Jak to dopadlo s kopřivovištěm u Vltavy na severu Prahy?

19.6.2023 od Hanka

V jednom z předchozích článků o aktualitách z přírody jsem si stěžovala na rozsáhlé kopřivoviště podél Vltavy u Sedlce. Uveřejnění zanedbaného stavu zřejmě pomohlo, krátce potom to Povodí Vltavy posekalo. Pro lidi je nyní tahle lokalita příjemnější. Pro život v přírodě jsou ale takové akce z extrému do extrému velmi špatné.
Důležité by bylo mozaikové sečení, je potřeba začít se sečením včas (už v dubnu) a pokosit třeba jen polovinu nebo dvě třetiny, a zbytek zase za pár týdnů. Protože i na kopřivách žijí housenky několika druhů motýlů, ve stoncích se vyvíjejí larvy brouků tesaříků, žije tam i mnoho dalšího. A tady došlo nejen k tomu, že bylo vysečené komplet všechno. Tady se dá poznat, že pracovní stroj to nejen posekal, ale měl za sebou i nějaký drtič posečené hmoty. Protože teď zde lidé pochodují v pěticentimetrové vrstvě měkké a suché kopřivové řezanky. Pro jakýkoliv hmyz, který tu na kopřivách mohl být, je takový pracovní postup k nepřežití.

Posečení tu uniknul pouze jeden jediný trs kosatců žlutých, co tu roste přímo v břehu Vltavy.
/Kosatec žlutý kvete u břehu Vltavy.

V těchto dnech už se tu porost kopřiv úspěšně obnovuje.
/Na posečené ploše kopřivy obnovují růst.
Znova se zde na posečené ploše objevují lodyhy lopuchů, znova rozkvétá bolehlav plamatý.
/Posečená plocha mezi vrbami u Vltavy.
Pro lidi je bolehlav jedovatý, hmyz ale jeho květy obvykle vyhledává. Jenže tady u Vltavy nebylo na květech bolehlavu vůbec nic, nenašla jsem na nich ani broučka.
/Bolehlav plamatý opět obnovil kvetení.
Na krátkých lodyhách tu obnovily kvetení také bršlice. Jejich květenství normálně bývají obalená mnoha druhy hmyzu. Tady nebylo na květech vůbec nic.
/Bršlice také opět kvete, i když na nízkých lodyhách.
Podél cesty, kde nebyly kopřivy tak husté, už kvetou kakosty luční. Na jejich květech jsem také nezahlédla ani hmyzáčka.
/Kakost luční u cesty.
Těšila jsem se, že objevím alespoň nějakého čmeláka na zdejší lípě velkolisté, která už začala kvést.
/Rozkvetlá lípa velkolistá.
Ale mýlila jsem se, na květech lípy tu nebzučelo také nic.
/Větvička lípy s květy.
Pro údržbu je levnější dojet se strojem na louku pouze jednou za rok a během jednoho dopoledne nebo odpoledne tam všechno rozmlátit. Je to ale nesprávné šetření, když takový postup práce způsobí, že na lokalitě všechno vyhyne. V tomto konkrétním případě bylo posečení a rozdrcení kopřiv už jen poslední kapkou zdejšího hmyzího vymírání, blanokřídlí tu vyhynuli už před tím, když zde kopřivy udusily většinu kvetoucích bylin.

Po dlouhém procházení kolem Vltavského břehu se mi nakonec povedlo objevit jednoho brouka.
Je to vrbař uhlazený (Clytra laeviuscula).
/Brouk vrbař uhlazený, samička.
Brouka vrbaře se posečení nedotklo. Dospělci se tu totiž živí listy na vrbách (může se živit na listech jiných dřevin, ale tady u Vltavy pro něj rostou hlavně vrby). A larvy vrbařů se vyvíjejí pod zemí v mraveništích, tam byly před traktorovou sekačkou chránění.
Při fotografování brouka z boku se ukázalo, že je to samička s vajíčky. Samička při kladení přidržuje vejce zadníma nohama.
/Brouk vrbař uhlazený, samička s vajíčky.

Hmyz miluje květy bodláků.
Maličké někdy zvítězí nad velikým.
V teplých dnech nás může na květech překvapit veliká žahalka žlutá.
Fotografie rostlin a hmyzu z výletu do CHKO Český kras.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist