Opadavé jehličnany v Praze

9.11.2016 od Hanka

Na horním obrázku jsou vedle sebe TISOVEC dvouřadý a MODŘÍN opadavý v Botanické zahradě Na Slupi.
Modřín je náš původní evropský druh. Ostatní opadavé jehličnany, s jakými se lze v Praze setkat, pocházejí z jiných kontinentů. Dnes je hodnotíme jako cizokrajné, u nás nepůvodní dřeviny. Ovšem k takovému hodnocení je potřeba dát otazník. U nás v uhelných slojích se nacházejí otisky různých třetihorních dřevin, a mezi nimi jsou i tisovce, které se tvarově nijak neliší od nynějšího tisovce dvouřadého.

Změna barev: Stejná dvojice opadavých jehličnanů, ale v pokročilejším podzimu v roce 2012.
/Tisovec a modřín v pokročilém podzimu 2012.


TISOVEC DVOUŘADÝ (Taxodium distichum) ve Stromovce v podzimním zbarvení. (Nyní je původní jen na jihovýchodu USA, ale otisky stromů podobných tisovci se nacházejí i u nás při těžbě uhlí.)
/Tisovec na ostrově ve Stromovce.
Ještě nedávno rost uprostřed vlhké louky. Nyní tu jsou vybudované nové vodní plochy, a starý tisovec se díky tomu ocitnul na ostrově.
Dokud ještě bylo možno se k tomuto tisovci dostat, fotografovala jsem si jeho vzdušné kořeny. Tisovec totiž umí růst i v zabahněných místech podél řek. Tam se ale dostane ke kořenům jen málo kyslíku. Proto vytváří vzdušné kořeny. Současně fungují spolu s hlubokými kořeny i jako dobré široké upevnění, aby při povodních tisovce odolávaly vyvrácení
/Tisovec a jeho vzdušné kořeny.
Má kulaté plody, které se rozpadávají na stromě.
/Tisovec a jeho kulaté plody.
Tisovec dvouřadý se u nás v ČR pěstuje už delší čas. V pražské Stromovce i jinde v některých zámeckých parcích rostou mohutné staré exempláře tohoto druhu.

Naopak druh TISOVEC VYSTOUPAVÝ (Taxodium ascendens) byl u nás donedávna skoro neznámý. Přirozeně se vyskytuje v bažinatých oblastech v jihovýchodní části USA, především na Floridě.
Nyní už jsou jeho sazenice v nabídkách prodeje i našich zahradnických podniků. Vysazený už je vidět v Praze v parcích, ale jen mladší exempláře. Největší je pravděpodobně v Botanické zahradě v Praze v Troji.
Pohled do větví.
/Tisovec vystoupavý, pohled do větví.
Výhony má dvojího typu - opadavé a vytrvalé. Vytrvalé větvovité výhonky jsou umístěné převážně ke konci letorostů. Opadavé větévky bývají blíž k bázi.
Vytrvalé výhony nesou drobné střídavě postavené pupeny, ze kterých později vyrůstají také výhony opadavé (krátké brachyblasty), které nesou většinu jehlic. Opadavé výhony dávají dřevině až provázkovitý vzhled.
/Tisovec vystoupavý, větev.
Jehlice jsou čárkovité, drobné.
/Tisovec vystoupavý, detail jehlic.
Nedozrálé zelené šištice. (Po dozrání budou vypadat prakticky stejně jako šištice tisovce dvouřadého.)
/Tisovec vystoupavý, nedozrálé zelené šištice.
Zatím je u nás tisovec vystoupavý téměř neznámý. Proto chci ukázat vyfotografovaný celý strom.
/Tisovec vystoupavý, strom v Botanické zahradě Praha Troja.
Je to opadavá dřevina. Začátek podzimního zbarvování.
/Tisovec vystoupavý, začátek podzimního zbarvení.

Velmi podobným druhem je METASEKVOJ čínská. Živoucí jehličnatá fosilie, která byla považována za vymřelou ve třetihorách. V roce 1941 byly v Číně objeveny živé stromy tohoto druhu. Od roku 1950 je i v Praze. Největší jedinec je v Botanické zahradě Na Slupi. Ve Stromovce, odkud pocházejí moje fotografie, jsou mladší stromy.
/Metasekvoj a její nedozrálá zelená šištička.
Loňská šiška metasekvoje s vypadanými semeny, která ležela pod stromem na zemi.
/Metasekvoj a loňská šištička.
Velká metasekvoj roste také v Královské zahradě. Je stejně stará jako jedinec Na Slupi, ale tady na kopci u Pražského hradu je víc na suchu a proto roste pomaleji. I metasekvoji totiž vyhovují mokré lokality.
/Metasekvoj v Královské zahradě.

Další zajímavostí Stromovky je druh PAMODŘÍN líbezný, který pochází z východní Číny.
/Pamodřín, podzimně vybarvená větvička.
Nejzajímavější jehličnan Stromovky nyní vyrostl tak vysoko, že na jeho větvičky se už nedohlédne. Moje fotografie jsou z dřívějších roků.
/Vzrostlé pamodříny ve Stromovce v podzimním zbarvení.
Neobvyklé šišky se obvykle rozpadají už na stromech, jen někdy je velký vítr shodí na zem vcelku.
/Pamodřín, spadlá šiška v trávě.
/Pamodřínová šiška se snadno rozpadá. Jsou vidět semena.

A nesmím zapomenout na náš český MODŘÍN opadavý, který je ze všech opadavých jehličnanů nejkrásnější.
/Modřínová větev se šiškami.

/Modřínová šiška.
Pohled do větví modřínu na začátku listopadu.
/Modřín, pohled do vrcholu stromu.

Letos je v přírodě velmi málo včel samotářek.
Ve vodě a kolem vody
Vltavský břeh na severu Prahy, naproti přírodní rezervaci Podhoří.
Kvetoucí mahalebky kolem sebe šíří hořkomandlovou vůni.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist