Areál Ladronka na začátku mrazivého počasí.

12.1.2017 od Hanka

Areál Ladronka je dlouhá větrná pláň, náhorní plošina. Na mapě se dá najít v těchto místech vrstevnice s číslem 350 m nad mořem.
Fotografie jsou z 1. ledna 2017. Byla tu nádherná jinovatka, silná vrstva. (Dole u Vltavy v tento den zatím ještě skoro nemrzlo.)

Stará hrušeň má neobvykle pokroucený kmen.
Způsobuje to vítr, jak se nerovnoměrně opírá do větví.
/Hrušeň s pokrouceným, stočeným kmenem.

Zaujaly mne tu mladé, nedávno vysazené jehličnany sloupovitého tvaru.
/Neobvyklý sloupový tvar borovic.
Zblízka je snadno k poznání, že se jedná o nějaký okrasný kultivar borovice. Odhaduji to na kultivar druhu borovice černá.
Na šiškách jsou zajímavé drobné bodlinky.
/Šiška sloupové borovice.

Cesta k usedlosti Ladronka.
/Cesta k Ladronce.
Na lípách dělá jinovatka zajímavé ornamenty.
/Větev lípy v zimě s plody a jinovatkou.

Pohled od budovy Ladronky ke starému kamenolomu. Kolem něj jsou vzrostlé modříny, vpředu červeně svítí okrasná jabloň.
Plody okrasné jabloně jsou droboučké, ale i teď na začátku ledna jsou kvalitní, a kupodivu začaly mít i dobrou chuť.
/Pohled na starý kamenolom.
/Plody okrasné jabloně v lednu.

Od budovy Ladronky je zajímavý výhled přes dlouhou louku až k televizní věži na obzoru.
/Pohled přes dlouhou louku až k televizní věži na obzoru.
Obrázek z cesty k televizní věži.
/Borovice lesní v porostu vedle louky.
Větvičky borovice lesní se šiškou.
/Zasněžená borovicová větvička se šiškou.

Mohutné jehličnaté stromy jsou i v soukromých zahradách vedle sportovního areálu Ladronka. Na obrázku borovice černá.
/Mohutná borovice černá v zahradě za plotem.

Kus dál prorůstá plotem zahrady větvička druhu jedle ojíněná (Abies concolor).
/Větvička jedle ojíněné prorůstá plotem.

V parku je i několik stromů druhu jedlovec kanadský. Mají zajímavě rozcuchaný vršek.
/Jedlovec kanadský, strom.
Šišky jedlovce kanadského jsou drobné.
/Jedlovec kanadský, šišky.

Zvláštní osvětlení stromu bez listů.
/Strom bez listů, fotografovaný proti obloze.

Na konci sportovního areálu Ladronka se mi líbila borovice lesní.
/Cesta s borovicí.
Taky modříny, fotografované proti obloze, byly hezké.
/Modříny se zimní jinovatkou fotografované proti obloze.
Kus dál byly modříny velmi husté. To je problém nejenom tady. V mnoha pražských lesích zůstávají stromy velmi husté, bez lesnických probírek. Stromům to škodí. Může se stát, že takový zanedbaný porost celý uhyne.
/Hustě vysazené modříny v zimě.

Fotografie rostlin a hmyzu z výletu do CHKO Český kras.
Jak se z housenky ve stočeném listu javoru mléče vylíhla samička drobného lumka.
Blanokřídlí zajišťují stabilitu v přírodě.
Akce pro veřejnost na louce na Hůrce.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist