičky snadno zakořeňují.
V jižní Evropě také zplaňuje a šíří se kolem zahrad i do okolní přírody.

Číst více

Jaterník podléška Hepatica nobilis

od Hanka

čeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Jaterník podléška roste ve světlých lesích. Kolem Prahy je to častá rostlina na zásaditém, vápnitém (nebo aspoň neutrálním) podkladu. Na území Prahy 6 je vzácnější, protože tu převažují jako podklad mírně kyselé starohorní břidlice, ve kterých je jen vyjímečně žíla vápnitějších hornin.
Včely medonosné i další větší druhy hmyzu podléšku nevyhledávají. Zdá se, že její květy tvoří tak málo nektaru, že není pro větší jedince hmyzu atraktivní.

Číst více

Javor babyka Acer campestre

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor babyka je významná včelařská dřevina. Její kvítky jsou drobné, nenápadné, ale mají hodně sladkého nektaru. Rozkvétají postupně, jsou tedy zdrojem potravy pro hmyz několik týdnů. Je to původní evropský druh.
Javor babyka je ze všech našich javorů nejpřizpůsobivější různým podmínkám. Dokáže růst i ve stínu pod jinými stromy. Některé typy rostou na stepních plochách s nedostatkem vláhy, jiné jsou spokojené v lužním lese s vysokou hladinou spodní vody.

Číst více

Javor cukrový Acer saccharum

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor cukrový pochází z východu Severní Ameriky. Tvar jeho listu známe z kanadské vlajky. Zejména v minulosti tam lidi získávali z jeho mízy javorový cukr.
U nás se pěstuje jen vyjímečně ve větších dendrologických sbírkách. Naše původní české druhy javorů jsou po všech stránkách lepší, není důvod pěstovat ve větší míře cizokrajné druhy javorů. Ale je to dobře, že máme i v Čechách možnost se podívat, jak tenhle strom vypadá, a nemusíme kvůli tomu cestovat do Ameriky.

Číst více

Javor červený Acer rubrum

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor červený je jedním z nejběžnějších druhů stromů ve východní části Severní Ameriky. Roste hlavně podél potoků a řek, ale některé typy jsou přizpůsobené i k růstu v suchých podmínkách.
V posledních letech se začíná pěstovat jako moderní okrasná dřevina i v českých parcích. U nás jsou pěstované zejména kultivary s nápadnou barvou listů na podzim, ta je podle typu kultivaru obvykle různě červená, ale může být i žlutá. Je potřeba dbát na to, abychom u nás vysazovali typ vhodný do zdejších podmínek.
LISTY A PLODY JSOU VELMI TOXICKÉ PRO KONĚ !
Kvete už v březnu, obvykle má samčí a samičí květy na odlišných stromech. Zejména samičí květy tvoří mnoho sladkého nektaru pro hmyz.

Číst více

Javor horský - klen Acer pseudoplatanus

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor horský (klen) je strom, který dokáže dorůst do velkých rozměrů, občas může být nejmohutnějším stromem ČR. (Být nejvyšším stromem znamená největší ohrožení při bouřkách, proto je těžké určovat nejvyšší stromy, často se to mění. I při zahradnické údržbě a ošetřování stromu se koruny významných stromů obvykle snižují.) Je to významná včelařská dřevina.
Může dosáhnout výšky 35 až 40 m, má košatou korunu. Dožívá se asi 400 roků.
Dřevo javoru horského se používá při výrobě hudebních nástrojů.
V Praze je hojný např. kolem Šáreckého potoka.

Číst více

Javor jasanolistý (javorovec jasanolistý) Acer negundo ( Negundo aceroides)

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor jasanolistý je rychle rostoucí, ale krátkověký strom. Pochází ze Severní Ameriky.
V české přírodě je to nebezpečná invazní dřevina. Přesto naše zahradnické firmy stále propagují jeho vysazování i do přírody. Je potřeba naučit lidi, aby tento druh přestali vysazovat a naopak ho podle možností likvidovali. Šíří se zejména podél vodních toků.

Číst více

Javor mléč Acer platanoides

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor mléč je středně velký strom, může se dožít až 200 roků. Charakteristické jsou pro něj vstřícné listy na dlouhých řapících. Řapík po utržení mléčí, v jeho mléčné šťávě se vyskytuje kaučuk.
Má rád živné půdy, bohaté na obsah dusíku. V Praze často roste v severně orientovaných roklích, dobře se mu daří i v podrostu jiných dřevin. Zejména tam, kde byly v minulosti vysazené akáty, se takové plochy samovolně proměňují na javořiny, pokud je lokalita trochu vlhká. Původní evropský druh.

Číst více

Javor stříbrný Acer saccharinum

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor stříbrný je strom, který pochází z východní části Severní Ameriky. Roste tam hlavně v náplavech podle potoků a řek. V mládí roste velmi rychle, ale jeho dřevo je málo kvalitní. Je to častá a nádherná dřevina pražských parků, bohužel jeho mohutné větve bývají křehké a vítr je často rozláme.
Květy jsou velmi drobné, ale nápadně červené už koncem února. Květy bývají jednopohlavné, mohou být i tzv. mnohomanželné, často je vidět celý strom s květy pouze jednoho pohlaví.

Číst více

Javor tatarský Acer tataricum

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor tatarský se pěstuje v pražských parcích jako keř nebo malý strom. Dorůstá do výšky 5 až 8 metrů, vyjímečně až 10 m. Je to velmi dobrý druh pro parkové výsaby. Umí se přizpůsobit i suchu a různé úživnosti půd. Je dřevinou kontinentálního klimatu, netrpí mrazem ani letními přísušky. Původní je v jižní a východní Evropě. Květy javoru tatarského navštěvuje mnoho včel medonosných a dalších druhů hmyzu.

Číst více

Jedle bělokorá Abies alba

od Hanka

čeleď: Borovicovité - Pinaceae

Jedle bělokorá je naše původní evropská jehličnatá dřevina. V dřívějších stoletích u nás patřila k nejčastějším lesním druhům. Jedlové dřevo je dobře trvanlivé pod vodou, kdysi z něj lidé např. dělali potrubí pro vypouštění rybníků. Dřevo mělo časté využití jako stavební.
Ve 20. století ale došlo ke značnému odumírání jedlí. Způsobovalo to znečištěné ovzduší a další nepříznivé vlivy, mezi nimi také jiné způsoby hospodaření v lesích.

V lesích Prahy 6 je jedle bělokorá na vhodných místech opět často vysazovaná. Je možno jí vidět v oboře Hvězda a v Divoké Šárce, ale pouze mladé stromy.

Číst více

Jedle obrovská Abies grandis

od Hanka

čeleď: Borovicovité - Pinaceae

Jedle obrovská pochází ze západní části Severní Ameriky. V pražských zahradách a parcích je to poměrně často pěstovaná jehličnatá dřevina. Trochu se podobá naší domácí jedli bělokoré. Jedle obrovská je ale ve srovnání s jedlí bělokorou odolnější vůči suchému vzduchu, lépe tedy prospívá v městském prostředí.

Číst více

Jedle ojíněná (stejnobarvá) Abies concolor

od Hanka

čeleď: Borovicovité - Pinaceae

Jedle ojíněná, v zahradnické mluvě nazývaná konkorolka, je v pražských zahradách a parcích nejčastěji pěstovaná jedle. Ve srovnání s jinými druhy jedlí má totiž menší nároky na vzdušnou a půdní vlhkost.
Pochází z jižní části Skalnatých hor v Severní Americe.
Jehlice jsou dlouhé 4 až 8 cm, tedy nejdelší ze všech u nás pěstovaných jedlí. Bývají srpovitě prohnuté a nejsou uspořádány dvouřadě.
Zbarvení jehlic je matně šedozelené. zahradníci ale vypěstovali i kultivary s tzv. stříbrným jehličím.

Číst více

Jedlovec kanadský Tsuga canadensis

od Hanka

čeleď: Borovicovité - Pinaceae

Jedlovec kanadský je původní ve velké oblasti východní části Severní Ameriky. Vyskytuje se tam hlavně ve stinných roklích a na severních svazích. Je velmi odolný k mrazu a má malé nároky na světlo, ale je náročný na dostatek vody, protože zakořeňuje jen mělce. U nás se s ním lze setkávat v mnoha pražských parcích. Má poměrně drobné šišky, jsou dlouhé jen 15 až 22 mm.
Jedním z rozlišovacích znaků od jiných, u nás pěstovaných druhů jedlovců je, že plodní šupiny v šišce se ani za sucha nikdy neotevřou víc než že odstávají pod úhlem 45°.

Číst více

Jehlice trnitá Onosis spinosa

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jehlice trnitá je vytrvalá bylina. V Praze a okolí se vyskytuje roztroušeně, zejména na křovinatých stráních a bývalých pastvinách, ale jen na hlubších půdách.
Upoutává pozornost svými krásnými květy, ale je nepříjemná kvůli tuhým trnům.
Na květech jsou často vidět čmeláci, zejména čmelák rolní. Ostatní včely dávají přednost květům jiných druhů rostlin.

Číst více

Jerlín japonský Sophora japonica

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jerlín japonský je v pražských parcích často pěstovaný strom. Je vynikající tím, že na rozdíl od našich domácích druhů dřevin snáší solení silnic. Proto se dobře hodí na frekventovaná místa, třeba blízko tramvajových zastávek.
Pochází z dálného východu Asie. Je to teplomilný druh, zvyklý na dlouhou vegetační dobu. Proto v Praze semena jerlínů nedozrávají, samovolně se tedy nerozšiřuje.

Číst více

Jeřáb břek Sorbus torminalis

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve jabloňovité - Malaceae)

Jeřáb břek je středně velký strom, může být až 25 m vysoký. Dokáže růst na místech, kde zem během léta hodně vysychá. Je to perspektivní dřevina do větrolamů a biokoridorů. Má pevné dřevo, které dřív bylo velmi ceněné v kolářství a v řezbářství. V současnosti se také uvažuje o jeho výsadbách do lesních porostů. Hodí se k zalesňování suchých a výslunných strání.
V lesích Prahy je jeřáb břek častá vtroušená dřevina, ale uniká pozornosti, protože má listy a květy pouze vysoko, jen na plném slunci. Teprve když v říjnu začne listí opadávat, tak si všimneme jeho podzimně barevných listů na zemi.

Číst více

Jeřáb muk Sorbus aria

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve jabloňovité - Malaceae)

Jeřáb muk je statný keř nebo strom, může být vysoký až 12 m. Snáší mělké a vysýchavé půdy, pokud jsou dobře zásobené živinami. V přírodě je častější na lokalitách s vápencovým podložím.
Původní typ mívá zprohýbaný kmen a řídkou korunu. V pražských parcích ale zahradníci vysazují okrasné kultivary s pravidelnou štíhlou korunou. Květy jeřábu muku dávají včelám medonosným dobrou pastvu.
V buňkách má 34 chromozomů ((2n = 34), stejně jako naše původní druhy jeřáb břek a jeřáb ptačí, a dokáže se s nimi křížit. V přírodě ale tyto druhy obvykle nerostou na blízkých stanovištích, a proto jsou primární hybridi vzácní. Ti ale v dávné minulosti dali vzniknout velkému možství hybridogenních druhů, které se obvykle dál rozmnožují apomikticky (tvoří semena bez opylení). Hybridogenní druhy mohou být také diploidní, ale často mají v buňkách počet chromozomů násobně větší (2n = 68).

Číst více

Jeřáb oskeruše Sorbus domestica

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve jabloňovité - Malaceae)

Jeřáb oskeruše je strom, který může být vysoký až 25 metrů. Roste v ČR málo. Se starými stromy se lze setkat zejména v místech bývalých vinic a sadů. Tvrdé a houževnaté dřevo oskeruší se používalo na výrobu vinařských lisů. Na Moravě je hojnější, v Čechách jsou staré stromy oskeruší asi jen na několika místech v Českém Středohoří.
V současnosti je to velmi perspektivní dřevina, jakou je potřeba vysazovat ve větším rozsahu. Dobře snáší vysýchavé půdy. Je to výrazně teplomilný a světlomilný druh, přitom zimní mrazy snáší velmi dobře.

Číst více

Jeřáb prostřední Sorbus intermedia

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae (Jabloňovité - Malaceae)

Jeřáb prostřední je pro svojí odolnost nyní využíván pro výsadby v uličních stromořadích. Pochází z jižního Švédska (a okolních oblastí), proto je známý i pod jménem jeřáb švédský.
Je to hybridogenní druh, vzniklý z neurčité kombinace.

Číst více

Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae

Jeřáb ptačí je strom menšího vzrůstu. Vydrží na vysýchavých půdách, roste i na skalách, na druhé straně mu nevadí ani nadbytek půdní vláhy. Roste na nejrozmanitějších druzích půd, ale víc mu vyhovují kyselé půdy. Snese silné mrazy i velká vedra. U nás je jeřáb ptačí rozšířený od nížin až do hor. Na horách vystupuje až do pásma kleče. Jeřabiny jsou významným zdrojem potravy pro ptáky.
V Praze je ozdobou skal v Divoké Šárce.

Číst více

Jeřábovec (tavolníkovec) jeřábolistý Sorbaria sorbifolia

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve tavolníkovité - Spiraeaceae)

Jeřábovec jeřábolistý je keř. Pochází z východní Asie, původní druh může být vysoký až 3 metry. V našich zahradnictvích se ale obvykle prodávají méně vzrůstné odrůdy. Základní typ je doporučován pro výsadbu na zpevnění svahů kolem silnic. Rozrůstá se podzemními výběžky, někdy může být svojí rozpínavostí i nebezpečný.
Kvete v čevenci a v srpnu, a jeho květy lákají mnoho hmyzu, nejvíc na něm bývají dělnice včel medonosných. Plody jsou 3 mm dlouhé měchýřky.

Číst více

Jestřabina lékařská Galega officinalis

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jestřabina lékařská se nyní objevuje v Praze na více místech. Zdá se, že někde byla záměrně vysévaná, a následně se odtud dokázala sama šířit na místa v okolí.
Květy má obvykle světle fialové, ale mnoho rostlin je i s bílými květy. A hmyz má z jejích květů radost.

Číst více

Jestřábník bledý Hieracium schmidtii

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Jestřábník bledý patří do podrodu Hieracium.
Je mimořádně odolný vůči suchu. V Praze roste jednotlivě na skalách, jako podklad mu vyhovují skuliny v tvrdých nevápnitých horninách. Odborníci označují tento druh za heterogenní skupinu, a rozdělují ho na šest podrodů.
Jestřábník bledý patří mezi tzv. hlavní druhy. Od hlavních druhů je odvozeno mnoho druhů vedlejších, které v minulosti vznikly nebo i nyní vznikají jejich křížením s dalšími druhy jestřábníků.

Číst více

Jestřábník hadincovitý Hieracium echioides

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Jestřábník hadincovitý je hlavní druh z podrodu Pilosella.
Na pražských skalách je to poměrně častý vytrvalý druh, jinde v ČR je vzácný.
Semena tvoří sexuálně, to znamená po opylení, ale také apomikticky. V buňkách má základní počet chromozomů (2n = 18). Proto u něj i v současnosti dochází k hybridizaci. Křížením s jinými druhy jestřábníků opakovaně vznikají odvozené druhy, které se dál rozmnožují převážně apomikticky.
Kvete od června do října.

Číst více

Jestřábník chlupáček Hieracium pilosella

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Jestřábník chlupáček patří do podrodu Pilosella. Je to hlavní druh, od kterého jsou odvozené mnohé další druhy.
Je častý na suchých kamenitých místech a skalních plošinách. Je to malá vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů a jediným květním úborem. Vytváří dlouhé nadzemní výběžky. Má celokrajné listy, na líci tmavě zelené. Listy jsou na rubu bělavě plstnaté hustými hvězdovitými chlupy.
V Praze kvete od dubna do října.

Číst více

Jestřábník savojský Hieracium sabaudum

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Jestřábník savojský patří do podrodu Hieracium. Je to tzv. hlavní druh, od kterého jsou odvozené další vedlejší druhy - ty vznikly v minulosti zkřížením jestřábníku savojského s jiným druhem jestřábníku.
Jestřábník savojský je vytrvalá bylina. Obvykle roste na nevápnitých a živinami chudých půdách. Důležitým rozlišovacím znakem od podobných druhů jestřábníků jsou černozelené zákrovní listeny. Kvete od července do října.

Číst více

Jetel alpínský Trifolium alpestre

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jetel alpínský je vytrvalá bylina s dlouhým kůlovým kořenem a rozvětvenými plazivými oddenky. Daří se mu zejména na suchých okrajích lesů a na výslunných křovinatých stráních, často na kamenitých půdách. Důležitým rozlišovacím znakem jsou úzce eliptické lístky.
Včely medonosné a včely samotářky obvykle dávají přednost květům jiných druhů rostlin. Jetel alpínský ale vyhledávají dělnice druhu čmelák rolní, které mají velmi dlouhý sosák.

Číst více

Jetel luční (červený) Trifolium pratense

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jetel luční (červený) je původní v Evropě a v přilehlých částech Asie a Afriky. V současnosti je často pěstovaný jako pícnina i v Americe, Austrálii a v jižní Africe. Lidi vyšlechtili mnoho odrůd, některé i tetraploidní.
Zatímco základní druh má 14 chromozomů (2n = 14), vyšlechtěné odrůdy mívají 28 chromozomů (2n = 28).
Rozkvétá už v květnu a kvete až do pozdního podzimu. Opylování květů zajišťují především čmeláci, ponejvíc druh čmelák skalní (Bombus lapidarius).

Číst více

Jetel plazivý (bílý) Trifolium repens

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jetel plazivý je vytrvalá bylina. Má poléhavé lodyhy, které v uzlinách zakořeňují. Květní hlávky se obvykle skládají z více než čtyřiceti jednotlivých kvítků. Kvítky bývají bílé nebo světle krémové, vzácněji růžové, po odkvětu hnědnou. V ČR je to velmi hojný druh, často je i pěstovaný.
Je to významná medonosná rostlina, pro včelaře je důležitá velmi dlouhá doba kvetení, a to od května do října. Na květech lze často vidět i celou řadu dalších druhů včel samotářek.

Číst více

Jetel rolní Trifolium arvense

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jetel rolní je jednoletá nebo dvouletá bylina. Roste na suchých stráních, na chudých nevápnitých půdách, je spolehlivým ukazatelem špatného obsahu živin v zemi. Květní hlávky jsou nejdřív kulovité, později se protahují a mají válcovitý tvar. Jsou složené z mnoha kvítků, květní koruna je bělavá nebo růžová, kratší než kalich. Květní kalichy jsou hustě chlupaté, kališní cípy jsou nápadně pérovitě chlupaté.

Číst více

Jetel zvrhlý Trifolium hybridum

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jetel zvrhlý je dvouletá až vytrvalá bylina. V přírodě ČR roste jako pozůstatek po dřívějším pěstování. Dobře se mu daří na vlhkých, někdy i zaplavovaných loukách. V současnosti se pěstují na krmení pro zvířata jiné druhy jetelů. Jetel zvrhlý totiž obsahuje vyšší obsah kyanogenních glykosidů.

Je to velmi dobrá medonosná rostlina. Květy jetele zvrhlého navštěvuje mnoho hmyzu.

Číst více

Jilm habrolistý (polní) Ulmus minor (carpinifolia, campestris)

od Hanka

čeleď: Jilmovité - Ulmaceae

Jilm habrolistý začíná být v české přírodě vzácný. V ČR rostou 2 ekotypy, které mají výrazně odlišné nároky na vláhu.
Lužní ekotyp vyžaduje vysokou hladinu spodní vody a snáší dobře záplavy.
Lesostepní ekotyp vydrží v podmínkách nedostatku vláhy a snese vysýchající mělké půdy.
Zjara vytváří jilmy semena dřív než jim začnou rašit listy. Spolu s vrbou jívou jsou (koncem dubna, začátkem května) prvními dřevinami, které mají zralá semena. Ta rychle obsazují zatím nezarostlé plošky země a rychle klíčí.

Číst více

Jilm horský (drsný) Ulmus glabra

od Hanka

čeleď: Jilmovité - Ulmaceae

Jilm horský býval strom mohutných rozměrů, který se v minulosti dožíval i 500 roků. Nyní ho ničí nemoc grafioza, a staré stromy se v Praze vyskytují vzácně. Ve vlhkých horských oblastech se jilmu horskému daří lépe, tam se onemocnění tolik neprojevuje.
Podobně jako jilm habrolistý je zajímavý tím, že zjara kvete a vytváří semena před růstem listů.
V přírodě je jeho typické stanoviště na prameništích a na půdách s blízkou hladinou podzemní vody.
Na horním obrázku jsou plody před dozráním ve svazečku na větvičce.

Číst více

Jilm vaz Ulmus laevis

od Hanka

čeleď: Jilmovité - Ulmaceae

Jilm vaz je strom velkých rozměrů. Je typickým stromem lužních lesů, roste v místech s vysoko položenou hladinou spodní vody a snáší i krátkodobé záplavy, dokáže se ale vyrovnat i s letním suchem.
V Praze bývá kolem Vltavy, kolem starých zasypaných vltavských ramen, řada mohutných jedinců roste ve Stromovce.
Jeho plody rostou a zrají brzy na jaře, ještě před rašením listů.
Na horní fotografii jsou dorůstající plody.

Číst více

Jinan dvoulaločný Ginko biloba

od Hanka

čeleď: Jinanovité - Ginkoaceae

Jinan dvoulaločný je v současnosti moderní dřevina, kterou si lidi dávají jako zajímavost do zahrad, používá se pro výsadby uličních stromořadí.
Je to dvoudomá rostlina.
O tomto druhu se píše jako o živé fosilii. Prý existují otisky rostlin podobných jinanu už z doby na rozhraní karbonu a permu - tedy z konce prvohor, kdy na zeměkouli převládaly plavuně. Potom se rozšířil po celé severní polokouli, a následně zase před 3 miliony let z Evropy vymizel. Živé rostliny se podařilo objevit v Číně.

Číst více

Jírovec maďal (kaštan koňský) Aesculus hippocastanum

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve kaštanovité - Hippocastanaceae)

Jírovec maďal pochází z nevelkého území na Balkáně. Jeho přirozený areál byl v severním Řecku, ve střední Albanii a na několika místech v horách v Bulharsku. Nyní jsou u nás jírovce často pěstované. V posledních letech je ohrožuje drobný motýlek klíněnka, jeho housenky vyžírají jírovcové listy.
Dokud u nás byly jírovce zdravé, tak patřily k významným včelařským stromům. Včelí vosk, postavený včelami v termínu květu jírovců míval zajímavou tmavooranžovou barvu. Poškozené stromy ale mají v květech málo nektaru, proto v současnosti létají na jejich květy hlavně skromnější čmeláci.

Číst více

Jírovec pavie Aesculus pavia

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae

Jírovec pavie pochází z Ameriky, z jihovýchodu Spojených států. Často tam roste v lesích podél potoků. Původní typ bývá vysazován v evropských parcích jen vzácně. U nás se lze setkávat hlavně s jeho různými kultivary, které se rozmnožují roubováním. Zahradnické firmy nyní často nabízejí jeho slabě rostoucí keřovité typy. V parkových výsadbách je oblíbený jeho kříženec s naším evropským jírovcem maďalem. Vysazují se vyšlechtěné typy, které zdědily velké květy po jírovci maďalu a po jírovci pavie mají červenou nebo růžovou barvu. Velmi oceňovaná je odolnost pavie vůči škodlivé klíněnce jírovcové (Cameraria ohridella).

Číst více

Jmelí bílé Viscum album

od Hanka

čeleď: Santálovité - Santalaceae (dříve Jmelovité - Viscaceae)

Jmelí bílé roste jako poloparazitický zelený keřík. V ČR rostou 3 poddruhy jmelí, které jsou někdy považované za samostatné druhy. Jmelí bílé pravé (Viscum album subsp. album) roste na větvích dvouděložných dřevin, často na jabloních, ale může růst i na topolech nebo na vrbách a na celé řadě dalších listnatých dřevin. Jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum) roste na borovicích, pouze na druzích se dvěma jehlicemi ve svazečku. Vzácně i na smrku. Jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis) roste na jedli bělokoré, v parcích se může objevit i na dalších pěstovaných druzích jedlí.
Jmelí je dvoudomá rostlina. Kvítky má drobné, nenápadné, otevírají se už v březnu. V časném jaru bývá chladno a včely nelétají, za chladna opylují květy jmelí hlavně otužilé mouchy. Pokud se ale na chvilku oteplí a dělnice včel medonosných vylétávají z úlů, tak potom mohou přinášet z rozkvetlého jmelí mnoho nektaru a velké rousky jasně žlutého pylu.
Semena jsou obklopená lepkavou hmotou.

Číst více