Meruňky a některé slivoně letos rozkvetly už v březnu.

31.3.2019 od Hanka

Pro jejich opylení jsou důležité včely medonosné. Ostatních druhů hmyzích opylovatelů je zatím málo. Ale při troše pozornosti se dají uvidět. Samečkové se ze zimního spánku probouzejí obvykle dřív než samičky. Teď na konci března lze vidět hlavně ty samečky. Ti se také živí květním nektarem, případně pylem, ale jejich hlavní aktivitou je hledání samiček. Rychle létají kolem rozkvetlých stromů a keřů, sotva se dá v rychlosti určit, o jaké druhy se vlastně jedná. Vyfotografovat pohyblivého samečka na květu se podaří jen díky náhodě. Na horní fotografii je sameček některého druhu pískorypky (foto 23. 3. 2019 v Praze u Vltavy).

Tady je sameček pískorypky v květu meruňky. (Při fotografování hmyzu v květech vysoko ve větvích vznikají zajímavé záběry.)
/Meruňka, květ a zadeček hmyzu.

Tady je na květech meruňky sameček druhu pískorypka popelavá (Andrena cineraria). V Praze je to velmi hojný druh.
/Meruňka a sameček pískorypky popelavé na květu.

Na květech slivoně jsem zahlédla už i samičku pískorypky popelavé (Andrena cineraria).
/Pískorypka popelavá, samička na květech slivoně.

No samičky pískorypek to nemají v životě lehké. Sotva se zjara probudí, hned se na ně vrhají samečci, často i několik samečků najednou. Vítězem je ovšem jen jeden. Takhle jsem fotografovala dvojici na zemi pod slivoní.
/Pískorypky popelavé, dvojice pod slivoní.

Kolem kvetoucích slivoní jsem letos opakovaně zahlédla velikánské a tmavé samečky drvodělek. Všichni ale létali vysoko v korunách stromů, kam fotoaparát nedosáhne.

Nahoře v koruně stromů se občas objeví matky čmelačky. Letos je jich ale docela málo. Možná ještě některé čmeláčí matky spí a vyletí až v průběhu dubna.
Zatím se mi povedlo fotografovat samičku čmelačku jen na hluchavce nachové.
/Čmeláčí matka se po probuzení ze zimního spánku živí na květech hluchavky nachové.

Meruňky jsou teď v plném květu.
/Meruňka, rozkvetlá větev.

Pro srovnání hrušeň zatím skoro neraší. Proto je dobře vidět hnízdo strak. (Při fotografování se mi líbilo, jak tu na hrušni mají straky početný sněm.)
/Straky na hrušni.

Ve druhé polovině léta má nejvíc květního nektaru komonice bílá.
Rostliny a hmyz na svazích nad Radotínským potokem.
Překvapení na vrbě.
Mšice, slunéčka a pestřenky.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist