Rostliny Seznam

Mišpule obecná Mespilus germanica

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae

Mišpule obecná je keř nebo malý strom, až 6 m vysoký. Pochází z jihovýchodní Evropy, tam roste často jako planá v podrostu ve světlých smíšených doubravách. U nás je od 12. století pěstovaná, a také u nás se s ní lze vzácně setkat v řídkých dubových porostech jako se zplanělou. Vyhovují jí slunečné polohy, ale umí se vyrovnat i s růstem v polostínu.
Její plody jsou chutné až po přejití mrazem nebo po delším skladování. To bylo v dřívějších stoletích velmi důležité, tenkrát lidé měli v zimních měsících nedostatek vitaminu C. Proto byla mišpule dřív hodně pěstovaná jako významná léčivá rostlina.
Na zdejších fotografiích jsou plody na planých keřích, které rostou na jižním svahu nad Šáreckým potokem v dubovém lese v Dolní Šárce v Praze 6.

Číst více

Jeřáb muk Sorbus aria

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve jabloňovité - Malaceae)

Jeřáb muk je statný keř nebo strom, může být vysoký až 12 m. Snáší mělké a vysýchavé půdy, pokud jsou dobře zásobené živinami. V přírodě je častější na lokalitách s vápencovým podložím.
Původní typ mívá zprohýbaný kmen a řídkou korunu. V pražských parcích ale zahradníci vysazují okrasné kultivary s pravidelnou štíhlou korunou. Květy jeřábu muku dávají včelám medonosným dobrou pastvu.
V buňkách má 34 chromozomů ((2n = 34), stejně jako naše původní druhy jeřáb břek a jeřáb ptačí, a dokáže se s nimi křížit. V přírodě ale tyto druhy obvykle nerostou na blízkých stanovištích, a proto jsou primární hybridi vzácní. Ti ale v dávné minulosti dali vzniknout velkému možství hybridogenních druhů, které se obvykle dál rozmnožují apomikticky (tvoří semena bez opylení). Hybridogenní druhy mohou být také diploidní, ale často mají v buňkách počet chromozomů násobně větší (2n = 68).

Číst více

Křehkýš vodní Myosoton aquaticum

od Hanka

čeleď: Hvozdíkovité - Caryophyllaceae

Křehkýš vodní roste na stinných místech v lesích, ve vlhkých příkopech nebo na březích potoků, na dnech letněných rybníků, na živinami bohatších místech. V Praze 6 se lze s ním setkávat kolem Šáreckého potoka.
Je to vytrvalá bylina, lodyhy má poléhavé nebo vystoupavé, velmi křehké a lámavé, a snadno kořenující.
Podobá se ptačincům, ale na rozdíl od nich má v květech u báze tyčinek hodně sladkého nektaru pro hmyz. A má pětičetné květy, v květu 5 čnělek a 10 tyčinek. Korunní lístky jsou dvoudílné, a je jich také 5.

Číst více

Česnek šerý (chlumní) horský Allium senescens subsp. montanum

od Hanka

čeleď: Amarylkovité - Amaryllidaceae

Česnek šerý horský je vzácnější rostlina. Vyhovují mu skalnatá území v suchých a teplých oblastech. V Praze 6 jsou největší porosty česneku šerého v Divoké Šárce, ale jednotlivé trsy rostou i na dalších podobných místech.

Číst více

Jasan ztepilý Fraxinus excelsior

od Hanka

čeleď: Olivovníkovité - Oleaceae

Jasan ztepilý je náš původní český druh. Může vyrůst až 40 m vysoko a mít průměr kmene široký víc než 1,5 m. Může se dožít věku až 250 roků.
Odborníci rozlišují 3 ekotypy jasanu - lužní, horský, a vápencový. Jednotlivé ekotypy se podstatně liší v nárocích na vláhu. Vápencový jasan je přizpůsobený růst v suchých podmínkách, lužní a horský jasan potřebují dostatek vláhy. Podle jiných názorů odborníků se kterýkoliv typ jasanu ztepilého schopen se přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám. Má velmi kvalitní dřevo.
Opylování jasanů ztepilých zajišťuje vítr.
Na horní fotografii je větvička jasanu, fotografovaná při západu slunce.

Číst více

Jasan pensylvánský Fraxinus pennsylvanica

od Hanka

čeleď: Olivovníkovité - Oleaceae

Jasan pensylvánský pochází z východní části Severní Ameriky. V ČR je často vysazován v parcích, někdy i v lesních porostech. Je to v parcích okrasný druh, protože na podzim mají jeho listy krásně žluté zbarvení. Vůči suchu a mrazu je ale málo odolný.
Je to dvoudomá dřevina.
Rozlišování jednotlivých druhů jasanů a jejich kultivarů je nesnadné. Ke správnému určení druhu je potřeba si prohlížet letorosty a pupeny. Jasan pensylvánský má letorosty pýřité i v dospělosti a pupeny hnědorezavé.

Číst více

Kozinec sladkolistý Astragalus glycyphyllos

od Hanka

čeleď: Bobovité - Fabaceae

Kozinec sladkolistý je vytrvalá bylina. Vyskytuje se v teplejších, a spíš sušších oblastech, zejména ve starých sadech a na úhorech. Kvete od května až do září.
V Praze 6 roste rozptýleně v trávníku na Ladronce. Častému sečení zdejších porostů odolávají poléhavé lodyhy.
Důležitým rozlišovacím znakem od jiných druhů kozinců je tvar lusků.

Číst více

Rezeda barviřská (rýt barvířský) Reseda luteola

od Hanka

čeleď: Rýtovité - Resedaceae

Rezeda barvířská je dvouletá bylina. Může být vysoká až 150 cm, s jednoduchou nebo větvenou lodyhou. Od starověku byla pěstovaná jako barviřská rostlina, používala se k barvení tkanin na žluto a zeleno, zejména při barvení hedvábí. Ze semen se také lisoval olej, který se přidával do fermežových laků, nebo ke svícení.
V Praze se s ním lze na některých místech občas setkávat. Zřejmě je to pozůstatek dřívějšího pěstování.

Číst více

Rezeda žlutá (rýt žlutý) Reseda lutea

od Hanka

čeleď: Rýtovité - Resedaceae

Rezeda žlutá (rýt žlutý) je v pražských trávnících velmi hojný druh. Je to vytrvalá bylina. Její semena se úspěšně uchytávají zejména na místech s nezapojenou bylinnou vegetací. Kvete od června do října. Zejména na podzim, kdy je už v přírodě nouze o květy, jí vyhledávají včely medonosné i některé další druhy včeliček.

Číst více

Jeřáb oskeruše Sorbus domestica

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae (dříve jabloňovité - Malaceae)

Jeřáb oskeruše je strom, který může být vysoký až 25 metrů. Roste v ČR málo. Se starými stromy se lze setkat zejména v místech bývalých vinic a sadů. Tvrdé a houževnaté dřevo oskeruší se používalo na výrobu vinařských lisů. Na Moravě je hojnější, v Čechách jsou staré stromy oskeruší asi jen na několika místech v Českém Středohoří.
V současnosti je to velmi perspektivní dřevina, jakou je potřeba vysazovat ve větším rozsahu. Dobře snáší vysýchavé půdy. Je to výrazně teplomilný a světlomilný druh, přitom zimní mrazy snáší velmi dobře.

Číst více