Rostliny Seznam

Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia

od Hanka

čeleď: Růžovité - Rosaceae

Jeřáb ptačí je strom menšího vzrůstu. Vydrží na vysýchavých půdách, roste i na skalách, na druhé straně mu nevadí ani nadbytek půdní vláhy. Roste na nejrozmanitějších druzích půd, ale víc mu vyhovují kyselé půdy. Snese silné mrazy i velká vedra. U nás je jeřáb ptačí rozšířený od nížin až do hor. Na horách vystupuje až do pásma kleče. Jeřabiny jsou významným zdrojem potravy pro ptáky.
V Praze je ozdobou skal v Divoké Šárce.

Číst více

Javor horský - klen Acer pseudoplatanus

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor horský (klen) je strom, který dokáže dorůst do velkých rozměrů, občas může být nejmohutnějším stromem ČR. (Být nejvyšším stromem znamená největší ohrožení při bouřkách, proto je těžké určovat nejvyšší stromy, často se to mění. I při zahradnické údržbě a ošetřování stromu se koruny významných stromů obvykle snižují.) Je to významná včelařská dřevina.
Může dosáhnout výšky 35 až 40 m, má košatou korunu. Dožívá se asi 400 roků.
Dřevo javoru horského se používá při výrobě hudebních nástrojů.
V Praze je hojný např. kolem Šáreckého potoka.

Číst více

Javor cukrový Acer saccharum

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor cukrový pochází z východu Severní Ameriky. Tvar jeho listu známe z kanadské vlajky. Zejména v minulosti tam lidi získávali z jeho mízy javorový cukr.
U nás se pěstuje jen vyjímečně ve větších dendrologických sbírkách. Naše původní české druhy javorů jsou po všech stránkách lepší, není důvod pěstovat ve větší míře cizokrajné druhy javorů. Ale je to dobře, že máme i v Čechách možnost se podívat, jak tenhle strom vypadá, a nemusíme kvůli tomu cestovat do Ameriky.

Číst více

Javor babyka Acer campestre

od Hanka

čeleď: Mýdelníkovité - Sapindaceae (dříve javorovité - Aceraceae)

Javor babyka je významná včelařská dřevina. Její kvítky jsou drobné, nenápadné, ale mají hodně sladkého nektaru. Rozkvétají postupně, jsou tedy zdrojem potravy pro hmyz několik týdnů. Je to původní evropský druh.
Javor babyka je ze všech našich javorů nejpřizpůsobivější různým podmínkám. Dokáže růst i ve stínu pod jinými stromy. Některé typy rostou na stepních plochách s nedostatkem vláhy, jiné jsou spokojené v lužním lese s vysokou hladinou spodní vody.

Číst více

Řešetlák počistivý Rhamnus cathartica

od Hanka

čeleď: Řešetlákovité - Rhamnaceae

Řešetlák počistivý je světlomilný keř nebo stromek. Vyskytuje se zejména na kamenitých a vysýchavých stráních, obvykle na vápencích a dalších živných horninách.
V Praze 6, kde ve skalnatém podkladu převažují kyselejší břidlice, roste na místech ovlivněných činností lidí.

Číst více

Ořechokřídlec klandonský Caryopteris x clandonensis

od Hanka

čeleď: Hluchavkovité - Lamiaceae

Ořechokřídlec klandonský je uměle vytvořený druh okrasného keře.
Kolem roku 1930 zahradníci v Anglii v Clandonu úspěšně zkřížili dva druhy ořechokřídleců
( Caryopteris incana x Caryopteris mongholica)
a následně začali pěstovat řadu krásných odrůd, které se nyní šíří po světě.

Je to keř, obvykle 1,50 m vysoký, s květy s různými odstíny světle modré barvy. Podle zvolené odrůdy kvete koncem léta nebo na podzim. Právě pozdní termín kvetení je důvod, proč je ořechokřídlec mezi včelaři oblíbenou rostlinou.

Číst více

Dub balkánský (uherský) Quercus frainetto

od Hanka

čeleď: Bukovité - Fagaceae

Dub balkánský, v některé literatuře uváděný jako dub uherský, je přirozeně rozšířený v jihovýchodní Evropě a v Malé Asii. U nás původní možná v Podyjí. V létě dobře snáší sucho, zjara se umí vyrovnávat se záplavami.
V Praze je vysazovaný v parcích poměrně málo. Zasloužil by si mnohem větší rozšíření, do městské zeleně je to velmi vhodný a krásný druh.
Roste rychleji než jiné zdejší duby. V přírodě je ale vždy něco za něco, rychlý růst způsobuje horší kvalitu dřeva a také kratší život než naše původní duby.

Číst více

Dub pýřitý, šípák Quercus pubescens

od Hanka

čeleď:
Bukovité - Fagaceae

Dub pýřitý (šípák) je původní evropský druh. Přirozeně roste především v jižní Evropě, v ČR jen v teplých oblastech, převážně na bazických, mělkých a vysýchavých půdách. Na rozdíl od dubu zimního neroste na extrémně kyselých půdách. U nás patří k dřevinám chráněným. Letorosty i dvouleté větévky má hustě plstnaté. Čepel listů je v mládí oboustraně plstnatá, později na líci olysalá, na rubu pýřitá až do pozdního podzimu.

Číst více

Dub bílý Quercus alba

od Hanka

čeleď: Bukovité - Fagaceae

Dub bílý pochází z východních oblastí USA. Je národním stromem státu Illionis.
Přirozeně se vyskytuje zejména na světlých a suchých jižních svazích, kde občas dochází k požárům. Zatímco jiné rostliny oheň zničí, dub bílý po požáru snadno a rychle znova obrůstá z kořenů.. Protože nyní ubývá lesních požárů, a dub bílý nedokáže růst uprostřed mezi jinými druhy dubů (vyžaduje hodně světla), pomalu se stává ohroženým druhem i ve své původní domovině. Poskytuje velmi kvalitní tvrdé dřevo. Jeho žaludy jsou vyhledávanou potravou mnoha druhů zvířat, právě tak jeho mladé větvičky a listy spásají býložravci. U nás roste jen jako vzácná parková dřevina.

Číst více

Dub cer Quercus cerris

od Hanka

čeleď: Bukovité - Fagaceae

Dub cer je v ČR je původní jen na jižní Moravě. V Praze je občas vysazován jako dobrá parková dřevina, která snáší sucho a znečištěné ovzduší. Je to teplomilná dřevina, běžně rozšířená v jihovýchodní Evropě. Nápadné jsou číšky žaludů, které mají vnější stranu porostlou šídlovitými šupinami.
Listy má tmavozelené, drobnější než jiné, u nás pěstované duby.

Číst více