Pražské louky s dominantním ovsíkem vyvýšeným je potřeba zjara kosit včas.

23.5.2024 od Hanka

Takové louky je užitečné pokosit už na konci dubna nebo na začátku května. Jinak ovsík přeroste a všechny kvetoucí byliny potlačí.
Před více než deseti roky bývala tady nad přírodní památkou Baba květnatá louka. Kvetlo zde několik druhů jetelů, hluchavky, žlutě kvetoucí škarda dvouletá, vikve a mnoho dalšího. To proto, že první seč tu dělali včas. Takovým posečením se ovsík vyvýšený oslabil a uvolnil prostor pro kvetoucí byliny.
Nyní je zde monokultura ovsíku vyvýšeného s vtroušenou trávou srhou. Na veliké ploše tu nenajdete ani jediný kvítek, ze kterého by mohli sát nektar čmeláci a další blanokřídlí.

Když tu v minulosti probíhalo časnější sečení, tak posečené hmoty nebylo mnoho. Proto se všechno posečené mohlo nechat na louce ležet, snadno a rychle se všechno rozložilo a uvolněné živiny podpořily v růstu dvouděložné kvetoucí byliny.
Současný stav je problém. Jestli nechají všechno posečené ležet, tak vrstva ležící trávy bude hnít docela dlouho. Jestli budou chtít posečenou hmotu někam odvážet, tak to bude ekonomicky velmi náročné, zdejší louka je veliká. Kdyby to bylo posečené o trochu dřív, před květem ovsíku, tak seno z dlouhé trávy se dá použít na krmení pro koně. Později už krmná hodnota klesá.
/Louka v Praze 6 nad PP Baba mezi lesem 22. 5. 2024.
Často slýchám námitky, že lidé mají odlišné požadavky na to, co je správné dělat, že nejde vyhovět všem. Něco jiného prý požadují botanici, něco jiného chtějí entomologové, atd.
Tak se chci zeptat: Kdo chce, aby tu probíhala první seč až po odkvětu trávy? Alergici vám píšou - nechte trávy vykvést, oblaka pylu nám v Praze dělají dobře? Botanici požadují monokulturní trávnaté plochy bez dvouděložných bylin? Včelaři chtějí mít louky bez nektarodárných květů?

Na závěr okopíruji část textu z wikipedie, co se zde píše o ovsíku vyvýšeném:
"Ovsík vyvýšený je silně dominantní druh, ostatním bylinám obvykle konkuruje svou výškou a v nesečených porostech i hromaděním stařiny. Jejím nárůstem a postupným rozkladem se zastíněná půda v blízkosti obohacuje o živiny, hlavně dusík a fosfor, což vytváří vhodné prostředí pro jeho další kolonizací okolí. Výsledkem je ústup nízkých a světlomilných druhů a následuje snížení druhové rozmanitosti flory a později i fauny. Na některých územích, kde v původních travních porostech vytlačuje domácí druhy a podstatně tak snižuje kvalitu pastvin, je hodnocen jako invazní druh."

Fotografie rostlin a hmyzu z výletu do CHKO Český kras.
Jak se z housenky ve stočeném listu javoru mléče vylíhla samička drobného lumka.
Blanokřídlí zajišťují stabilitu v přírodě.
Akce pro veřejnost na louce na Hůrce.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist