Geologické zamyšlení

11.12.2021 od Hanka

Byliny přežívají zimu ukryté v zemi v cibulkách nebo v oddencích nebo v podobě pupenů na kořenech, případně mají v zemi semena. To nám umožňuje, abychom se v zimních měsících dívali na nezarostlý terén a vnímali jeho rozmanitost. Zimní období je vhodné k úvahám, co všechno se v zemi ukrývá, k zamýšlení nad pradávnou geologickou minulostí země i nad minulostí celkem nedávnou, kdy lidská činnost vynesla na světlo mnohé z toho, co by bylo jinak ukryté v hloubce. Protože všechno bohatství, jaké lidé mají, pochází tak či onak ze země.

Na fotografiích k tomuto článku jsou kameny s otisky prvohorních rostlin z období karbonu.

Našla jsem je na haldě u bývalého dolu Felix – Jan. Je to opuštěné černouhelné důlní pole, leží na severním svahu Zákolanského potoka , mezi obcemi Otvovice a Zákolany. Pro nás, kteří bydlíme na severozápadě Prahy, je to nejbližší a nejsnadněji dostupná halda.
Těžba zde byla ukončená v roce 1965.

Na internetu se lze dočíst, že zdejší uhlí vzniklo z prvohorních (karbonských) močálových pralesů. Tenkrát tu rostly stromovité přesličky, plavuně a kapradiny, dokonce i první nahosemenné rostliny. Do dnešních dnů se žádný z těchto druhů rostlin nedochoval v živé podobě. Ale přesto díky nim mohl v Čechách v 19. století (částečně i dřív) vznikat průmysl, v dřívějších stoletích bývaly Čechy průmyslově nejvyspělejší části Rakouska – Uherska.
Právě tady, na severním břehu Zákolanského potoka, průmyslová těžba uhlí začala. Oblast je charakteristická výstupem uhelných slojí až k povrchu.

/Kámen z odvalu - detail.
Dnes už je těžba uhlí ukončená všude v okolí Kladna. Snadno dostupné sloje jsou vytěžené všechny. Mnoho uhlí tu ještě v zemi zbývá, jenže to je uložené ve velkých hloubkách, jaké jsou nedostupné pro běžné způsoby těžby. Kdysi vznikalo uhlí v rovinatém terénu, jenže v dalších geologických obdobích se zdejší vrstvy země naklonily, a tak je tady dnes mnoho uhlí ukryto pod mohutnými uloženinami z pozdějších časů.

I tak bychom měli být vděční tehdejším přesličkám, plavuním, kapradinám a stromům kordaitům. Díky nim vzniklo české železářství, parní stroje ulehčovali lidem práci. Všichni lidé pak nemuseli od rána do noci jen pracovat, mnozí se mohli věnovat výzkumu a vědě. Uhlí už tu tedy netěžíme, ale výsledky vědeckého bádání nám zůstaly a na nich můžeme zakládat další dobrou existenci i bez kladenského uhlí. Bez tehdejších přesliček, plavuní, kapradin a starých kordaitů by se nám to nepovedlo.


Z okolí Říčanského potoka na východě Prahy.
Přijďte na louku na Hůrce.
O mateřské péči samiček pavouků.
Pelonosky hluchavkové se letos nejlépe vyrovnaly s výkyvy počasí na začátku jara a v předjaří.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist