Rostliny a hmyz na svazích nad Radotínským potokem.

6.7.2020 od Hanka

Radotínský potok protéká vápencovou oblastí. Proto tu rostou jiné druhy rostlin, než na jaké jsme zvyklí na skalách nad Vltavou v severní části Prahy, kde tvoří skalní podklad chemicky kyselé starohorní břidlice. Některé zajímavosti se mi podařilo vyfotografovat.

Na horním obrázku je kvetoucí porost s dominantním bodlákem nicím.

Bodlák nicí, květ v detailu a čmelák skalní (Bombus lapidarius) - sameček.
/Bodlák nicí, květ se čmelákem skalním.
Dalším překvapením po cestě byl mohutný pcháč bělohlavý. Zatím měl jen nerozkvetlá poupata.
/Pcháč bělohlavý, rostlina s poupaty.
Pcháč bělohlavý, spodní list.
/Pcháč bělohlavý, spodní list.
Pcháč bělohlavý, poupě v detailu.
/Pcháč bělohlavý, veliké poupě.

Na jiném místě mne překvapila poměrně veliká kvetoucí záraza. Rostla v těsném sousedství chrpy čekánku. Odhaduji druh - záraza zardělá.
/Záraza zardělá, rostlina vedle chrpy čekánku.
/Záraza zardělá, detail kvítků.

Blízko byl i porost s kozincem cizrnovitým. O květy se zajímali čmeláci skalní.
/Čmelák skalní na květu kozince.

Na jiné lokalitě rostl vedle cesty černýš hajní.
/Černýš hajní u lesní cesty.
/Černýš hajní, barevný vrchol rostliny.
Čmelák rolní (Bombus pascuorum), dělnice s pylovou rouskou.
/Černýš a čmelák rolní s pylem.

V sousední ploše vykukovaly z porostu zaječí uši.
/Zaječí uši.
/Zajíc odbíhá.
Jak zajíc pelášil pryč, začali v jeho stopách létat běloskvrnáči pampeliškoví, dokonce ve větším počtu. Běloskvrnáče jsem viděla poprvé, dosud jsem je neznala. Tihle moji první běloskvrnáči létali rychle a daleko, žádný z nich se nenechal fotografovat. Teprve na zpáteční cestě jsem pak objevila u země jeden sedící exemplář, který se nechal i vyfotografovat.
/Běloskvrnáč pampeliškový sedí na listu.
Běloskvrnáč pampeliškový, zobrazená hlava.
/Běloskvrnáč pampeliškový, hlava detail.

Na následující stepní lokalitě mne v porostu zaujaly další druhy rostlin.
Devaterník velkokvětý tmavý.
/Devaterníky na stepní lokalitě.
/Devaterník, květ s broukem.

Jetel horský (Trifolium montanum) a nomáda obecná (Nomada fucata) - samička.
/Nomáda obecná na jetelové hlávce.

Ožanka kalamandra, kvítky v detailu.
/Ožanka kalamandra, kvítky v detailu.

Rozrazil klasnatý a včela.
/Rozrazil klasnatý a včela.

Na zemi pod trávou se pohybovala samička okáče metlicového. Tento druh je nyní velmi vzácný.
/Okáč metlicový, samička na zemi.
Pro lepší fotografování jsem chtěla odhrnout trochu trávy, a samička okáče mi přitom kupodivu sama přeběhla na ruku a začala sát můj pot.
Okáč metlicový (Hipparchia semele), samička saje na ruce.
/Okáč metlicový, samička saje na ruce.

Vyfotografovat se nechal i okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus).
/Okáč prosíčkový na stéble.

Podél trnkových keřů se tu na květech turanů pohybovali motýlci druhu ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae).
/Ostruháček kapinicový na květech turanu.

Voda v krajině.
O přežití v přírodě se vede v řadách hmyzu tuhý boj.
Září je čas zrání plodů a také posledních květů.
Ve druhé polovině léta má nejvíc květního nektaru komonice bílá.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist