Rostliny Seznam

Pumpava obecná (rozpuková) Erodium cicutarium

od Hanka

čeleď: Kakostovité - Geraniaceae

Pumpava obecná je u nás obecně rozšířená jako nenáročná rostlina. Je jednoletá, často ozimá nebo dvouletá, plevelný druh.
Rostliny vzešlé na podzim kvetou už v dubnu a postupně až do pozdního podzimu. Rostliny vzešlé v dřívějším podzimu dokážou kvést už i koncem zimy, a v této době jsou svým kvetením velmi nápadné, i když mají jen drobné kvítky.

Číst více

Zimolez Purpusův Lonicera x Purpusii

od Hanka

čeleď: Zimolezovité - Caprifoliace

Zimolez Purpusův je keř, který si zaslouží pozornost včelařů. Je jeho zvláštností, že rozkvétá už v prosinci, a kvete až do dubna. Kdykoliv se během zimy oteplí, že včely mohou vyletovat z úlu, jsou květy zimolezu Purpusova pro včely zdrojem čerstvého nektaru a pylu. Také jeho květy krásně voní.

Číst více

Dvojštítek hladkoplodý Biscutella laevigata subsp. varia

od Hanka

čeleď: Brukvovité - Brassicaceae

Dvojštítek hladkoplodý je vzácná rostlina Dolního Povltaví, na jedné skryté lokalitě roste i na území Prahy 6.
Je to vytrvalá bylina. Roste na kamenitých svazích.
Dostal své jméno podle plodů, které mají tvar jako dvojice srostlých štítků.
Fotografie květů 6. 5. 2017 vysoko na svahu nad Šáreckým potokem. V tomto termínu kvete na pražských skalách celá řada jiných rostlin se žlutými květy, dvojštítek se od nich na dálku rozliší podle výrazně světle žluté barvy.

Číst více

Chrpa chlumní Cyanus triumfetti

od Hanka

čeleď: Hvězdnicovité - Asteraceae

Chrpa chlumní je ohrožený druh české květeny. Na skalách v Dolním Povltaví se s ní lze vzácně setkat. Roste tu na suchých skalnatých svazích, na skeletovitých půdách. Je to vytrvalá bylina. Květy mají v průměru 4 až 5 cm. Populace na území ČR jsou morfologicky velmi proměnlivé.
Velmi podobným druhem je často pěstovaná okrasná trvalka chrpa horská (Cyanus montanus). Rozdíly jsou hlavně v požadavcích na stanoviště, chrpa horská má ráda vlhčí a trochu zastíněná místa.

Číst více

Vrba bílá Salix alba

od Hanka

čeleď: Vrbovité - Salicaceae

Vrba bílá je strom, který se může dožít věku 100 roků a být 30 metrů vysoký. Je to v ČR nejvyšší a nejmohutnější strom ze všech druhů vrb.
Umí se vyrovnat s velmi kolísavým množstvím vody v půdě. Během vegetační doby snese dlouhotrvající záplavy, ale právě tak dobře obstojí při velkém poklesu hladiny spodní vody po terénních úpravách.
Přirozeně se nás vyskytuje v lužních lesích teplejších oblastí. Roste zejména v blízkosti dolních toků Vltavy, Labe a Ohře.
Je to dvoudomá dřevina.

Číst více

Rozrazil potoční Veronica beccabunga

od Hanka

čeleď: Jitrocelovité - Plantaginaceae (dříve krtičníkovité - Scrophulariaceae)

Rozrazil potoční je vytrvalá rostlina. Je to častý druh v mokřinách, na březích tekoucích vod i na okrajích ve vodách stojatých.
Ve srovnání s jinými druhy rozrazilů má rozrazil potoční docela velké listy, a naopak drobné, často nenápadné květy.

Číst více

Pryskyřník lítý Ranunculus sceleratus

od Hanka

čeleď: Pryskyřníkovité - Ranunculaceae

Pryskyřník lítý je jednoletá nebo přezimující (dvouletá) bylina. Roste na bahnitých místech, snáší i mírné zaplavení. Patří mezi nejjedovatější pryskyřníky.
Důležitým rozlišovacím znakem od jiných pryskyřníků je charakteristické prodloužené válcovité (kuželovité) lůžko s velkým množstvím nažek.

Číst více

Barvínek menší Vinca minor

od Hanka

čeleď: Toješťovité - Apocynaceae

Barvínek menší je vytrvalá, stálezelená půdopokryvná bylina. Od středověku byl často pěstovaný, dnes se s ním setkáváme i jako se zplanělou rostlinou v lesích kolem Prahy, ale pouze na plochách bývalých sídel.
Má rád stinná a polostinná stanoviště.
Zvířata barvínek nespásají, je totiž ve větší dávce jedovatý. Hmyzí opylovatelé také navštěvují květy barvínku velmi málo, zdá se, že květy sice lákají hmyz barvou, ale hmyzí opylovatelé se po počátečních zkušenostech začnou barvínku vyhýbat. Vypozorovala jsem, že ke sladkému květnímu nektaru se dostanou jen druhy s velmi dlouhým sosákem.

Číst více

Borovice vejmutovka Pinus strobus

od Hanka

čeleď: Borovicovité - Pinaceae
sekce Quinquefoliae - pravé pětijihlačnaté borovice

Borovice vejmutovka je v Čechách nejčastěji pěstovaný americký druh borovice. Začala se u nás vysazovat pro rychlý růst do lesních porostů už koncem 18. století.Dnes začíná být borovice vejmutovka v některých oblastech invazní druh, který vytlačuje původní českou vegetaci.
Na zeměkouli existuje velký počet druhů borovic s pěti jehlicemi ve svazečku. Pokud se nyní sejdou vedle sebe v parku různé druhy pětijehličnatých borovic, ačkoliv pocházejí ze vzdálených kontinentů, překvapivě se spolu dokáží křížit.

Číst více

Silenka (knotovka) širolistá bílá Silene latifolia subsp. alba

od Hanka

čeleď: Hvozdíkovité - Caryophyllaceae

Silenka širolistá bílá (knotovka) je obvykle víceletá bylina. Je to obtížný plevelný druh hlavně v pícninách. Ve městech roste hojně v takových trávnících, které pejskové často hnojí. Kvete od května až do začátku podzimních mrazů.
Je to dvoudomá bylina. Na fotografii nahoře je vlevo samčí květ, vpravo samičí květ.

Číst více