Rostliny a hmyz na svazích nad Radotínským potokem.

6.7.2020 od Hanka

Radotínský potok protéká vápencovou oblastí. Proto tu rostou jiné druhy rostlin, než na jaké jsme zvyklí na skalách nad Vltavou v severní části Prahy, kde tvoří skalní podklad chemicky kyselé starohorní břidlice. Některé zajímavosti se mi podařilo vyfotografovat.

Na horním obrázku je kvetoucí porost s dominantním bodlákem nicím.

Bodlák nicí, květ v detailu a čmelák skalní (Bombus lapidarius) - sameček.
/Bodlák nicí, květ se čmelákem skalním.
Dalším překvapením po cestě byl mohutný pcháč bělohlavý. Zatím měl jen nerozkvetlá poupata.
/Pcháč bělohlavý, rostlina s poupaty.
Pcháč bělohlavý, spodní list.
/Pcháč bělohlavý, spodní list.
Pcháč bělohlavý, poupě v detailu.
/Pcháč bělohlavý, veliké poupě.

Na jiném místě mne překvapila poměrně veliká kvetoucí záraza. Rostla v těsném sousedství chrpy čekánku. Odhaduji druh - záraza zardělá.
/Záraza zardělá, rostlina vedle chrpy čekánku.
/Záraza zardělá, detail kvítků.

Blízko byl i porost s kozincem cizrnovitým. O květy se zajímali čmeláci skalní.
/Čmelák skalní na květu kozince.

Na jiné lokalitě rostl vedle cesty černýš hajní.
/Černýš hajní u lesní cesty.
/Černýš hajní, barevný vrchol rostliny.
Čmelák rolní (Bombus pascuorum), dělnice s pylovou rouskou.
/Černýš a čmelák rolní s pylem.

V sousední ploše vykukovaly z porostu zaječí uši.
/Zaječí uši.
/Zajíc odbíhá.
Jak zajíc pelášil pryč, začali v jeho stopách létat běloskvrnáči pampeliškoví, dokonce ve větším počtu. Běloskvrnáče jsem viděla poprvé, dosud jsem je neznala. Tihle moji první běloskvrnáči létali rychle a daleko, žádný z nich se nenechal fotografovat. Teprve na zpáteční cestě jsem pak objevila u země jeden sedící exemplář, který se nechal i vyfotografovat.
/Běloskvrnáč pampeliškový sedí na listu.
Běloskvrnáč pampeliškový, zobrazená hlava.
/Běloskvrnáč pampeliškový, hlava detail.

Na následující stepní lokalitě mne v porostu zaujaly další druhy rostlin.
Devaterník velkokvětý tmavý.
/Devaterníky na stepní lokalitě.
/Devaterník, květ s broukem.

Jetel horský (Trifolium montanum) a nomáda obecná (Nomada fucata) - samička.
/Nomáda obecná na jetelové hlávce.

Ožanka kalamandra, kvítky v detailu.
/Ožanka kalamandra, kvítky v detailu.

Rozrazil klasnatý a včela.
/Rozrazil klasnatý a včela.

Na zemi pod trávou se pohybovala samička okáče metlicového. Tento druh je nyní velmi vzácný.
/Okáč metlicový, samička na zemi.
Pro lepší fotografování jsem chtěla odhrnout trochu trávy, a samička okáče mi přitom kupodivu sama přeběhla na ruku a začala sát můj pot.
Okáč metlicový (Hipparchia semele), samička saje na ruce.
/Okáč metlicový, samička saje na ruce.

Vyfotografovat se nechal i okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus).
/Okáč prosíčkový na stéble.

Podél trnkových keřů se tu na květech turanů pohybovali motýlci druhu ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae).
/Ostruháček kapinicový na květech turanu.

Údržba krajiny tu probíhá ekologickou pastvou kozího stáda. Na rozdíl od hospodářských chovů, které dělají všechno pro maximální užitkovost chovaných zvířat, zdejší kozy záměrně nedostávají do krmení přídavky léčivých látek proti parazitům. Díky tomu se tu začaly objevovat vzácné druhy brouků, které vychovávají larvy v trusu. (Na běžných pastvinách se v trusu zvířat objevují zbytky antiparazitik, a to u koprofágních druhů vývoj broučích larev blokuje.)

Mně se vyfotografování vzácného brouka nepodařilo, vkládám tedy alespoň obrázek jejich méně vybíravého příbuzného, brouka lejnožrouta rodu Onthophagus.
/Brouk lejnožrout.
/Brouk rodu Onthophagus.

Pastva ovcí a koz může udržovat pásy travnatých ploch uvnitř zalesněné krajiny. To by zpomalovalo šíření případných lesních požárů.
Včely medonosné v létě vychovávají mladou generaci včel, která bude žít až do jara.
Z okolí Říčanského potoka na východě Prahy.
Přijďte na louku na Hůrce.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist