Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) v Praze.

2.6.2017 od Hanka

Pochází z východní Asie. Už v předchozích letech byly v Praze hlášené jednotlivé výskyty tohoto škůdce buxusů (zimostrázů), ovšem letos se tu ukazuje v plné síle.
Jako zavlečený škůdce u nás nemá přirozené nepřátele.
Motýl sice vypadá jako nápadný, ve skutečnosti je to mistr v nacházení úkrytů, kde není vidět.

Jeho housenky jsou zelené. Žijí uvnitř zimostrázových keřů dost skrytě, často jsou zapředené mezi listy, obvykle dlouho unikají pozornosti.
/Zavíječ zimostrázový, zelená housenka.

Motýli mají 2 barevné formy. Hnědá forma má křídla, která při určitém úhlu osvětlení zrcadlí různé barvy.
/Zavíječ zimostrázový, motýl, hnědá forma s lesklými křídly.

Obvykle jsou hnědí motýli nenápadní.
/Zavíječ zimostrázový, hnědý motýl.

Může mít 2 až 3 generace do roka. Právě tím je nebezpečný, proto je ochrana proti němu obtížná. Housenky zavíječe zimostrázového jsou pravděpodobně jedovaté, dá se předpokládat, že v sobě hromadí jedovaté složky ze svojí živné rostliny - buxusu, který je jedovatý. Proto sýkorky i další ptáci si těchto housenek nevšímají.
Větvička buxusu, poškozená od housenek zavíječe zimostrázového.
/Větvička zimostrázu, okousaná od housenek.

Zobrazený zadeček.
/Zavíječ zimostrázový, zobrazený zadeček.

Dvě barevné formy motýla vedle sebe.
/Zavíječ zimostrázový, světlá a tmavá forma motýla vedle sebe.

(Na brslenech škodí podobná předivka brslenová. Jenže ta má pouze jednu generaci v roce. Sice její housenky dokážou zjara okousat brsleny úplně do hola, ale brsleny pak snadno znova obrazí a spokojeně vegetují dál. Navíc v housenkách předivky brslenové se vyvíjejí parazitiodi, kteří nejsou specializovaní pouze na jeden druh housenek, ale pomáhají pak chránit před housenkami např. jabloně.)

Přijďte pomáhat na louku na Hůrce.
Na neudržovaných plochách s porostem třtiny křovištní se často vyskytují pavouci druhu zápřednice jedovatá.
Iniciativa EU k ochraně opylovatelů
Blanokřídlí na louce nad skalami přírodní památky Baba v Praze 6

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist