Přírodní rezervace Podhoří na severu Prahy.

23.11.2020 od Hanka

Vltava tu vymlela mezi skalami úzký kaňon se strmými svahy. Díky řece můžeme vidět na mnoha místech od severu Prahy až do Kralup skalní výchozy, které jsou vytvořené z tzv. proterozoických břidlic. Proterozoické (starohorní) břidlice jsou úplně nejstarší horninou, s jakou se můžeme setkávat v české přírodě.
Právě v listopadu, když stromy a keře ztrácejí listy, začínají být dobře vidět ve skalách v Podhoří také žíly odlišně barevných hornin. Z cesty podél řeky je nahoru do skal krásný pohled a lidi to inspiruje k přemýšlení o geologické minulosti české krajiny.
Kdy a jak začaly vznikat skály, mezi kterými tu Vltava teče?

Tmavé skály jsou zkamenělé vrstvy mořských uloženin z období starohor (proterozoika). Začaly vznikat před více než 600 miliony roky, tenkrát se z usazovaného jemného bahna pozvolna vytvářely jílovité břidlice. Ty jsou na území Čech značně rozšířené a tvoří u nás podstatnou část podloží mladších uloženin.
/Ve tmavých břidlicích je štíhlá žíla rezavého porfyritu.
Tenkrát to nebyla klidná doba, koncem období proterozoika tu měl zásadní vliv horotvorný proces - kadomské vrásnění. Horotvornými tlaky byla pánev starohorních usazenin stlačená a zvrásněná v pohoří. Velký tlak a zvýšená teplota způsobily i značné zpevnění zdejších břidlic, jsou velmi tvrdé a odolávají zvětrávání mnohem víc než jiné typy mladších uloženin.
Při tom opakovaně pronikaly do puklin v břidlicích žíly vyvřelin, ty se v různých časových obdobích vzájemně lišily složením a chemismem
/Vyvřeliny pronikaly mezi břidlice opakovaně.
Tyto rezavě zbarvené žíly jsou bazičtější a obsahují víc vápníku než okolní starohorní břidlice. To má velký vliv na výskyt různých druhů zdejších rostlin. Na skalách v Podhoří rostou vedle sebe vápnomilné druhy rostlin na žílách a sousedí na chemicky kyselých břidlicích s druhy, které naopak přítomnost vápníku u kořenů nesnášejí.
/Podhoří, rezavé žíly porfyritu.
Vrstvy odlišných hornin, jaké tu jsou uložené na sobě.
/Podhoří, vrstvy odlišných hornin.

/Podhoří, pestrá barva skal.

/Podhoří, složité vzájemné pronikání hornin.

Hluchavka nachová a čmeláci.
Které druhy blanokřídlého hmyzu se zjara probouzejí ze zimního spánku při prvním oteplení?
Konečně se oteplilo a na skalách se rozsvítily kvítky křivatců.
V Praze napadl sníh.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist