Louka na Hůrce a její blanokřídlí

11.11.2020 od jitka-strakova

Představte si louku, bohatou na hodnotné druhy rostlin a živočichů, blanokřídlý hmyz nevyjímaje. A nemusíme chodit daleko, taková louka se nachází i v Praze mezi paneláky...

V roce 2019 podpořil pražský magistrát projekt na přírodní obnovu louky v oblasti Suchý vršek v blízkosti metra Hůrka.
Téměř dvouhektarový pozemek býval v historii ornou půdou, které od sedmdesátých let 20. století přirozeně zarůstá krátkostébelnou luční až stepní vegetací, která se vyskytovala na pastvině na okraji a v těsném sousedství. Původní stepní vegetace byla dříve součástí celku prokopského údolí. V současné době se jedná o louku a z malé části původní pastvinu. I přesto, že toto území zůstávalo dlouhá léta ladem, se zde stále vyskytují ostrůvky přežívající původní vegetace, která má stepní charakter a je reprezentována vzácnějšími druhy. Tato vegetace je vytlačována invazními a expanzními druhy rostlin a trend v posledních letech bohužel zrychloval. Proto se zakládající členové spolku Biodiverzita rozhodli pro přírodní obnovu této louky. Projekt s názvem „Biologický průzkum v rámci ekologické výchovy - Stodůlky“ (2019) získal finanční podporu magistrátu hlavního města Prahy, díky které se podařilo uskutečnit pilotní botanický a entomologický průzkum, na jehož základě byl vypracován návrh na vhodný přírodě blízký management (bez užití chemie).
Při průzkumu blanokřídlého hmyzu bylo zaznamenáno 161 druhů. Bylo zjištěno šest chráněných druhů: mravenec rodu Formica a čmeláci druhů Bombus lapidarius, B. lucorum, B. pascuorum, B. rupestris a B. terrestris.
Dále bylo zjištěno sedm druhů samotářských včel a vos z červeného seznamu České republiky: pískorypka Andrena potentillae specializovaná na mochny (zranitelný druh, VU), kukaččí včela Nomada sexfasciata (zranitelný druh, VU) specializovaná na samotářské druhy včel rodu Eucera, kutilka Crossocerus capitosus (zranitelný druh, VU), která nebyla na území Prahy zaznamenána poprvé od roku 1962 a na území Čech se jedná o teprve třetí ověřenou současnou lokalitu a hrabalka Priocnemis agilis (zranitelný druh, VU), druh otevřených stanovišť, který v české krajině ubývá.

/louka na Hurce - hmyz
Zleva: Nomada sexfasciata na piple osmahlé; Eucera nigrescens na vikvi huňaté; Dioxys tridentata na piple osmahlé.

Byly zaznamenány druhy běžné krajiny, které ale ubývají na početnosti a mohou se brzy stát ohroženými (téměř ohrožené druhy, kategorie NT). Jedná se o druhy Nomada atroscutellaris, Megachile pacifica a Priocnemis parvula.

Řada těchto druhů je vázána určité druhy/skupiny rostlin, proto byl brán zřetel především na tu část louky, kde se tato vzácnější vegetace ještě ostrůvkovitě vyskytovala.

/louka na Hůrce - rostliny
Zleva: Kalina tušalaj, Pipla osmahlá, Modřenec tenkokvětý.

Díky pomoci škol a veřejnosti se podařilo uskutečnit mozaikové sečení, vyhrabávání stařiny a odvoz této biomasy. Také proběhla pastva ovcí, které pomohly nejen přirozeným spásáním trav a okusem křovin, ale také svými kopýtky rozrušili travní drn a tím vytvořily vhodné podmínky k uchycení semen hodnotných rostlin. Svým pohybem v louce také napomohly distribuci semínek kokrhele luštince a zdravínků. Tyto poloparazitické rostliny se váží na cévní systém invazních travin a ty postupně ustupují ve prospěch původní bylinné vegetace.
Přijďte se tedy i vy příští jaro podívat třeba na kvetoucí kostřavu žlábkatou, ohrožený hrachor chlupatý či strdivku sedmihradskou.
Péče o vegetaci, tak i monitoring zde žijících živočichů bude pokračovat i v dalších letech, za což děkujeme magistrátu hl. města Prahy a mč. Praha 13.
Více o projektu se můžete dozvědět na www.biodiverzita.cz/louka-stodulky/


Hluchavka nachová a čmeláci.
Které druhy blanokřídlého hmyzu se zjara probouzejí ze zimního spánku při prvním oteplení?
Konečně se oteplilo a na skalách se rozsvítily kvítky křivatců.
V Praze napadl sníh.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist