Gagea bohemica Křivatec český

od Hanka

čeleď: Liliovité - Liliaceae Juss.

Křivatec český je drobná vytrvalá cibulovitá bylina. Kvetoucí rostliny mají 2 niťovité přízemní listy a 2 až 6 střídavých lodyžních listů. Mívá mnoho vedlejších cibulek. Listy nekvetoucích rostlin jsou niťovité a tvoří pouze jakýsi "trávníček".
Semena se u našich rostlin netvoří.

Číst více

Gagea lutea Křivatec žlutý

od Hanka

čeleď: Liliovité - Liliaceae Juss

Křivatec žlutý je vytrvalá cibulovitá bylina. Je to jediný náš druh křivatce s prakticky stoprocentní tvorbou semen. Láká mnoho druhů hmyzích opylovatelů .

Vyskytuje se velmi hojně na vlhkých plochách, často pod stromy.
Na mnoha lokalitách je zjara první a jedinou kvetoucí rostlinou, která má v květech nektar a pyl.

Číst více

Gagea villosa Křivatec rolní

od Hanka

čeleď: Liliovité - Liliaceae

Křivatec rolní je vytrvalá drobná bylina. V minulosti to býval častý polní plevel. Nynější aplikace herbicidů na polích už je s jeho existencí neslučitelná a proto je v současnosti velmi vzácný. S posledními rostlinkami křivatce rolního se nyní lze setkat na suchých stanovištích na okrajích křovin a světlých lesů (na zalesněných bývalých polích). Je to světlomilný druh, kvete jen v porostech s pozdním olisťováním stromů. Důležitým rozlišovacím znakem od jiných druhů křivatců jsou odstále chlupaté květní stopky. Rozmnožuje se hlavně s pomocí cibulek, semena vytváří jenom vzácně.

Číst více

Galanthus nivalis Sněženka podsněžník

od Hanka

čeleď: Amarylkovité - Amarylidaceae

Sněženka podsněžník je v Praze v zahradách často pěstovaná, a snadno se šíří i do okolí. Ve volné přírodě bývá k vidění v listnatých lesích v blízkosti hřbitovů nebo na plochách bývalých zahrádek.
Začíná rašit ze země už v předjaří, obvykle v době, kdy je ještě nad ní sníh. Je to u nás první kvetoucí bylinka (pokud hodnotím pouze původní české druhy rostlin), a upoutává pozornost. Aby jí v přírodě neokousávala zvířata, chrání se mírnou jedovatostí.

Číst více

Galega officinalis Jestřabina lékařská

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Jestřabina lékařská se nyní objevuje v Praze na více místech. Zdá se, že někde byla záměrně vysévaná, a následně se odtud dokázala sama šířit na místa v okolí.
Květy má obvykle světle fialové, ale mnoho rostlin je i s bílými květy. A hmyz má z jejích květů radost.

Číst více

Galeobdolon sp. Pitulník (hluchavka žlutá)

od Hanka

čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Pitulník se dřív jmenoval hluchavka žlutá (Lamium galeobdolon). Nyní ho botanici přejmenovali a rozdělili na 3 samostatné druhy, které si jsou navzájem podobné a proto dřív nebyly rozlišovány.
Pitulník žlutý - Galeobdolon luteum, má diploidní počet chromozomů (2n = 18), roste v teplejších, sušších a světlých lesích.
Pitulník horský - Galeobdolon montanum, má tetraploidní počet chromozomů (2n = 36), roste v chladnějších vlhčích lesích.
Pitulník postříbřený - Galeobdolon argentatum, (2n = 36), okrasná trvalka, často pěstovaná, snadno zplaňuje. V Praze je nejhojnější právě pitulník postříbřený, ten se šíří zejména kolem hřbitovů a zahrad. Vyhledává živinami bohaté půdy.

Číst více

Galeopsis pubescens Konopice pýřitá

od Hanka

čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Konopice pýřitá je jednoletá bylina. Kvete od července do října. Roste ve světlých lesích, nejvíc podél lesních cest, má ráda půdu bohatou na živiny. Květy mají nápadně dlouhou květní trubku.
Konopice je názornou ukázkou rostliny, která k úspěšné tvorbě semen potřebuje mít kolem sebe vhodný druh hmyzího opylovatele.
Na horní fotografii je čmelák zemní, jak nabodává květní trubku z boku a pašuje si pro sebe sladký květní nektar bez toho, že by květ opyloval.

Číst více

Geranium palustre Kakost bahenní

od Hanka

čeleď: Kakostovité - Geraniaceae

Kakost bahenní je vytrvalá bylina. V Praze a okolí bývají k vidění obvykle jen jednotlivé rostliny, většinou na březích rybníků. Může růst i na vlhkých loukách s vysokou hladinou podzemní vody.
V květech má hodně nektaru pro hmyz.

Číst více

Geranium phaeum Kakost hnědočervený

od Hanka

čeleď: Kakostovité - Geraniaceae

Kakost hnědočervený je vytrvalá bylina. Původně karpatský druh, planý zasahuje na Moravu a severovýchodních Čech. Pěstovaný jako okrasná rostlina v zahradách je rozšířený na více místech, snadno zplaňuje a šíří se pak do okolí. Má rád vlhké louky a roste na světlých až polostinných stanovištích.
Je to významná včelařská rostlina. Zjara rozkvétá už v květnu, výrazně dřív než většina jiných druhů kakostů.

Číst více

Geranium pratense Kakost luční

od Hanka

čeleď: Kakostovité - Geraniaceae

Kakost luční je na vlhčích loukách častá, obecně rozšířená bylina. Kvete od června do začátku září. Vytváří bohatě větvené rostliny, které hustým zápojem potlačují jiné druhy rostlin v loukách. Včely medonosné, čmeláci i další druhy hmyzu jeho květy milují.
(Naopak zvířata na pastvě se kakostu raději vyhýbají, má bezcennou krmnou hodnotu a je nepříjemným lučním plevelem.)

Číst více

Geranium pyrenaicum Kakost pyrenejský

od Hanka

čeleď: Kakostovité - Geraniaceae

Kakost pyrenejský je dvouletá nebo až víceletá bylina. Původně rostl pravděpodobně v horských oblastech Středozemí. U nás byl pěstovaný v zámeckých zahradách a parcích už od 19. století. Snadno zplaňuje, nyní je to v teplejších lokalitách hojný druh. Častý je v parkových trávnících.

Kakost pyrenejský má v květech hodně nektaru a navštěvuje ho mnoho druhů hmyzu. Některé se mi podařilo fotografovat.

Číst více

Geranium sanguineum Kakost krvavý

od Hanka

čeleď: Kakostovité - Geraniaceae

Kakost krvavý roste na výslunných skalnatých stráních, na mělkých kamenitých půdách. Často na vápencích, ale dokáže růst i na kyselých horninách. Na území Prahy 6 lze vidět většinou jen jednotlivé trsy rostlin, obvykle pouze v dolní části skal v kamenné suti.

Číst více

Geum urbanum Kuklík městský

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae

Kuklík městský je v Praze častou rostlinou na zastíněných částech málo udržovaných zahrad a parků.
Květy jsou malé a nenápadné, ale plody přitahují dětskou pozornost a jsou nezaměnitelné. Snadno se kříží s jinými druhy kuklíků, které se v zahradách pěstují jako okrasné kultivary.
Na internetu se na jiných stránkách o kuklíku městském píše jako o dobré léčivé rostlině.

Číst více

Ginko biloba Jinan dvoulaločný

od Hanka

čeleď: Jinanovité - Ginkoaceae

Jinan dvoulaločný je v současnosti moderní dřevina, kterou si lidi dávají jako zajímavost do zahrad, používá se pro výsadby uličních stromořadí.
Je to dvoudomá rostlina.
O tomto druhu se píše jako o živé fosilii. Prý existují otisky rostlin podobných jinanu už z doby na rozhraní karbonu a permu - tedy z konce prvohor, kdy na zeměkouli převládaly plavuně. Potom se rozšířil po celé severní polokouli, a následně zase před 3 miliony let z Evropy vymizel. Živé rostliny se podařilo objevit v Číně.

Číst více

Glechoma hederacea Popenec obecný

od Hanka

čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Popenec obecný je víceletá bylina, s plazivými nekvetoucími lodyhami, které snadno zakořeňují, a s krátce vystoupavými kvetoucími lodyhami. Začíná kvést časně zjara a na vlhčích místech pokračuje ve kvetení až do července, někdy až do podzimu. Je to běžná součást pražských trávníků. Do okolí se rozšiřuje nejen semeny, ale také kořenujícími plazivými lodyhami, které mohou být až metr dlouhé. Pro hmyz je to důležitý zdroj květního nektaru a pylu. Květy má totiž obvykle nízko u země, a tak alespoň jednotlivé kvítky zůstávají nepoškozené při sečení travnatých porostů.

Číst více