Obora Hvězda a porosty česneku podivného.

26.3.2017 od Hanka

Pod stromy jsou rok od roku větší zelené plochy. Není to tráva, ale porosty česneku podivného. Je to zvláštní rostlina. Pochází z Kavkazu a střední Asie. Nyní je to i pražská specialita, invazní česnek podivný se najednou objevuje v lesích skoro všude.

Tady jsou vidět plochy s česnekem podivným kolem potoka ve Hvězdě.
/Potok v Oboře Hvězda je lemován česnekem podivným.
Dole u bývalého rybníka je česnekem podivným porostlá veliká souvislá plocha.
/Česnek podivný na velké ploše ve spodní části Obory Hvězda.

Letos má česnek podivný zatím jen poupata nízko nad zemí. Proto používám fotografie z dřívějších roků.
Tady je poupě před rozkvětem.
/Česnek podivný, poupě.
Z následujícího obrázku je snadno k pochopení, proč má tahle rostlina jméno česnek podivný.
/Česnek podivný se zvláštními pacibulkami.
Rozmnožuje se hlavně pacibulkami. Ve své původní vlasti tvoří i semena, u nás pravděpodobně klíčivá semena nemá.
Porost s kvetoucím česnekem podivným.
/Česnek podivný, kvetoucí porost.

Jeho listy by se možná mohly zaměnit za listy křivatce žlutého, který tu taky roste.
/Křivatec žlutý, květní stvol s více květy.

Ozdobou Obory Hvězda budou za pár dnů sasanky hajní.
/Sasanka hajní, květ v detailu.
Na některých místech jim ale dělá česnek podivný velkou konkurenci.
/Sasanka hajní obklopená česnekem podivným.

V Oboře Hvězda je i několik rostlin podléšek. Tady je na obrázku podléška obklopená mladými listy česneku podivného.
/Jaterník podléška mezi listy česneku podivného.

Před pár roky jsem tady v Oboře Hvězda fotografovala dole u mokřiny i dymnivky duté. Letos jsem tam žádné dymnivky nezahlídla. Možná se ještě objeví, ale spíš se zdá, že porosty česneku podivného nad dymnivkami zvítězily.
/Dymnivka dutá a čmelák luční.
Dymnivka dutá a čmelák luční - čmeláčí matka po přezimování.

Přijďte pomáhat na louku na Hůrce.
Na neudržovaných plochách s porostem třtiny křovištní se často vyskytují pavouci druhu zápřednice jedovatá.
Iniciativa EU k ochraně opylovatelů
Blanokřídlí na louce nad skalami přírodní památky Baba v Praze 6

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist