Ladronka a její jasany.

20.10.2018 od Hanka

Jasan ztepilý je druh, který se dokáže přizpůsobit mnoha odlišným podmínkám. Podle nároků na dostupnost nebo nedostupnost vody u kořenů jasanu někteří odborníci popisují 3 ekotypy jasanu ztepilého, a to typ lužní, horský a vápencový. Podle názoru jiných odborníků se jasan kteréhokoliv ekotypu dokáže dobře přizpůsobit jakýmkoliv podmínkám. Tak či onak, jasany ztepilé na Ladronce odolávají letošnímu suchu překvapivě dobře. A to i v případě, že ve zdejších výsadbách jsou také kultivary jasanu ztepilého, které se rozmnožují pouze roubováním.
Na horní fotografii je kultivar, který se odlišuje od základního typu tím, že jeho listy na podzim krásně žloutnou. Normální, divoký typ jasanu ztepilého má listy dlouho do podzimu zelené, které před opadáním mají světle zelenošedou barvu.

Listy a plody obyčejného jasanu ztepilého (který vyrostl ze semene) na Ladronce 17. 10. 2018.
/Jasan ztepilý, listy a plody divokého typu.

Žlutou podzimní barvu listů mají i jiné druhy jasanů, které jsou v Praze taky občas vysazované. Spolehlivým rozlišovacím znakem, že se jedná o jasan ztepilý, jsou nápadné černé pupeny.
/Jasan ztepilý má černé pupeny.

Jasan ztepilý, větvička s listy a plody na Ladronce v říjnu 2018.
/Jasan ztepilý, větvička s listy a plody v říjnu 2018.

Na Ladronce je vysazených i několik jasanů pensylvánských. Ty ale mají pupeny hnědé.
/Jasan pensylvánský má hnědé pupeny.
Jasan pensylvánský má pýřité letorosty.
/Jasan pensylvánský má pýřité letorosty.
Na Ladronce mají jasany pensylvánské jen malinké roční přírůstky. Vyrovnávají se tu se suchem skutečně špatně. (Naopak v lužních lesích se dokážou šířit invazivně.)

Větvička s plody jasanu pensylvánského. Ve srovnání s našimi jasany jsou plody jasanu pensylvánského drobné a štíhlé.
/Jasan pensylvánský, větvička s plody.
Pro jasan pensylvánský je charakteristické, že jeho listy na podzim žloutnou. Ale když jsem byla na Landronce fotografovat, tak tyhle jasany už neměly na větvích listy.

V pražských parcích a v botanických zahradách roste celá řada dalších druhů jasanů, které pocházejí z amerického kontinentu. Pro lidi není snadné rozlišit jasan americký od našeho českého jasanu ztepilého. Naopak roztoči, kteří tvoří hálky na plodech evropských druhů jasanů, se zřejmě nespletou nikdy. Na jasanech, které pocházejí z Ameriky, jsem hálky vlnovníků nikdy neviděla.
Roztoč vlnovník jasanový vytvořil hálky v plodenství jasanu ztepilého.
/Hálky roztoče vlnovníka jasanového.

Blanokřídlého hmyzu létá v říjnu jen velmi málo. K otužilcům, které lze potkávat až do začátk zimy, patří lumci.
Jeden z mnoha druhů lumků usedl na list jasanu ztepilého, zrovna když jsem ho fotografovala. Nechal se vyfotit, a pak uletěl dál. Jasanový list měl jen jako svoje mezipřistání. Asi ho zlákala žlutá barva, ale když zjistil, že jasanový list není květ, kde by se mohl přikrmit sladkým nektarem, tak odletěl hledat někam do dáli.
/Lumek na listu jasanu ztepilého v říjnu.


Letos je v přírodě velmi málo včel samotářek.
Ve vodě a kolem vody
Vltavský břeh na severu Prahy, naproti přírodní rezervaci Podhoří.
Kvetoucí mahalebky kolem sebe šíří hořkomandlovou vůni.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist