Hledání odlehčovací větve stoky " D " v lese nad Šáreckým potokem.

4.2.2017 od Hanka

Napsal: Rudolf

Úřad Prahy 6 se nyní zabývá otázkou, co si počít se stokou "D", tedy přesněji s její odlehčovací částí, do které ústí bezpečnostní přeliv.
Problém začal už v dobách hlubokého socialismu. Tenkrát se nahoře na kopcích překotně stavělo mnoho sídlišť.
Tato odlehčovací stoka slouží pouze pro přeliv v případě velkého přívalového deště.

Kdo ví, kde ústí téhle stoky hledat?

Vybaven pro pobyt v drsné přírodě zahajuji pátrání.
/Vybaven pro pobyt v drsné přírodě.
Takhle vypadají lesy v Praze 6 - na nepřístupných místech.
/Cesta kolem pramenů.
Zdejší lokalita je velmi vlhká, podmáčená. Ze země se tu vynořuje několik pramenů - ty jsou od přírody.
Některý pramen tu má velmi železitou vodu. Ostatně i jméno Červený vrch má souvislost s vyšším obsahem železa v zemi.
/Železitý pramen.
Zdejší bahniště se dá lépe překonávat za mrazů, když se člověk neboří do bláta, ale dá se jít po pevném zmrzlém povrchu.
Občas vypadá cesta romanticky.
/Zbytek kmene z ulomeného stromu.
Jinde je plánovaný výstup k vyústění stoky "D" plný překážek.
/Množství vyvrácených stromů blokuje cestu.

Nejsem tu sám. Vedle mých stop jsou jasně vidět i stopy nějakého velkého psa.
/Stopa velkého psa.

Terén je tu neobvyke členitý. Odhaduji, že v předchozích stoletích tu byly drobné kamenolomy.
/Zkřížené větve přes plánovanou cestu.

/V terénu jsou vidět zbytky po starých kamenolomech.

A není to tady?
/Našlo se ústí stoky.
Původně vybudovaná veliká stoka je teď trochu zazděná a vedou z ní 2 menší otvory.

A nová zpráva - NENÍ TO TADY ! Je potřeba hledat znova.

Podívám se za sousední mokřinu.
/Zastíněná lesní mokřina.
A je to tady! Pohled do nejspodnější a zřejmě trvale odkryté revizní šachty. Až sem vede stoka s velkým průměrem, pokračování už má průměr potrubí jen malý. Proto při přívalovém dešti začne vytékat mohutný proud vody právě z této šachty.
/Pohled do betonových skruží.
Teď za sucha vypadá neškodně. Jenže rozdělovací komora na Červeném vrchu, odkud začíná tahle odlehčovací stoka, je zhruba v nadmořské výšce 300 m. Nejspodnější revizní šachta je na vrstevnici 230 m. Vzhledem k tak velikému převýšení na krátké vzdálenosti je logické, že z téhle šachty pak nevytéká klidná vodička, ale že tu vzniká něco jako vodní dělo.
V roce 2016 jsme v Praze žádný přívalový déšť neměli, a v roce 2015 bylo extrémní sucho.

A co s tím vymyslet? Jedná se o těžko přístupnou lokalitu.

Dole pod objevenou revizní šachtou je nově vybudovaný hluboký příkop.
/Nově vybudovaný hluboký příkop.
Samotným běháním v terénu, bez jakékoliv dokumentace, se dá jenom odhadovat, co kde pod zemí vede. Ale troufnu si hádat, že nyní je vyústění odlehčovací stoky "D" právě tady.
/Pravděpodobné vyústění odlehčovací stoky.

Letos je v přírodě velmi málo včel samotářek.
Ve vodě a kolem vody
Vltavský břeh na severu Prahy, naproti přírodní rezervaci Podhoří.
Kvetoucí mahalebky kolem sebe šíří hořkomandlovou vůni.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist